MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÁ TECHNOLOGIE MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNY

Garant: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Typ: A-Z-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Modelové systémy (kvasinka, drozofila, myší modely). Diagnostické metody založené na PCR. Technologie embryonálních kmenových buněk. Genový přenos do savčích buněk. Genové inženýrství v savčích embryonálních kmenových buňkách, gene knock-out, gene knock-in, nukleární transfer ("klonování") CGH, Array CGH, M-FISH aj. technologie molekulární cytogenetiky. Genové knihovny a technologie přípravy genetických sond pro diagnostické použití. Techniky mikrodisekce a jejich použití pro charakterizaci jednotlivých buněk, lineární amplifikace DNA a RNA. Mikročipové technologie a jejich použití pro hodnocení exprese RNA a SNPs. Analýza proteinů v biomedicíně (Western blot, enzymová imunoanalýza, RIA techniky, imunohistochemie, imunofluorescence, proteomika). Průtoková cytometrie. Monoklonální protilátky, technologie přípravy, humanizace a diagnostické i terapeutické použití.

 

Další informace:

stránky Ústavu biologie LF UP

 

Studijní materiály: