CVIČENÍ ZE SVĚTELNÉ A ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE

Garant: RNDr. Pavla Válová, RNDr. Peter Illés, Ph.D.

Typ: B-L-0/0/1 (blokováno po 2 hod)

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus cvičení:

1. Základy bezpečné práce v mikroskopické laboratoři

 • Stavba kvalitního mikroskopu a jeho funkce
  • Stavba fluorescenčního mikroskopu BX60 a funkce jednotlivých součástí se zaměřením na práci s kondenzorem a praktické nastavení kvalitního osvětlení dle Kőhlera
  • Zhotovení primitivního "Leewenhookova" mikroskopu a srovnání kvality zobrazení mikroskopického preparátu sobrazem pomocí jednoduchého mikroskopu
 • Zadání seminární práce na téma využití světelného mikroskopu při studiu biologie; požadavky na seminární práci

2. Metody mikroskopování zvyšující kontrast: temné pole (zástin) a fázový kontrast

 • Nastavení mikroskopu k pozorování: pozorování v temném poli - použití speciálního kondenzoru pro zástin; fázový kontrast - využití fázového kondenzoru a fázových objektivů, centrování fázových destiček
 • Pozorování různých nativních a trvalých preparátů v zástinu a ve fázovém kontrastu

3. Fluorescence:

 • Demonstrace fluorescence na fluorescenčním mikroskopu BX60 – objasnění termínu fluorescence; prezentace: využití fluorescence při detekci patogenů
 • Zhotovení preparátů pro fluorescenci: pylová zrna, nativní preparát z listu měříku a vranečku (chloroplasty), příčný řez listem borovice a přesličky; imunofluorescenční barvení FITC – preparáty z Mikrochemu

4. Práce s chlazenou CCD kamerou DP71 Olympus

 • Program DP Controler: nastavení vhodných parametrů pro mikrofotografii (velikost snímku a nastavení citlivosti, expoziční režim a čas, nastavení zaostřování a kontrastu snímků, vyvážení bílé/černé barvy); nastavení režimu pro pozorování v procházejícím světle a pro fluorescenci; vkládání měřítka do mikrofotografie pro jednotlivé objektivy; jednoduché proměřování objektů; vlastní fotografování a možnosti ukládání a archivace snímků
 • Program DP Manager: úprava nasnímaných snímků; funkce skládání jednoho obrazu z více snímků

5. Seminář: Vizualizace buněčných procesů

 • demonstrace využití konfokálního mikroskopu při studiu buňky; Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.; Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum; Oddělení buněčné biologie

6. Seminář:

 • Prezentace: Světelná mikroskopie s vysokým rozlišením; RNDr. Tomáš Jendrulek, Ph.D.; zástupce firmy Olympus

7. Zápočet

Společně s předmětem MIK:

Exkurze: Elektronová a atomární mikroskopie
- exkurze na pracovišti RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, areál PřF UP, Olomouc - Holice); Mgr. Klára Čépe, Ph.D. a spol.

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. účast na cvičeních
 2. seminární práce na vybrané téma z mikroskopie
 3. úspěšně absolvovaný zápočtový test (70 %)

 

Doporučená literatura:

Habrová, V. (1990): Mikroskopická technika. SNP Praha.

Hejtmánek, M. (2001): Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc.

Matis, D., a kol. (2001): Mikroskopická technika. Faunima, Bratislava.

Knoz, J., Opravilová, V. (1992): Základy mikroskopické techniky. Skripta MU Brno.

Kremer, B. (2013): Mikroskop zcela jednoduše. Aventium nakladatelství, s.r.o.

Paleček, J. (1996): Biologie buňky I., Základy mikroskopické cytologie. UK, Vydavatelství Karolinum, Praha.

Špaček, J. (2008): Svět pod mikroskopem. Grada, Praha.

Ruzin, S.E. (1999): Plant microtechnique and microscopy. Oxford, UK: Oxford University Press, Inc., 322 pp.

Rogerová, K. (2002): Tajemný svět pod mikroskopem. 1.vyd. Praha 3, Svojtka & Cv.

 

Studijní materiály:

Návody do cvičení z CVMIK_2018.doc


Internetové materiály:
http://biologie.upol.cz/mikroskopie
http://apfyz.upol.cz/ucebnice/optmikro.html
http://www.olympusmicro.com

Nebesářová, J.: Elektronová mikroskopie pro biology.
http://www.paru.cas.cz/lem/book/index.html
http://www.paru.cas.cz/lem/book/Podkap/3.0.html

Instrukční příručky a prospekty firem Olympus, Zeiss, Nikon
http://www.olympusmicro.com
http://www.zeiss.de
http://www.microscopyu.com/