EXPERIMENTÁLNÍ METODY Z MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: A-Z-0/2/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus cvičení:
Izolace rekombinatního bakteriálního plazmidu.
Polymerázová řetězová reakce (PCR) - Detekce fytoplazmy žloutenky aster
Délkový polymorfismus restrikčních fragmentů (RFLP) a gelová elektroforéza v agarózovém gelu
Analýza polymorfismu mikrosatelitových lokusů DNA (PCR amplifikace polymorfních mikrosatelitů, sekvenační polyakrylamidová elektroforéza v denaturujícím gelu, vizualizace fragmentů DNA stříbrem, vyhodnocení paternity na základě analýzy mikrosatelitů).
PCR In Situ (PRINS) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozomech
Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozómech

Studijní materiály:

E1 2018ZS - úloha 1

E2 2018ZS - úloha 2


04. Analýza polymorfismu mikrosatelitových lokusů DNA
05. PCR In Situ (PRINS) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozomech
06. Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozómech