Curriculum Vitae:

1992 - 1997 Mgr., PřF UP Olomouc, analytická chemie
1997 - 2001 Ph.D., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie
2004 RNDr., PřF UP Olomouc, analytická chemie
2006 Doc., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie, jmenování docentem ke dni 1.12.2006
1999 - 2011 Toxikolog, Soudně-lékařské oddělení, FN Olomouc
2002 - 2006 Vědecký pracovník, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc
2007 - 2008 Docent, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc
2008 - 2009 docent, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc
2010 - dosud profesor, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc
2011 Soudní znalec v oboru Zdravotnictví, odvětví Toxikologie, jmenován Ministrem spravedlnosti ČR dne 28.9.2011
2012 DrSc., Slovenská Akadémia Vied, vědní obor Molekulární Biologie

Publikační činnost:

 Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

 • Roth-Walter, F., Afify, S. M., Pacios, L. F., Blokhuis, B. R., Redegeld, F., Regner, A., Petje, L. M., Fiocchi, A., Untersmayr, E., Dvorak, Z., Hufnagl, K., Pali-Schöll, I. & Jensen-Jarolim, E. (2020). Cow's milk protein β-lactoglobulin confers resilience against allergy by targeting complexed iron into immune cells. J Allergy Clin Immunol 147 (1): 321-334[IF2019 10.228] https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.05.023
 • Dvorak, Z. (2020). Pelargonidin and its glycosides as dietary chemopreventives attenuating inflammatory bowel disease symptoms through the aryl hydrocarbon receptor. Eur J Nutr 59(8): 3863-3864 [IF2019 4.664] doi: 10.1007/s00394-020-02316-y
 • Dvorak, Z., Sokol, H. & Mani, S. (2020). Drug Mimicry: Promiscuous Receptors PXR and AhR, and Microbial Metabolite Interactions in the Intestine. Trends Pharmacol Sci. 41(12): 900-908 [IF2019 13.503] doi: 10.1016/j.tips.2020.09.013
 • Li, H., Ranhotra, H. S., Mani, S., Dvorak, Z., Sokol, H. & Muller, R. (2020). Human microbial metabolite mimicry as a strategy to expand the chemical space of potential drugs. Drug Discov Today 25(9):1575-1579. [IF2019 7.321] doi: 10.1016/j.drudis.2020.06.007
 • Brtko, J. & Dvorak, Z. (2020). Natural and synthetic retinoid X receptor ligands and their role in selected nuclear receptor action. Biochimie 179: 157-168 . [IF2019 3.413] doi:10.1016/j.biochi.2020.09.027

Celkem publikací:
230 původních a přehledných prací
150 příspěvků na konferencích a přednášek
3 kapitoly v monografiích
3 pedagogické publikace (skripta)
14 patentů a užitných vzorů
Citační ohlas:
2670 v SCI (s vyloučením autocitací), h-index 33

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

 • Lékové interakce
 • Metabolismus léčiv
 • Molekulární farmakologie a toxikologie 

 Hana Zatloukalová
 sekretářka katedry
  585 634 901
585 634 905
h.zatloukalova@upol.cz

Curriculum Vitae:

1980 Mgr. - Univerzita J. E. Purkyně (Masarykova Univerzita), Brno, Přírodovědecká fakulta, obor biologie.
1991 CSc., Virologický ústav SAV, Bratislava, obor virologie.
2001 Habilitační řízení v oboru botanika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta.
2010 Profesorské řízení v oboru botanika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
1982 - 1983 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích, výzkumný pracovník.
1983 - 1984 Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský v Olomouci, výzkumný pracovník.
1984 - 1993 Vedoucí Výrobny diagnostických sér.
1993 - 2001 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, odborný asistent.
1998 - dosud Vedoucí akreditované Referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem.
2001 - 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, docent.
2002 - 2008 Vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky PřF UP v Olomouci.
2010 - dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, profesor.

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Safarova, D., Sevcikova, V., Neumanova, K., Sucha, J.,Necas, T. and Navratil M. (2020)  Molecular characterisation of little cherry virus 1 infecting apricots in the Czech Republic. Eur J Plant Pathol, 158(1), 83-97 [IF2019 1.582] odkaz

Šafářová D., Candresse T., Navrátil M. (2018): Complete genome sequence of a novel bromovirus infecting elderberry (Sambucus nigra L.) in the Czech Republic. Archives of virology, 163, 567 - 570. [IF2016 2.058]

Šafářová D., Vavroušková K., Candresse T., Navrátil M. (2018): Molecular characterization of novel Aureusvirus infecting elderberry Sambucus nigra L. PLoS ONE, in press.

Šafářová D., Lauterer P., Starý M., Válová P., Navrátil M. (2018): Insight into epidemiological importance of planthoppers, leafhoppers, and other phytoplasma vectors in vineyards in South Moravia, Czech Republic. Plant Protection Science, in press.

Šafářová D., Candresse T., Navrátil M. (2018): Complete genome sequence of a novel bromovirus infecting elderberry (Sambucus nigra L.) in the Czech Republic. Archives of virology, 163, 567 - 570.

 

Výzkumné aktivity:

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
docent
585 634 904
585 634 905
radim.vrzal@upol.cz

Curriculum Vitae:

1998 - 2003 Ing. , Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká Republika
2003 - 2007 Ph.D. , doktorát pod dvojím vedením (en cotutelle) na Ústavu lékařské chemie a biochemie, Lékařské fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika a Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr. Patricka Maurela)
2006 - 2008 Odborný asistent, Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika
2008 - 2011 Odborný asistent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika
2011 - dosud Docent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Illes, P., Krasulova, K., Vyhlidalova, B., Poulikova, K., Marcalikova, A., Pecinkova, P., Sirotova, N., Vrzal, R., Mani, S. & Dvorak, Z. (2020). Indole microbial intestinal metabolites expand the repertoire of ligands and agonists of the human pregnane X receptor. Toxicol Lett 334: 87-93. [IF2019 3.569] doi:10.1016/j.toxlet.2020.09.015

Ženata, O., Vrzalova, A., Bachleda, P., Janečková, J., Panáček, A., Kvítek, L. and Vrzal, R. (2020). "The effect of graphene oxide on signalling of xenobiotic receptors involved in biotransformation."CHEMOSPHERE, 253, 126753, [IF2018 5.108]

Vyhlidalova, B., Krasulova, K., Pečinková, P., Poulikova K., Vrzal R., Andrysík Z., Chandran A., Mani S. and Z. Dvorak (2020). "Antimigraine Drug Avitriptan Is a Ligand and Agonist of Human Aryl Hydrocarbon Receptor That Induces CYP1A1 in Hepatic and Intestinal Cells". INT J MOL SCI 21, 2799[IF2018 4.183]

Vyhlidalova, B., Krasulova, K., Pečinková, P., Marcalikova, A., Vrzal, R., Zemankova, L., Vanco, J., Travnicek, Z., Vondracek, J., Karasova, M., Mani, S., Dvorak, Z. (2020).  "Gut Microbial Catabolites of Tryptophan Are Ligands and Agonists of the Aryl Hydrocarbon Receptor: A Detailed Characterization."INT J MOL SCI 21, 2614 [IF2018 4.183]

Štěpánková M., Bartoňková I., Jiskrová E., Vrzal R., Mani S., Kortagere S., Dvořák Z. (2018): Methylindoles and methoxyindoles are agonists and antagonists of human Aryl hydrocarbon receptor. Molecular Pharmacology, 93, 631 - 644.

 

80 původních a přehledných prací
Citační ohlas: 760 SCI (s vyloučením autocitací)
h-index 18

Výzkumné aktivity:

 • Regulace biotransformačních enzymů na molekulární úrovni 

Zahraniční pobyty a stáže:

 • 2005, 2006 Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr.Patricka Maurela), (2 x 6 měsíců) - v rámci doktorátu pod dvojím vedením (en cotutelle)
 • 2009 Hungarian Academy of Sciences, Chemical Research Center, Budapest, Hungary – (skupina Dr. Katalin Monostory) (3 týdny) 

Řešené projekty:

 • 2008 – 2010 Úloha MAP kinas v buněčné signalizaci aryl uhlovodíkovým receptorem (AhR) a glukokortikoidním receptorem (GR); GAČR 305/08/P089 - řešitel
 • 2012 - 2016 Studium mechanizmu regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím post-translačních modifikací nukleárních receptorů - význam pro terapii; GAČR 303/12/0472 - spoluřešitel 

