GENETIKA ČLOVĚKA

Garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Typ: B-L-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

 1. Historie genetiky, úkoly, konzultace, testování (prenatální diagnostika), léčba genetických poruch.
 2. Chromozomy - analýza, chromozomové aberace.
 3. Mendelistické zákony dědičnosti.
 4. Dědičnost vázaná na pohlaví.
 5. Asistovaná reprodukce.
 6. Techniky DNA analýzy, rekombinantní DNA technologie.
 7. Genetika mitochondriálních chorob.
 8. Molekulární genetika svalových nemocí.
 9. Molekulární genetika neurologických nemocí.
 10. Molekulární genetika oka.
 11. Genetika imunity.
 12. Genetika chování - etika vs. genetika.


Doporučená literatura:

Pasternak Jack J.: An Introduction to human molecular genetics – Mechanisms of inherited diseases, 2nd edition, A John Wiley and Sons, Inc., 2005
Lewis : Human Genetics, Concepts and Aplications, 5th edition, The McGraw-Hill Companies, 2003
Kingston, Helen M.: ABS of clinical genetics, 3rd edition, BMJ Books 2002
Hatina J, Sykes B: Lékařská genetika – Problémy a přístupy, Academia 1999

 

Studijní materiály:
HG_Lecture 1_History+Tasks_2019_NOback.pdf
HG_Lecture 2_Assisted reproduction_2018_noback.pdf
HG_Lecture 3_Chromosomes_2014_NOback.pdf
HG_Lecture 4_Mendel Laws_2014_NOback.pdf
HG_Lecture 5_The matter of sex_2018_no back.pdf
HG_Lecture 6_Mitochondrie+Pharmacogenetics_2019_no back.pdf
HG_Lecture 7_Genetika svalových nemocí_2019_NOback.pdf
HG_Lecture 8 - Molekulární genetika neurologických poruch_2014_NOback.pdf
HG_Lecture 9 - Genetika oka_2015_NOback.pdf
HG_Lecture 10 - Genetics of immunity_1.2_NOback.pdf
HG_Lecture 11_Genetics of obesity+infectious disease_2015_NOback.pdf
HG_Lecture 12_Genetics of behavior_2019a_NOback.pdf