KBB/BOT/MVP (výukové materiály)
KBB/BUBIO - Buněčná biologie (výukové materiály)
KBB/BZP - Bezpečnost práce v chemii (výukové materiály)
KBB/CCGSB - Cytotaxonomie a cytogenetika (výukové materiály)
KBB/CVMIK - Cvičení ze světelné a elektronové mikroskopie (výukové materiály)
KBB/CTPSB - Cytometrické techniky (výukové materiály)
KBB/CVGEN - Cvičení z genomiky (výukové materiály)
KBB/EMBSB - Experimentální metody z molekulární biologie (výukové materiály)
KBB/ENVTX - Environmentální toxikologie (výukové materiály)
KBB/EPIG - Epigenetika (výukové materiály)
KBB/FATOX - Forenzní analytická toxikologie (výukové materiály)
KBB/FPV - Filozofie přírodních věd (výukové materiály)
KBB/GCCSB - Cvičení z genetiky člověka (výukové materiály)
KBB/GCPSB - Genetika člověka (výukové materiály)
KBB/GENOM - Genomika (výukové materiály)
KBB/HUVIR - Humánní virologie (výukové materiály)
KBB/IPRP - Izolace a purifikace rekombinantního proteinu (výukové materiály)
KBB/KOGEN - Konzervační genetika (výukové materiály)
KBB/MBBMI - Molekulární biologie a genetika mikroorganismů (výukové materiály)
KBB/MBBR - Molekulární buněčná biologie rostlin (výukové materiály)
KBB/MBCSB - Cvičení z molekulární biologie (výukové materiály)
KBB/MBIO1 - Molekulární biologie 1 (výukové materiály)
KBB/MBIO2 - Molekulární biologie 2 (výukové materiály)
KBB/MBMET - Molekulárně biologické vyšetřovací metody (výukové materiály)
KBB/MBTMM - Molekulární a buněčná technologie molekulární medicíny (výukové materiály)
KBB/MIK - Světelná a elektronová mikroskopie (výukové materiály)
KBB/MOLFA - Molekulární farmakologie (výukové materiály)
KBB/MOLTX - Molekulární toxikologie (výukové materiály)
KBB/MONK - Molekulární onkologie (výukové materiály)
KBB/MPCGT - Molekulární podstata chorob a perspektivy genové terapie (výukové materiály)
KBB/MTSB - Moderní techniky studia buňky (výukové materiály)
KBB/OBVSB - Obecná virologie (výukové materiály)
KBB/OGCSB - Cvičení z obecné genetiky (výukové materiály)
KBB/OGPSB - Obecná genetika (výukové materiály)
KBB/OS1 - Oborový seminář 1 (výukové materiály)
KBB/OS2 - Oborový seminář 2 (výukové materiály)
KBB/OS3 - Oborový seminář 3 (výukové materiály)
KBB/OS4 - Oborový seminář 4 (výukové materiály)
KBB/OS5 - Oborový seminář 5 (výukové materiály)
KBB/OS6 - Oborový seminář 6 (výukové materiály)
KBB/PCMTS - Praktická cvičení z moderních technik studia buňky (výukové materiály)
KBB/PG - Genetika populací (výukové materiály)

KBB/PGZPG- Základy publikační a grantové činnosti  (výukové materiály)
KBB/PMBSB - Praktikum z molekulární biologie (výukové materiály)
KBB/POGP - Praktikum z obecné genetiky (výukové materiály)
KBB/POS1 - Pokročilý oborový seminář 1 (výukové materiály)
KBB/POS2 - Pokročilý oborový seminář 2 (výukové materiály)
KBB/POS3 - Pokročilý oborový seminář 3 (výukové materiály)
KBB/POS4 - Pokročilý oborový seminář 4 (výukové materiály)
KBB/SVPSB - Speciální virologie (výukové materiály)
KBB/TOX - Toxikologie (výukové materiály)
KBB/VMSBP - Vybrané metody studia buněčných procesů (výukové materiály)
KBB/ZGEN - Základy genetiky (výukové materiály)
KBB/ZHEMP - Základy hematologie (výukové materiály)
KBB/ZPP - Základy práce s PC (výukové materiály)
KBB/ZTOX - Základy toxikologie (výukové materiály)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)