Mgr. Aneta Grycová, Ph.D.
odborný asistent
585 634 907
585 634 905
aneta.grycova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2007 - 2009 Master’s program. in Biochemistry, Department of Biochemistry, Palacký University
2009 - 2013 Postgraduate studies in Biochemistry in the Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University
2013 - dosud Research Assistant at Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Illés P., Grycová A., Krasulová K. Dvořák Z. (2018) Effects of Flavored Nonalcoholic Beverages on Transcriptional Activities of Nuclear and Steroid Hormone Receptors: Proof of Concept for Novel Reporter Cell Line PAZ-PPARg. J. Agric. Food Chem, 66, 12066−12078 [IF2017 3.412]

Vondráček J., Pěnčíková K., Neča J., Ciganek M., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Machala M. (2017): Assessment of the aryl hydrocarbon receptor-mediated activities of polycyclic aromatic hydrocarbons in human cell-based reporter gene assay. Environmental Pollution. 220. 307 - 316 [IF20154.839]

Yar M., Shahzadi L., Farooq A., Imram S., Cerón-Carrasco J., den-Haan H., Kumar S., Pena-García J., Pérez-Sánchez H., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Vrzal R. (2017): In vitro modulatory effects of functionalized pyrimidines and piperidine derivatives on Aryl hydrocarbon receptor (AhR) and glucocorticoid receptor (GR) activities. Bioorganic Chemistry. 71. 285 - 293 [IF20152.252]

Bartoňková I., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z. (2016): Profiling of vitamin D metabolic intermediates toward VDR using novel stable gene reporter cell lines IZ-VDRE and IZ-CYP24. Chem Res Toxicol. 29. 1211 - 1222 [IF20153.025]

Bartoňková I., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z. (2015): Novel stably transfected human reporter cell line AIZ-AR as a tool for an assessment of human androgen receptor transcriptional activity. PLOS ONE. 10. 121316 - 121316 [IF20143.234]

 

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • June 2010 Chemical Research Institute of Hunagarian Academy of Science (1 month)
 • May 2007 Laboratory for inherited metabolic disorders, Department of Clinical Biochemistry, Medical Hospital (3 weeks)

Řešené projekty:

RNDr. Peter Illés, Ph.D.
odborný asistent
585 634 904
585 634 905
peter.illes@upol.cz

Curriculum Vitae:

2002 Mgr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor – biologie, specializace – fyziologie rostlin
2007 RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, obor – biologie
2002 - 2010 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, odborný pracovník
2010 Ph.D., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor – fyziologie rostlin
2010 - 2011 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, vědecký pracovník
2011 - 2013 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP, Olomouc, junior researcher
2013 - 2015 Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, vědecký pracovník
2015 Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, odborný asistent

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Illes, P., K. Krasulova, B. Vyhlidalova, K. Poulikova, A. Marcalikova, P. Pecinkova, N. Sirotova, R. Vrzal, S. Mani and Z. Dvorak (2020). "Indole microbial intestinal metabolites expand the repertoire of ligands and agonists of the human pregnane X receptor." Toxicol Lett.[IF2019 3.569]

Pěnčíková K., M. Ciganek, J. Neča, P. Illes, Z. Dvořák, J. Vondráček and M. Machala (2019). "Modulation of endocrine nuclear receptor activities by polyaromatic compounds present in fractionated extracts of diesel exhaust particles". Sci Total Environ 677, 626-636 [IF2018 5.589]

Illés P., Grycová A., Krasulová K. Dvořák Z. (2018) Effects of Flavored Nonalcoholic Beverages on Transcriptional Activities of Nuclear and Steroid Hormone Receptors: Proof of Concept for Novel Reporter Cell Line PAZ-PPARg. J. Agric. Food Chem, 66, 12066−12078 [IF2017 3.412]

Pastorková B., Illés P., Dvořák Z. (2018): Profiling of anthocyanidins against transcriptional activities of steroid and nuclear receptors. Drug and Chemical Toxicology, 41, 434 - 440.

Toporová L., Illés P., Dvořák Z., Bobal P., Otevrel J., Brtko J. (2018): Effects of selected triorganotin compounds on transcriptional activity of vitamin D3 receptor and peroxisome proliferator-activated receptor gamma. General Physiology Biophysics, 37, 589 - 596.

