prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
vedoucí katedry
585 634 903
zdenek.dvorak@upol.cz

Curriculum Vitae:

1992 - 1997 Mgr., PřF UP Olomouc, analytická chemie
1997 - 2001 Ph.D., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie
2004 RNDr., PřF UP Olomouc, analytická chemie
2006 Doc., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie, jmenování docentem ke dni 1.12.2006
1999 - 2011 Toxikolog, Soudně-lékařské oddělení, FN Olomouc
2002 - 2006 Vědecký pracovník, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc
2007 - 2008 Docent, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc
2008 - 2009 docent, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc
2010 - dosud profesor, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc
2011 Soudní znalec v oboru Zdravotnictví, odvětví Toxikologie, jmenován Ministrem spravedlnosti ČR dne 28.9.2011
2012 DrSc., Slovenská Akadémia Vied, vědní obor Molekulární Biologie

Publikační činnost:

 Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Abbott, K. L., C. S. Chaudhury, A. Chandran, S. Vishveshwara, Z. Dvorak, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, S. Mani and S. R. Pondugula (2019). "Belinostat, at Its Clinically Relevant Concentrations, Inhibits Rifampicin-Induced CYP3A4 and MDR1 Gene Expression." Mol Pharmacol 95(3): 324-334[IF2017 3.978]

Illés P., Grycová A., Krasulová K. Dvořák Z. (2018) Effects of Flavored Nonalcoholic Beverages on Transcriptional Activities of Nuclear and Steroid Hormone Receptors: Proof of Concept for Novel Reporter Cell Line PAZ-PPARg. J. Agric. Food Chem, 66, 12066−12078 [IF2017 3.412]

Hyrsova L., Vanduchova A., Dusek J., Smutny T., Carazo A., Maresova V., Trejtnar F., Barta P., Anzenbacher P., Dvorak Z., Pavek P. (2018) Trans-resveratrol, but not other natural stilbenes occurring in food, carries the risk of drug-food interaction via inhibition of cytochrome P450 enzymes or interaction with xenosensor receptors. Toxicology Letters, 300, 81-91 [IF2017 3.166]

Ahmad S., Altoum A., Vančo J., Křikavová R., Trávníček Z., Dvořák Z., Altaf M., Sohail M., Isab A. (2018): Synthesis, crystal structure and anticancer activity of tetrakis(N-isopropylimidazolidine-2-selenone)platinum(II) chloride. Journal of Molecular Structure, 1152, 232 - 236. [IF2016 1.753]

Bartoňková I., Dvořák Z. (2018): Essential oils of culinary herbs and spices display agonist and antagonist activities at human aryl hydrocarbon receptor AhR. Food and Chemical Toxicology, 111, 374 - 384. [IF2016 3.778]

Celkem publikací:
150 původních a přehledných prací
150 příspěvků na konferencích a přednášek
3 kapitoly v monografiích
3 pedagogické publikace (skripta)
9 patentů a užitných vzorů

Citační ohlas:
1770 v SCI (s vyloučením autocitací), h-index 29

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

 • Lékové interakce
 • Metabolismus léčiv
 • Molekulární farmakologie a toxikologie 

Mgr. Svatava Bařinová
sekretářka katedry
585 634 901
svatava.barinova@upol.cz

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
profesor
585 634 900
milan.navratil@upol.cz

Curriculum Vitae:

1980 Mgr. - Univerzita J. E. Purkyně (Masarykova Univerzita), Brno, Přírodovědecká fakulta, obor biologie.
1991 CSc., Virologický ústav SAV, Bratislava, obor virologie.
2001 Habilitační řízení v oboru botanika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta.
2010 Profesorské řízení v oboru botanika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
1982 - 1983 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích, výzkumný pracovník.
1983 - 1984 Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský v Olomouci, výzkumný pracovník.
1984 - 1993 Vedoucí Výrobny diagnostických sér.
1993 - 2001 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, odborný asistent.
1998 - dosud Vedoucí akreditované Referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem.
2001 - 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, docent.
2002 - 2008 Vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky PřF UP v Olomouci.
2010 - dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, profesor.

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Šafářová D., Candresse T., Navrátil M. (2018): Complete genome sequence of a novel bromovirus infecting elderberry (Sambucus nigra L.) in the Czech Republic. Archives of virology, 163, 567 - 570. [IF2016 2.058]

Šafářová D., Vavroušková K., Candresse T., Navrátil M. (2018): Molecular characterization of novel Aureusvirus infecting elderberry Sambucus nigra L. PLoS ONE, in press.

Šafářová D., Lauterer P., Starý M., Válová P., Navrátil M. (2018): Insight into epidemiological importance of planthoppers, leafhoppers, and other phytoplasma vectors in vineyards in South Moravia, Czech Republic. Plant Protection Science, in press.

Šafářová D., Candresse T., Navrátil M. (2018): Complete genome sequence of a novel bromovirus infecting elderberry (Sambucus nigra L.) in the Czech Republic. Archives of virology, 163, 567 - 570.

