SPECIÁLNÍ VIROLOGIE

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: A-Z-1/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Viry, bakterií, hub, rostlin, bezobratlých a obratlovců, jejich základní charakteristika a klasifikace. Patogeneze významných virových infekcí, jejich epidemiologie, prevence, kontrolní opatření a terapie. Legislativa vztahující se k virům rostlin a savců. Bakteriofágy jako modelové organismy. Průmyslové a biotechnologické využití virů. Viroidy, satelitní nukleové kyseliny a priony.

 

Studijní materiály:
01. Speciální virologie 1 (KBB/SVPSB)
02. Speciální virologie 2 (KBB/SVPSB)
03. Speciální virologie 3 (KBB/SVPSB)
04. Speciální virologie 4 (KBB/SVPSB)
05. Speciální virologie 5 (KBB/SVPSB)
06. Speciální virologie 6 (KBB/SVPSB)
07. Speciální virologie 7 (KBB/SVPSB)

P1 SPECIÁLNÍ VIROLOGIE I_bakteriofágy_2017.pdf
P2 SPECIÁLNÍ VIROLOGIE II_řasy houby bezobratlí_2017.pdf