 

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • Ústavu experimentální endokrinologie, Slovenská akademie věd, Slovensko (Ing. Július Brtko DrSc.) – zahraniční stáž (3 měsíce)
 • Institution of Cell Imaging and Ultrastructure Research, University of Vienna, Rakousko (prof. Irene Lichtscheidl) – kratší studijní pobyty (3 měsíce)
 • General Instrumentation Department, University of Nijmegen, Nizozemí (Dr. Jan Derksen) – kurz elektronové mikroskopie v rámci programu TIPNET (HPRN-CT-2002-00265) (1 měsíc)
 • Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, Německo (prof. František Baluška) – studijní pobyt (3 měsíce)
 • Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, University of Salento, Itálie (Dr. Gian Pietro Di Sansebastiano) – Marie Curie Fellowship stay (MTDK-CT-2004-509253) (6 měsíců)

Řešené projekty:

RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
odborný asistent
585 634 904
585 634 905
petr.nadvornik@upol.cz

Curriculum Vitae:

 

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Kennedy M., Taylor S., Nádvorník P., Spencer H. (2013): The phylogenetic relationships of the extant pelicans inferred from DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution. 66. 215 - 222 [IF20134.018]

Bowers E., Muclinger P., Bureš S., Kučerová L., Nádvorník P., Krist M. (2013): Cross-fostering eggs reveals that female collared flycatchers adjust clutch sex ratios according to parental ability to invest in offspring. Molecular Ecology. 22. 215 - 228 [IF20135.840]

Ondřej V., Kitner M., Doležalová I., Nádvorník P., Navrátilová B., Lebeda A. (2009): Chromatin structural rearrangement during dedifferentiation of protoplasts of Cucumis sativus L. Molecules and Cells. 27. 443 - 447 [IF20091.878]

Krist M., Nadvornik P., Uvirova L., Bures S. (2005): Paternity covaries with laying and hatching order in the collared flycatcher Ficedula albicollis. BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY [IF = 3.179]

Borge T., Lindroos K., Nadvornik P. et al. (2005): Amount of introgression in flycatcher hybrid zones reflects regional differences in pre and post-zygotic barriers to gene exchange. JOURNAL OF EVLUTIONARY BIOLOGY [IF = 3.276]

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Doc. Aleš Pečinka, Ph.D.
odborný asistent
585 238 709
 
 ales.pecinka@upol.cz

Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
tajemník pro pedagogické záležitosti, odborný asistent
585 634 900
585 634 905
dana.safarova@upol.cz

Curriculum Vitae:

1993 Systematická biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
2003 Ph.D., Botanika, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Massart S., Adams I., De Jonghe K., Chiumenti M., Koloniuk I., Komínek P., Kreuze J., Kutnjak D., Lotos L., Maree H., Olivier T., Olmos A., Pooggin M., Ruiz-García A., Šafářová D., Schneeberger P., Sela N., Turco S., Varallyay E., Vainio E., Verdin E., Westenberg M., Brostaux Y., Candresse T. (2018): Virus detection by high-throughput sequencing of small RNAs: large scale performance testing of sequence analysis strategies. Phytopathology, 109 (3):488-497 [IF2017 3.036]

Šafářová D., Vavroušková K., Candresse T., Navrátil M. (2018): Molecular characterization of novel Aureusvirus infecting elderberry Sambucus nigra L. PLoS ONE, in press.

Šafářová D., Lauterer P., Starý M., Válová P., Navrátil M. (2018): Insight into epidemiological importance of planthoppers, leafhoppers, and other phytoplasma vectors in vineyards in South Moravia, Czech Republic. Plant Protection Science, in press.

Šafářová D., Candresse T., Navrátil M. (2018): Complete genome sequence of a novel bromovirus infecting elderberry (Sambucus nigra L.) in the Czech Republic. Archives of virology, 163, 567 - 570.

Černá H., Černý M., Habánová H., Šafářová D., Abushamsya K., Navrátil M., Brzobohatý B. (2017): Proteomics offers insight to the mechanism behind Pisum sativum L. response to pea seed-borne mosaic virus (PSbMV). Journal of Proteomics. 153. 78 - 88 [IF20143.888]

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Ing. Hana Šimková, CSc.
odborný asistent
585 238 715
585 205 853
hana.simkova@upol.cz

Curriculum Vitae:

1989 Ing., agronomie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
1997 PhD., genetika, Ústav experimentální botaniky AV ČR

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Hofstatter, P. G., Thangavel, G., Lux, T., Neumann, P., Vondrak, T., Novak, P., Zhang, M., Costa, L., Castellani, M., Scott, A., Toegelova, H., Fuchs, J., Mata-Sucre, Y., Dias, Y., Vanzela, A. L. L., Huettel, B., Almeida, C. C. S., Simkova, H., Souza, G., Pedrosa-Harand, A., Macas, J., Mayer, K. F. X., Houben, A. & Marques, A. (2022). Repeat-based holocentromeres influence genome architecture and karyotype evolution. Cell 185(17): 3153-3168 e3118.

Holden, S., Bergum, M., Green, P., Bettgenhaeuser, J., Hernandez-Pinzon, I., Thind, A., Clare, S., Russell, J. M., Hubbard, A., Taylor, J., Smoker, M., Gardiner, M., Civolani, L., Cosenza, F., Rosignoli, S., Strugala, R., Molnar, I., Simkova, H., Dolezel, J., Schaffrath, U., Barrett, M., Salvi, S. & Moscou, M. J. (2022). A lineage-specific Exo70 is required for receptor kinase-mediated immunity in barley. Sci Adv 8(27): eabn7258.

Kubalova, I., Camara, A. S., Capal, P., Beseda, T., Rouillard, J. M., Krause, G. M., Holusova, K., Toegelova, H., Himmelbach, A., Stein, N., Houben, A., Dolezel, J., Mascher, M., Simkova, H. & Schubert, V. (2023). Helical coiling of metaphase chromatids. Nucleic Acids Res 51(6): 2641-2654.

Navratilova, P., Toegelova, H., Tulpova, Z., Kuo, Y. T., Stein, N., Dolezel, J., Houben, A., Simkova, H. & Mascher, M. (2022). Prospects of telomere-to-telomere assembly in barley: Analysis of sequence gaps in the MorexV3 reference genome. Plant Biotechnol J 20(7): 1373-1386.

Tulpova, Z., Kovarik, A., Toegelova, H., Navratilova, P., Kapustova, V., Hribova, E., Vrana, J., Macas, J., Dolezel, J. & Simkova, H. (2022). Fine structure and transcription dynamics of bread wheat ribosomal DNA loci deciphered by a multi-omics approach. Plant Genome 15(1): e20191.

Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.
odborný asistent
585 634 910
585 634 905
aneta.vrzalova@upol.cz

 

Curriculum Vitae:

2007 Bachelor’s program in Biochemistry, Palacký University in Olomouc
2009 Master’s program in Biochemistry, Palacký University in Olomouc
2013 Postgraduate studies in biochemistry in the Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University in Olomouc
2013 - dosud Research Assistant at Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Ženata, O., Vrzalova, A., Bachleda, P., Janečková, J., Panáček, A., Kvítek, L. and Vrzal, R. (2020). "The effect of graphene oxide on signalling of xenobiotic receptors involved in biotransformation."CHEMOSPHERE, 253, 126753, [IF2018 5.108]

Dvorak, Z., F. Kopp, C. M. Costello, J. S. Kemp, H. Li, A. Vrzalova, M. Stepankova, I. Bartonkova, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, L. U. Nordstroem, C. V. Karunaratne, H. S. Ranhotra, K. S. Mun, A. P. Naren, I. A. Murray, G. H. Perdew, J. Brtko, L. Toporova, A. Schon, W. G. Wallace, W. G. Walton, M. R. Redinbo, K. Sun, A. Beck, S. Kortagere, M. C. Neary, A. Chandran, S. Vishveshwara, M. M. Cavalluzzi, G. Lentini, J. Y. Cui, H. Gu, J. C. March, S. Chatterjee, A. Matson, D. Wright, K. L. Flannigan, S. A. Hirota, R. B. Sartor and S. Mani (2020). "Targeting the pregnane X receptor using microbial metabolite mimicry." EMBO Mol Med 12(4): e11621. [IF2018 10.624]

Vrzalová (Dořičáková) A., Theile D., Weiss J., Vrzal R. (2017): Differential effects of the enantiomers of tamsulosin and tolterodine on P-glycoprotein and cytochrome P450 3A4. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 390. 49 - 59 [IF20152.376]