Černá H., Černý M., Habánová H., Šafářová D., Abushamsya K., Navrátil M., Brzobohatý B. (2017): Proteomics offers insight to the mechanism behind Pisum sativum L. response to pea seed-borne mosaic virus (PSbMV). Journal of Proteomics. 153. 78 - 88 [IF20143.888]

 

 

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
profesor
585 634 9xx
jaroslav.dolezel@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Burešová, V., Kopecký, D., Bartoš, J., Martinek, P., Watanabe, N., Vyhnánek, T., Doležel, J. (2015): Variation in genome composition of blue-aleurone wheat. THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 128, 273-282.

Barghini, E., Natali, L., Giordani, T., Cossu, R.M., Scalabrin, S., Cattonaro, F., Šimková, H., Vrána, J., Doležel, J., Morgante, M., Cavallini, A. (2015): LTR retrotransposon dynamics in the evolution of the olive (Olea europaea) genome. DNA RESEARCH 22, 91-100.

Petrovská, B., Šebela, M., Doležel, J. (2015): Inside a plant nucleus: discovering the proteins. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 66, 1627-1640.

Helguera, M., Rivarola, M., Clavijo, B., Martis, M.M., Vanzetti, L.S., González, S., Garbus, I., Leroy, P., Šimková, H., Valárik, M., Caccamo, M., Doležel, J., Mayer, K.F.X., Feuillet, C., Tranquilli, G., Paniego, N., Echenique, V. (2015): New insights into the wheat chromosome 4D structure and virtual gene order, revealed by survey pyrosequencing. PLANT SCIENCE 233, 200-212.

Ma, J., Stiller, J., Zheng, Z., Wei, Y., Zheng, Y.-L., Yan, G., Doležel, J., Liu, C. (2015): Putative interchromosomal rearrangements in the hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) genotype ´Chinese Spring´ revealed by gene locations on homoeologous chromosomes. BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY 15, 37.

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
profesor
585 634 978
585 634 905
jozef.samaj@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Takáč T., Bekešová S., Šamaj J. (2017): Actin depolymerization-induced changes in proteome of Arabidopsis roots. Journal of Proteomics. 153. 89-99.

Krausko M., Perutka Z., Šebela M., Šamajová O., Šamaj J., Novák O., Pavlovič A. (2017): The role of electrical and jasmonate signalling in the recognition of captured prey in the carnivorous sundew plant Drosera capensis. New Phytologist. 213. 1818-1835.

Wu Y., Fan W., Li X., Chen H., Takáč T., Šamajová O., Fabrice MR., Xie L., Ma J., Šamaj J., Xu C. (2017): Expression and distribution of extensins and AGPs in susceptible and resistant banana cultivars in response to wounding and Fusarium oxysporum. Scientific Reports. 7. 42400.

Takáč T., Vadovič P., Pechan T., Luptovčiak I., Šamajová O., Šamaj J. (2016): Comparative proteomic study of Arabidopsis mutants mpk4 and mpk6. Scientific Reports. 6.28306.

Novák D., Kuchařová A., Ovečka M., Komis G., Šamaj J. (2016): Developmental nuclear localization and quantification of GFP-tagged EB1c in Arabidopsis root using light-sheet microscopy. Frontiers in Plant Science. 6.1187.

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
profesor
585 634 9xx
585 634 905
jan.vondracek@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
profesor
585 634 9xx
585 634 905
boris.vyskot@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Michalovová M., Kubát Z., Hobza R., Vyskot B., Kejnovsky E. (2015): Fully automated pipeline for detection of sex linked genes using RNA-Seq data. BMC BIOINFORMATICS. 16.

Vyskot B., Hobza R. (2015): The genomics of plant sex chromosomes. PLANT SCIENCE. 236. 126-135.

Hobza R., Kubát Z., Cegan R., Jesionek W., Vyskot B., Kejnovsky E. (2015): Impact of repetitive DNA on sex chromosome evolution in plants. CHROMOSOME RESEARCH.

Nevrtalová E., Baloun J., Hudzieczek V., Cegan R., Vyskot B., Doležel J., Šafář J., Milde D., Hobza R. (2014): Expression response of duplicated metallothionein 3 gene to copper stress in Silene vulgaris ecotypes. PROTOPLASMA. 251. 1427-1439.

Králová T., Cegan R., Kubát Z., Vrána J., Vyskot B., Vogel I., Kejnovsky E., Hobza R. (2014): Identification of a novel retrotransposon with sex chromosome-specific distribution in Silene latifolia. CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH. 143. 87-95.

Pedagogické aktivity:

Vyučované předměty:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
docent
585 634 904
585 634 905
radim.vrzal@upol.cz

Curriculum Vitae:

1998 - 2003 Ing. , Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká Republika
2003 - 2007 Ph.D. , doktorát pod dvojím vedením (en cotutelle) na Ústavu lékařské chemie a biochemie, Lékařské fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika a Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr. Patricka Maurela)
2006 - 2008 Odborný asistent, Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika
2008 - 2011 Odborný asistent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika
2011 - dosud Docent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

 

Štěpánková M., Bartoňková I., Jiskrová E., Vrzal R., Mani S., Kortagere S., Dvořák Z. (2018): Methylindoles and methoxyindoles are agonists and antagonists of human Aryl hydrocarbon receptor. Molecular Pharmacology, 93, 631 - 644.

Ženata O., Dvořák Z., Vrzal R. (2018): Pharmacologically relevant concentrations of berberine transiently stimulate dihydrotestosterone-inducible androgen receptor-mediated luciferase activity in human prostate cancer cells. Translational Cancer Research, 7, 383 - 390.

Ženata O., Dvořák Z., Vrzal R. (2018): Mycophenolate Mofetil induces c-Jun-N-terminal kinase expression in 22Rv1 cells: an impact on androgen receptor signaling. Journal of Cancer, 9, 1915 - 1924.

Vrzalová (Dořičáková) A., Theile D., Weiss J., Vrzal R. (2017): Differential effects of the enantiomers of tamsulosin and tolterodine on P-glycoprotein and cytochrome P450 3A4. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 390. 49 - 59 [IF20152.376]

Yar M., Shahzadi L., Farooq A., Imram S., Cerón-Carrasco J., den-Haan H., Kumar S., Pena-García J., Pérez-Sánchez H., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Vrzal R. (2017): In vitro modulatory effects of functionalized pyrimidines and piperidine derivatives on Aryl hydrocarbon receptor (AhR) and glucocorticoid receptor (GR) activities. Bioorganic Chemistry. 71. 285 - 293 [IF20152.252]

80 původních a přehledných prací
Citační ohlas: 760 SCI (s vyloučením autocitací)
h-index 18

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

 • Regulace biotransformačních enzymů na molekulární úrovni 

Zahraniční pobyty a stáže:

 • 2005, 2006 Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr.Patricka Maurela), (2 x 6 měsíců) - v rámci doktorátu pod dvojím vedením (en cotutelle)
 • 2009 Hungarian Academy of Sciences, Chemical Research Center, Budapest, Hungary – (skupina Dr. Katalin Monostory) (3 týdny) 

Řešené projekty:

 • 2008 – 2010 Úloha MAP kinas v buněčné signalizaci aryl uhlovodíkovým receptorem (AhR) a glukokortikoidním receptorem (GR); GAČR 305/08/P089 - řešitel
 • 2012 - 2016 Studium mechanizmu regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím post-translačních modifikací nukleárních receptorů - význam pro terapii; GAČR 303/12/0472 - spoluřešitel 

Mgr. Aneta Grycová (Novotná), Ph.D.
odborný asistent, t.č. na rodičovské dovolené
585 634 907
585 634 905
aneta.grycova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2007 - 2009 Master’s program. in Biochemistry, Department of Biochemistry, Palacký University
2009 - 2013 Postgraduate studies in Biochemistry in the Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University
2013 - dosud Research Assistant at Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Illés P., Grycová A., Krasulová K. Dvořák Z. (2018) Effects of Flavored Nonalcoholic Beverages on Transcriptional Activities of Nuclear and Steroid Hormone Receptors: Proof of Concept for Novel Reporter Cell Line PAZ-PPARg. J. Agric. Food Chem, 66, 12066−12078 [IF2017 3.412]

Vondráček J., Pěnčíková K., Neča J., Ciganek M., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Machala M. (2017): Assessment of the aryl hydrocarbon receptor-mediated activities of polycyclic aromatic hydrocarbons in human cell-based reporter gene assay. Environmental Pollution. 220. 307 - 316 [IF20154.839]

Yar M., Shahzadi L., Farooq A., Imram S., Cerón-Carrasco J., den-Haan H., Kumar S., Pena-García J., Pérez-Sánchez H., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Vrzal R. (2017): In vitro modulatory effects of functionalized pyrimidines and piperidine derivatives on Aryl hydrocarbon receptor (AhR) and glucocorticoid receptor (GR) activities. Bioorganic Chemistry. 71. 285 - 293 [IF20152.252]

Bartoňková I., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z. (2016): Profiling of vitamin D metabolic intermediates toward VDR using novel stable gene reporter cell lines IZ-VDRE and IZ-CYP24. Chem Res Toxicol. 29. 1211 - 1222 [IF20153.025]

Bartoňková I., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z. (2015): Novel stably transfected human reporter cell line AIZ-AR as a tool for an assessment of human androgen receptor transcriptional activity. PLOS ONE. 10. 121316 - 121316 [IF20143.234]

 

 

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • June 2010 Chemical Research Institute of Hunagarian Academy of Science (1 month)
 • May 2007 Laboratory for inherited metabolic disorders, Department of Clinical Biochemistry, Medical Hospital (3 weeks)

Řešené projekty:

RNDr. Peter Illés, Ph.D.
odborný asistent
585 634 904
585 634 905
peter.illes@upol.cz

Curriculum Vitae:

