EXPERIMENTÁLNÍ METODY Z MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: A-Z-0/2/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus cvičení:
Izolace rekombinatního bakteriálního plazmidu.
Polymerázová řetězová reakce (PCR) - Detekce fytoplazmy žloutenky aster
Délkový polymorfismus restrikčních fragmentů (RFLP) a gelová elektroforéza v agarózovém gelu
Analýza polymorfismu mikrosatelitových lokusů DNA (PCR amplifikace polymorfních mikrosatelitů, sekvenační polyakrylamidová elektroforéza v denaturujícím gelu, vizualizace fragmentů DNA stříbrem, vyhodnocení paternity na základě analýzy mikrosatelitů).
PCR In Situ (PRINS) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozomech
Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozómech
 

Studijní materiály:

Izolace plazmidu, PCR

RFLP, Identifikace fytoplazmy

Analýza polymorfismu mikrosatelitových lokusů DNA

FISH - PRINS - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozomech
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)