Pastorková B. , Vrzalová (Dořičáková) A., Bachleda P., Dvořák Z. (2017): Hydroxystilbenes and methoxystilbenes activate human aryl hydrocarbon receptor and induce CYP1A genes in human hepatoma cells and human hepatocytes. Food and Chemical Toxicology. 103. 122 - 132 [IF20153.584]

Pasquel D., Vrzalová (Dořičáková) A., Li H., Kortagere S., Krasowski M., Biswas A., Walton W., Redinbo M., Dvořák Z., Mani S. (2016): Acetylation of Lysine 109 modulates pregnane X receptor DNA binding and transcriptional activity. BBA - Gene Regulatory Mechanisms. [IF20146.332]

 

 

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • August - November 2012 - term research stays at Albert Einstein College of Medicine, NYC, USA (3 moths)
 • June 2010 - Short-term research stays at Chemical Research Institute of Hunagarian Academy of Sciences, Budapest (1 month)
 • September-December 2008 - Short-term research stays at AgroParisTech, Centre de Versailles-Grignon, France (3 months, Erasmus program)
 • July-Aughust 2007 - Summer job in the Laboratory of Cell Physiology, Contipro Group (6 weeks)
 • July 2006 - P&R LAB, s.r.o. - Short term assignment in the Oncology centre, department of molecular biology, biochemistry, microbiology, toxicology, forensic chemistry, hematology

Řešené projekty:

Mgr. Iveta Zůvalová (Bartoňková), Ph.D.
odborný asistent
585 634 910
585 634 905
 iveta.zuvalova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2008 Bachelor's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2011 Master's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2013 Postgraduate studies in Molecular and Cell Biology, Department of Cell Biology and Genetics, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovější publikace podle Web of Science:

Dvorak, Z., F. Kopp, C. M. Costello, J. S. Kemp, H. Li, A. Vrzalova, M. Stepankova, I. Bartonkova, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, L. U. Nordstroem, C. V. Karunaratne, H. S. Ranhotra, K. S. Mun, A. P. Naren, I. A. Murray, G. H. Perdew, J. Brtko, L. Toporova, A. Schon, W. G. Wallace, W. G. Walton, M. R. Redinbo, K. Sun, A. Beck, S. Kortagere, M. C. Neary, A. Chandran, S. Vishveshwara, M. M. Cavalluzzi, G. Lentini, J. Y. Cui, H. Gu, J. C. March, S. Chatterjee, A. Matson, D. Wright, K. L. Flannigan, S. A. Hirota, R. B. Sartor and S. Mani (2020). "Targeting the pregnane X receptor using microbial metabolite mimicry." EMBO Mol Med 12(4): e11621. [IF2018 10.624]

Vyhlidalova, B., I. Bartonkova, E. Jiskrova, H. Li, S. Mani and Z. Dvorak (2020). "Differential activation of human pregnane X receptor PXR by isomeric mono-methylated indoles in intestinal and hepatic in vitro models." Toxicol Lett.[IF2018 3.499]

Vyhlídalová B., Poulíková K., Bartoňková I., Krasulová K., Vančo J., Trávníček Z., Mani S. and Z. Dvořák (2019). "Mono-methylindoles induce CYP1A genes and inhibit CYP1A1 enzyme activity in human hepatocytes and HepaRG cells".  Toxicology Letters 313, 66-76 [IF2018 3.499]

Bartoňková I., Dvořák Z(2018): Essential oils of culinary herbs and spices display agonist and antagonist activities at human aryl hydrocarbon receptor AhR. Food and Chemical Toxicology, 111, 374 - 384. [IF2016 3.778]

Bartoňková I., Dvořák Z. (2018): Essential oils of culinary herbs and spices activate PXR and induce CYP3A4 in human intestinal and hepatic in vitro models. Toxicology Letters, 296, 1 - 9.

Štěpánková M., Bartoňková I., Jiskrová E., Vrzal R., Mani S., Kortagere S., Dvořák Z. (2018): Methylindoles and methoxyindoles are agonists and antagonists of human Aryl hydrocarbon receptor. Molecular Pharmacology, 93, 631 - 644.

 

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 9xx
585 634 905
jan.bartos@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Vyučované předměty:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 9xx
585 634 905
eva.hribova@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 9xx
585 634 905
barbora.sokolova@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Stribrny J et al. GC/MS determination of ibotenic acid and muscimol in the urine of patients intoxicated with Amanita pantherina. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE (IF = 2,587) 2012.

Merova B et al. Determination of muscarine in human urine by electrospray liquid chromatographic-mass spectrometric. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES (IF = 2,888) 2011.

Merova B et al. Isolation and identification of the Amanita muscaria and Amanita pantherina toxins in human urine. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS (IF = 1,296) 2008.

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Jana Veselská
technický pracovník
585 634 900
585 634 905
jana.veselska@upol.cz

Mgr. Petra Pečinková 
technický pracovník
585 634 907
585 634 905
petra.pecinkova@upol.cz

1996 - 2001 Univerzita Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie
2001 - 2006 Agentura Ochrany Přírody a Krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
2007 - 2008 Technical assistant, University of Vienna, Faculty Centre of Biodiversity, Department of Biogeography
2012 - 2017 Technical assistant, Max Planck Institute for Plant breeding research, Department of Plant Breeding and Genetics, Kolín nad Rýnem

Marta Rešová, DiS.

technický pracovník
585 634 907
585 634 905
marta.resova@upol.cz

 

Mgr. Karolína Ondrová, Ph.D.
t.č. na MD
585 634 910
585 634 905
karolina.ondrova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2012 - 2015 Bakalářské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2015 - 2017 Navazující magisterské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2017 - dosud Doktorské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Vyhlidalova, B., Krasulova, K., Pečinková, P., Poulikova K., Vrzal R., Andrysík Z., Chandran A., Mani S. and Z. Dvorak (2020). "Antimigraine Drug Avitriptan Is a Ligand and Agonist of Human Aryl Hydrocarbon Receptor That Induces CYP1A1 in Hepatic and Intestinal Cells". INT J MOL SCI 21, 2799[IF2018 4.183]

Dvorak, Z., F. Kopp, C. M. Costello, J. S. Kemp, H. Li, A. Vrzalova, M. Stepankova, I. Bartonkova, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, L. U. Nordstroem, C. V. Karunaratne, H. S. Ranhotra, K. S. Mun, A. P. Naren, I. A. Murray, G. H. Perdew, J. Brtko, L. Toporova, A. Schon, W. G. Wallace, W. G. Walton, M. R. Redinbo, K. Sun, A. Beck, S. Kortagere, M. C. Neary, A. Chandran, S. Vishveshwara, M. M. Cavalluzzi, G. Lentini, J. Y. Cui, H. Gu, J. C. March, S. Chatterjee, A. Matson, D. Wright, K. L. Flannigan, S. A. Hirota, R. B. Sartor and S. Mani (2020). "Targeting the pregnane X receptor using microbial metabolite mimicry." EMBO Mol Med 12(4): e11621. [IF2018 10.624]

Vyhlídalová B., Poulíková K., Bartoňková I., Krasulová K., Vančo J., Trávníček Z., Mani S. and Z. Dvořák (2019). "Mono-methylindoles induce CYP1A genes and inhibit CYP1A1 enzyme activity in human hepatocytes and HepaRG cells".  Toxicology Letters 313, 66-76 [IF2018 3.499]

Abbott, K. L., C. S. Chaudhury, A. Chandran, S. Vishveshwara, Z. Dvorak, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, S. Mani and S. R. Pondugula (2019). "Belinostat, at Its Clinically Relevant Concentrations, Inhibits Rifampicin-Induced CYP3A4 and MDR1 Gene Expression." Mol Pharmacol 95(3): 324-334[IF2017 3.978]

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • Leibniz-institut für umweltmedizinische forschung (IUF; Düsseldorf, Německo) pod vedením dr. Thomase Haarmanna-Stemmanna. Leden - březen 2017. 

Řešené projekty:

Mgr. Lucia Sládeková
doktorand
585 634 907
585 634 905
lucia.sladekova01@upol.cz

Curriculum Vitae:

2016 - 2019
Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2019 - 2021
Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2021 - dosud
Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Mgr. Eliška Zgarbová
doktorand
585 634 907
585 634 905
eliska.zgarbova01@upol.cz

Curriculum Vitae:

2014 - 2017 Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra biochemie, obor Biotechnologie a genové inženýrství
2017 - 2019 Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra biochemie, obor Biotechnologie a genové inženýrství
2019 - dosud Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)