2002 Mgr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor – biologie, specializace – fyziologie rostlin
2007 RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, obor – biologie
2002 - 2010 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, odborný pracovník
2010 Ph.D., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor – fyziologie rostlin
2010 - 2011 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, vědecký pracovník
2011 - 2013 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP, Olomouc, junior researcher
2013 - 2015 Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, vědecký pracovník
2015 Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, odborný asistent

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Illés P., Grycová A., Krasulová K. Dvořák Z. (2018) Effects of Flavored Nonalcoholic Beverages on Transcriptional Activities of Nuclear and Steroid Hormone Receptors: Proof of Concept for Novel Reporter Cell Line PAZ-PPARg. J. Agric. Food Chem, 66, 12066−12078 [IF2017 3.412]

Pastorková B., Illés P., Dvořák Z. (2018): Profiling of anthocyanidins against transcriptional activities of steroid and nuclear receptors. Drug and Chemical Toxicology, 41, 434 - 440.

Toporová L., Illés P., Dvořák Z., Bobal P., Otevrel J., Brtko J. (2018): Effects of selected triorganotin compounds on transcriptional activity of vitamin D3 receptor and peroxisome proliferator-activated receptor gamma. General Physiology Biophysics, 37, 589 - 596.

Vrzal R., Illés P., Dvořák Z. (2016): Transplant drugs affect the expression of phase II and antioxidant enzymes in human carcinoma cells HepG2 but not in primary cultures of human hepatocytes: In vitro comparative study. Pharmacological Reports. 68. 1008 - 1014 [IF20152.251]

Illés P., Brtko J., Dvořák Z. (2015): Development and characterization of a human reporter cell line for the assessment of thyroid receptor transcriptional activity: A case of organotin endocrine disruptors. J Agric Food Chem. 63. 7074 - 7083 [IF20142.912]

 

 

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • Ústavu experimentální endokrinologie, Slovenská akademie věd, Slovensko (Ing. Július Brtko DrSc.) – zahraniční stáž (3 měsíce)
 • Institution of Cell Imaging and Ultrastructure Research, University of Vienna, Rakousko (prof. Irene Lichtscheidl) – kratší studijní pobyty (3 měsíce)
 • General Instrumentation Department, University of Nijmegen, Nizozemí (Dr. Jan Derksen) – kurz elektronové mikroskopie v rámci programu TIPNET (HPRN-CT-2002-00265) (1 měsíc)
 • Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, Německo (prof. František Baluška) – studijní pobyt (3 měsíce)
 • Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, University of Salento, Itálie (Dr. Gian Pietro Di Sansebastiano) – Marie Curie Fellowship stay (MTDK-CT-2004-509253) (6 měsíců)

Řešené projekty:

RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
odborný asistent
585 634 904
585 634 905
petr.nadvornik@upol.cz

Curriculum Vitae:

 

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Kennedy M., Taylor S., Nádvorník P., Spencer H. (2013): The phylogenetic relationships of the extant pelicans inferred from DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution. 66. 215 - 222 [IF20134.018]

Bowers E., Muclinger P., Bureš S., Kučerová L., Nádvorník P., Krist M. (2013): Cross-fostering eggs reveals that female collared flycatchers adjust clutch sex ratios according to parental ability to invest in offspring. Molecular Ecology. 22. 215 - 228 [IF20135.840]

Ondřej V., Kitner M., Doležalová I., Nádvorník P., Navrátilová B., Lebeda A. (2009): Chromatin structural rearrangement during dedifferentiation of protoplasts of Cucumis sativus L. Molecules and Cells. 27. 443 - 447 [IF20091.878]

Krist M., Nadvornik P., Uvirova L., Bures S. (2005): Paternity covaries with laying and hatching order in the collared flycatcher Ficedula albicollis. BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY [IF = 3.179]

Borge T., Lindroos K., Nadvornik P. et al. (2005): Amount of introgression in flycatcher hybrid zones reflects regional differences in pre and post-zygotic barriers to gene exchange. JOURNAL OF EVLUTIONARY BIOLOGY [IF = 3.276]

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
tajemník pro pedagogické záležitosti, odborný asistent
585 634 900
585 634 905
dana.safarova@upol.cz

Curriculum Vitae:

1993 Systematická biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
2003 Ph.D., Botanika, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Massart S., Adams I., De Jonghe K., Chiumenti M., Koloniuk I., Komínek P., Kreuze J., Kutnjak D., Lotos L., Maree H., Olivier T., Olmos A., Pooggin M., Ruiz-García A., Šafářová D., Schneeberger P., Sela N., Turco S., Varallyay E., Vainio E., Verdin E., Westenberg M., Brostaux Y., Candresse T. (2018): Virus detection by high-throughput sequencing of small RNAs: large scale performance testing of sequence analysis strategies. Phytopathology, in press.

Šafářová D., Vavroušková K., Candresse T., Navrátil M. (2018): Molecular characterization of novel Aureusvirus infecting elderberry Sambucus nigra L. PLoS ONE, in press.

