ANALÝZA VARIABILITY POPULACÍ

Garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Typ: cvičení (2h, výuka v blocích)

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus cvičení:

Náplní předmětu je kompletní provedení techniky proteinového fingerprintingu vaječných bílků pomocí izoelektrické fokuzace - tj. příprava proteinových vzorků, příprava gelu s mobilním pH gradientem pro izoelektrickou fokuzaci, provedení prefokuzace, nanesení vzorků pomocí aplikátoru, provedení izoelektrické fokuzace, vizualizace vzorků v gelu a vyhodnocení elektroforetogramu.

 

Doporučená literatura:

Šmarda, J. a kol. Metody molekulární biologie. Nakladatelství MU Brno, 2005. ISBN 80-210-3841-1.
Sambrook, J., Russell, D.W. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. (3rd edition). Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2001.
Rosypal S. Úvod do molekulární biologie, I., II., III. a IV. díl. Brno, 1997.

 

Studijní materiály:
kbb-avp_navod.pdf