Šafářová D., Lauterer P., Starý M., Válová P., Navrátil M. (2018): Insight into epidemiological importance of planthoppers, leafhoppers, and other phytoplasma vectors in vineyards in South Moravia, Czech Republic. Plant Protection Science, in press.

Šafářová D., Candresse T., Navrátil M. (2018): Complete genome sequence of a novel bromovirus infecting elderberry (Sambucus nigra L.) in the Czech Republic. Archives of virology, 163, 567 - 570.

Černá H., Černý M., Habánová H., Šafářová D., Abushamsya K., Navrátil M., Brzobohatý B. (2017): Proteomics offers insight to the mechanism behind Pisum sativum L. response to pea seed-borne mosaic virus (PSbMV). Journal of Proteomics. 153. 78 - 88 [IF20143.888]

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Ing. Hana Šimková, Ph.D.
odborný asistent
585 634 901
585 634 905
hana.simkova@upol.cz

Curriculum Vitae:

1989 Ing., agronomie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
1997 PhD., genetika, Ústav experimentální botaniky AV ČR

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Barghini E., Natali L., Giordani T., Cossu R.M., Scalabrin S., Cattonaro F., Šimková H., Vrána J., Doležel J., Morgante M., Cavallini A. (2015): LTR retrotransposon dynamics in the evolution of the olive (Olea europaea) genome. DNA RESEARCH. 22. 91-100.

Helguera M., Rivarola M., Clavijo B., Martis M.M., Vanzetti L.S., González S., Garbus I., Leroy P., Šimková H., Valárik M., Caccamo M., Doležel J., Mayer K.F.X., Feuillet C., Tranquilli G., Paniego N., Echenique V. (2015): New insights into the wheat chromosome 4D structure and virtual gene order, revealed by survey. PLANT SCIENCE. 233. 200-212.

Staňková H., Valárik M., Lapitan N.L.V., Berkman P.J., Batley J., Edwards D., Luo. M.-Ch., Tulpová Z., Kubaláková M., Stein N., Doležel J., Šimková H. (2015): Chromosomal genomics facilitates fine mapping of a Russian wheat aphid resistance gene. THEORETICAL AND APPLIED GENETICS. 128. 1373-1383

Akpinar B.A., Magni F., Yuce M., Lucas S.J., Šimková H., Šafář J., Vautrin S., Bergès H., Cattonaro F., Doležel J., Budak H. (2015): The physical map of wheat chromosome 5DS revealed gene duplications and small rearrangements. BMC GENOMICS. 16. 453.

Kobayashi F., Wu J., Kanamori, H. Tanaka T., Katagiri S., Karasawa W., Kaneko S., Watanabe S., Sakaguchi T., Hanawa Y., Fujisawa H., Kurita K., Abe C., Iehisa J.C.M., Ohno R., Šafář J., Šimková H., Mukai Y., Hamada M., Saito M., Ishikawa G., Katayose Y., Endo T.R., Takumi S., Nakamura T., Sato K., Ogihara Y., Hayakawa K., Doležel J., Nasuda S., Matsumoto T., Handa H. (2015): A high-resolution physical map integrating an anchored chromosome with the BAC physical maps of wheat chromosome 6B. BMC GENOMICS. 16. 595.

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

 • Chromozomální genomika, konstrukce BAC knihoven z tříděných rostlinných chromozómů, poziční klonování genu pro rezistenci.

Řešené projekty:

Mgr. Aneta Vrzalová (Dořičáková), Ph.D.
tajemník pro vědecké záležitosti, odborný asistent, t.č. na rodičovské dovolené
585 634 907
585 634 905
aneta.vrzalova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2007 Bachelor’s program in Biochemistry, Palacký University in Olomouc
2009 Master’s program in Biochemistry, Palacký University in Olomouc
2013 Postgraduate studies in biochemistry in the Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University in Olomouc
2013 - dosud Research Assistant at Department of Cell Biology and Genetics, Faculty of Science, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Vrzalová (Dořičáková) A., Theile D., Weiss J., Vrzal R. (2017): Differential effects of the enantiomers of tamsulosin and tolterodine on P-glycoprotein and cytochrome P450 3A4. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 390. 49 - 59 [IF20152.376]

Pastorková B. , Vrzalová (Dořičáková) A., Bachleda P., Dvořák Z. (2017): Hydroxystilbenes and methoxystilbenes activate human aryl hydrocarbon receptor and induce CYP1A genes in human hepatoma cells and human hepatocytes. Food and Chemical Toxicology. 103. 122 - 132 [IF20153.584]

Pasquel D., Vrzalová (Dořičáková) A., Li H., Kortagere S., Krasowski M., Biswas A., Walton W., Redinbo M., Dvořák Z., Mani S. (2016): Acetylation of Lysine 109 modulates pregnane X receptor DNA binding and transcriptional activity. BBA - Gene Regulatory Mechanisms. [IF20146.332]

Kubešová K., Vrzalová (Dořičáková) A., Trávníček Z., Dvořák Z. (2016): Mixed-ligand copper(II) complexes activate aryl hydrocarbon receptor AhR and induce CYP1A genes expression in human hepatocytes and human cell lines. Toxicology Letters. 255. 24 - 35 [IF20143.262]

Štěpánková (Korhoňová) M., Krasulová K., Vrzalová (Dořičáková) A., Kurka O., Anzenbacher P., Dvořák Z. (2016): Optical isomers of dihydropyridine calcium channel blockers display enantiospecific effects on the expression and enzyme activities of human xenobiotics-metabolizing cytochromes P450. Toxicology Letters. 262. 173 - 186 [IF20153.522]

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • August - November 2012 - term research stays at Albert Einstein College of Medicine, NYC, USA (3 moths)
 • June 2010 - Short-term research stays at Chemical Research Institute of Hunagarian Academy of Sciences, Budapest (1 month)
 • September-December 2008 - Short-term research stays at AgroParisTech, Centre de Versailles-Grignon, France (3 months, Erasmus program)
 • July-Aughust 2007 - Summer job in the Laboratory of Cell Physiology, Contipro Group (6 weeks)
 • July 2006 - P&R LAB, s.r.o. - Short term assignment in the Oncology centre, department of molecular biology, biochemistry, microbiology, toxicology, forensic chemistry, hematology

Řešené projekty:

Mgr. Eva Jiskrová, Ph.D.
lektor, t.č. na rodičovské dovolené
585 634 907
585 634 905
eva.jiskrova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2006 - 2010 Bachelor's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2009 - 2011 Master's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2011 - 2017 Postgraduate studies in biochemistry in the Department of Molecular Biology, Faculty of Science, Palacky University in Olomouc
2011 - 2016 Student Research Assistant at CRH - Department of Molecular Biology, Faculty of Science, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovější publikace dle Web of Science:

Abbott, K. L., C. S. Chaudhury, A. Chandran, S. Vishveshwara, Z. Dvorak, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, S. Mani and S. R. Pondugula (2019). "Belinostat, at Its Clinically Relevant Concentrations, Inhibits Rifampicin-Induced CYP3A4 and MDR1 Gene Expression." Mol Pharmacol 95(3): 324-334[IF2017 3.978]

Štěpánková M., Bartoňková I., Jiskrová E., Vrzal R., Mani S., Kortagere S., Dvořák Z. (2018): Methylindoles and methoxyindoles are agonists and antagonists of human Aryl hydrocarbon receptor. Molecular Pharmacology, 93, 631 - 644.

Zalabák, D., Johnová, P., Plíhal, O., Šenková, K., Šamajová, O., Jiskrová, E., Novák, O., Jackson, D., Mohanty, A., Galuszka, P. (2016): Maize cytokinin dehydrogenase isozymes are localized predominantly to the vacuoles. Plant Physiology and Biochemistry; 104, 114-124.

Vojta, P., Kokáš, F., Husičková, A., Grúz, J., Bergougnoux, V., Marchetti, C.F., Jiskrová, E., Ježilová, E., Mik, V., Ikeda, Y., Galuszka, P. (2016): Whole transcriptome analysis of transgenic barley with altered cytokinin homeostasis and increased tolerance to drought stress. New Biotechnology 33, 676-691.

Jiskrová E., Novák O., Pospíšilová H., Holubová K., Karády, M., Galuszka P., Robert, S., Frébort I. (2016): Extra- and intracellular distribution of cytokinins in the leaves of monocots and dicots. New Biotechnology 33, 735-742.

 

 

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 910
585 634 905
iveta.bartonkova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2008 Bachelor's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2011 Master's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2013 Postgraduate studies in Molecular and Cell Biology, Department of Cell Biology and Genetics, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovější publikace podle Web of Science:

Bartoňková I., Dvořák Z. (2018): Essential oils of culinary herbs and spices display agonist and antagonist activities at human aryl hydrocarbon receptor AhR. Food and Chemical Toxicology, 111, 374 - 384. [IF2016 3.778]

Bartoňková I., Dvořák Z. (2018): Essential oils of culinary herbs and spices activate PXR and induce CYP3A4 in human intestinal and hepatic in vitro models. Toxicology Letters, 296, 1 - 9.

Štěpánková M., Bartoňková I., Jiskrová E., Vrzal R., Mani S., Kortagere S., Dvořák Z. (2018): Methylindoles and methoxyindoles are agonists and antagonists of human Aryl hydrocarbon receptor. Molecular Pharmacology, 93, 631 - 644.

Bartoňková I., Dvořák Z. (2018): Assessment of endocrine disruption potential of essential oils of culinary herbs and spices involving glucocorticoid, androgen and vitamin D receptors. Food and Function, 9, 2136 - 2144.

Pěnčíková K., Svržková L., Strapáčová S., Neča J., Bartoňková I., Dvořák Z., Hýžďalová M., Pivnička J., Pálková L., Lehmler H., Li X., Vondráček J., Machala M. (2018): In vitro profiling of toxic effects of prominent environmental lower-chlorinated PCB congeners linked with endocrine disruption and tumor promotion. Environmental Pollution, 237, 473 - 486.

Bartoňková I., Kallay E., Dvořák Z. (2018): Effects of human interleukins in the transgenic gene reporter cell lines IZ-VDRE and IZ-CYP24 designed to assess the transcriptional activity of vitamin D receptor. PLoS ONE, 12, e0193655.

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 9xx
585 634 905
jan.bartos@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Vyučované předměty:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 9xx
585 634 905
eva.hribova@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Kristýna Krasulová, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 907
585 634 905
kristyna.krasulova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2008 - 2011 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Bakalářské studium, studijní program Zdravotnická bioanalytika
2011 - 2013 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Navazující magisterské studium, studijní program Zdravotnická bioanalytika
2013 - 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Doktorské studium, studijní program Lékařská farmakologie Vědecký pracovník v oboru medicíny a farmacie
2018 - dosud Vědecký pracovník, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací dle Web of Science:

Illés P., Grycová A., Krasulová K. Dvořák Z. (2018) Effects of Flavored Nonalcoholic Beverages on Transcriptional Activities of Nuclear and Steroid Hormone Receptors: Proof of Concept for Novel Reporter Cell Line PAZ-PPARg. J. Agric. Food Chem, 66, 12066−12078 [IF2017 3.412]

Krasulova, K., Holas O., Anzenbacher P. (2017): Influence of amlodipine enantiomers on human microsomal cytochromes P450: Stereoselective time-dependent inhibition of CYP3A enzyme activity. Molecules . 22(11).

Kopečná -Zapletalová M., Krasulová K., Anzenbacher P., Hodek P., Anzenbacherová E. (2017): Interaction of isoflavonoids with human liver microsomal cytochromes P450: inhibition of CYP enzyme activities. Xenobiotica. 47, 324-331.

Štěpánková M., Krasulová K., Dořičáková A., Kurka O., Anzenbacher P., Dvořák Z. (2016): Optical isomers of dihydropyridine calcium channel blockers display enantiospecific effects on the expression and enzyme activities of human xenobioltics.metabolizing cytochromes P450. Toxicology Letters. 262, 173-186.

Krasulová K., Siller M., Holas O., Dvořák Z., Anzenbacher P. (2016): Enantiospecific effects of chiral drugs on cytochrome P450 inhibition in vitro. Xenobiotica. 46, 315-324.

 

 

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie, Auerbachstr. 112, D-70376 Stuttgart, Germany (říjen - prosinec 2014
 • Univerzita Porto, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, biochemická laboratoř (květen - červenec 2012)

Řešené projekty:

Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 9xx
585 634 905
barbora.sokolova@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Stribrny J et al. GC/MS determination of ibotenic acid and muscimol in the urine of patients intoxicated with Amanita pantherina. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE (IF = 2,587) 2012.

Merova B et al. Determination of muscarine in human urine by electrospray liquid chromatographic-mass spectrometric. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES (IF = 2,888) 2011.

Merova B et al. Isolation and identification of the Amanita muscaria and Amanita pantherina toxins in human urine. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS (IF = 1,296) 2008.

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Martina Štěpánková (Korhoňová), Ph.D.
vědecký pracovník - t.č. na rodičovské dovolené
585 634 907
585 634 905
martina.stepankova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2008 Bachelor's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2011 Master's program Molecular and Cell Biology, Palacky University Olomouc
2013 Postgraduate studies in Molecular and Cell Biology, Department of Cell Biology and Genetics, Palacky University Olomouc

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací dle Web of Science:

Štěpánková M., Bartoňková I., Jiskrová E., Vrzal R., Mani S., Kortagere S., Dvořák Z. (2018): Methylindoles and methoxyindoles are agonists and antagonists of human Aryl hydrocarbon receptor. Molecular Pharmacology, 93, 631 - 644.

Štěpánková (Korhoňová) M., Krasulová K., Vrzalová (Dořičáková) A., Kurka O., Anzenbacher P., Dvořák Z. (2016): Optical isomers of dihydropyridine calcium channel blockers display enantiospecific effects on the expression and enzyme activities of human xenobiotics-metabolizing cytochromes P450. Toxicology Letters. 262. 173 - 186 [IF20153.522]

Štěpánková (Korhoňová) M., Vrzalová (Dořičáková) A., Dvořák Z. (2015): Optical Isomers of Atorvastatin, Rosuvastatin and Fluvastatin Enantiospecifically Activate Pregnane X Receptor PXR and Induce CYP2A6, CYP2B6 and CYP3A4 in Human Hepatocytes. PlosOne. 10. 137720 - 137720 [IF20143.234]

Grycová (Novotná) A., Kameníčková A., Pečová M., Štěpánková (Korhoňová) M., Bartoňková I., Dvořák Z. (2014): Profiling of enantiopure drugs towards aryl hydrocarbon (AhR), glucocorticoid (GR) and pregnane X (PXR) receptors in human reporter cell lines. Chemico-Biological Interactions. 208. 64 - 76 [IF20132.982]

Grycová (Novotná) A., Srovnalová A. , Švécarová M., Štěpánková (Korhoňová) M., Bartoňková I., Dvořák Z. (2014): Differential effects of omeprazole and lansoprazole enantiomers on aryl hydrocarbon receptor in human hepatocytes and cell lines. PLoS One. 9. 98711 - 98711 [IF20133.534]

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Mgr. Jan Vrána, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 9xx
585 634 905
jan.vrana@upol.cz

Curriculum Vitae:

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Řešené projekty:

Jana Veselská
technický pracovník
585 634 908
585 634 905
jana.veselska@upol.cz

Mgr. Petra Pečinková 
technický pracovník
585 634 9xx
585 634 905
petra.pecinkova@upol.cz

1996 - 2001 Univerzita Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie
2001 - 2006 Agentura Ochrany Přírody a Krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
2007 - 2008 Technical assistant, University of Vienna, Faculty Centre of Biodiversity, Department of Biogeography
2012 - 2017 Technical assistant, Max Planck Institute for Plant breeding research, Department of Plant Breeding and Genetics, Kolín nad Rýnem

Mgr. Ondřej Ženata
doktorand
585 634 9xx
585 634 905
ondrej.zenata@upol.cz

Curriculum Vitae:

2010 - 2013 Bc., PřF UPOL, Molekulární a buněčná biologie
2013 - 2015 Mgr., PřF UPOL, Molekulární a buněčná biologie
2015 - dosud PřF UPOL, Doktorské studium - Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost:

Nejnovější publikace:

Ženata O., Dvořák Z., Vrzal R. (2018): Mycophenolate Mofetil induces c-Jun-N-terminal kinase expression in 22Rv1 cells: an impact on androgen receptor signaling. Journal of Cancer, 9, 1915 - 1924.

Ženata O., Dvořák Z., Vrzal R. (2018): Pharmacologically relevant concentrations of berberine transiently stimulate dihydrotestosterone-inducible androgen receptor-mediated luciferase activity in human prostate cancer cells. Translational Cancer Research, 7, 383 - 390.

Ženata O., Vrzal R. (2017): Fine tuning of vitamin D receptor (VDR) activity by post-transcriptional and post-translational modifications. Oncotarget, 8, 35390 - 35402.

Vrzal R., Ženata O., Bachleda P., Dvořák Z. (2015): The effects of drugs with immunosuppressive or immunomodulatory activities on xenobiotics-metabolizing enzymes expression in primary human hepatocytes. Toxicology in Vitro. 29. 1088 - 1099 [IF20142.903]

Vrzal R., Ženata O., Vrzalová (Dořičáková) A., Dvořák Z. (2015): Environmental pollutants parathion, paraquat and bisphenol A show distinct effects towards nuclear receptors-mediated induction of xenobiotics-metabolizing cytochromes P450 in human hepatocytes.. Toxicol Lett.. 238. 43 - 53 [IF20143.262]

Pedagogické aktivity:

Vyučované předměty:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • 21. 9. 2014 – 20. 12. 2014 Leibniz-institut für umweltmedizinische forschung (IUF), Düsseldorf, Německo, pod vedením dr. Thomase Haarmanna-Stemmanna. 

Řešené projekty:

Mgr. Karolína Poulíková
doktorand
585 634 9xx
585 634 905
karolina.poulikova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2012 - 2015 Bakalářské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2015 - 2017 Navazující magisterské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2017 - dosud Doktorské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Abbott, K. L., C. S. Chaudhury, A. Chandran, S. Vishveshwara, Z. Dvorak, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, S. Mani and S. R. Pondugula (2019). "Belinostat, at Its Clinically Relevant Concentrations, Inhibits Rifampicin-Induced CYP3A4 and MDR1 Gene Expression." Mol Pharmacol 95(3): 324-334[IF2017 3.978]

Pedagogické aktivity:

Vyučované předměty:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • Leibniz-institut für umweltmedizinische forschung (IUF; Düsseldorf, Německo) pod vedením dr. Thomase Haarmanna-Stemmanna. Leden - březen 2017. 

Řešené projekty:

Mgr. Barbora Vyhlídalová (Jenčíková)
doktorand
585 634 9xx
585 634 905
barbora.vyhlidalova@upol.cz

Curriculum Vitae:

2012 - 2015 Bakalářské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2015 - 2017 Navazující magisterské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2017 - dosud Doktorské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost:

Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Abbott, K. L., C. S. Chaudhury, A. Chandran, S. Vishveshwara, Z. Dvorak, E. Jiskrova, K. Poulikova, B. Vyhlidalova, S. Mani and S. R. Pondugula (2019). "Belinostat, at Its Clinically Relevant Concentrations, Inhibits Rifampicin-Induced CYP3A4 and MDR1 Gene Expression." Mol Pharmacol 95(3): 324-334[IF2017 3.978]

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • stáž pod vedením prof. Xiao-Feng Sun, oddělení onkologie a oddělení klinické a experimentální medicíny, Linköping University, Sweden (září - listopad 2016)

Řešené projekty: