TOXIKOLOGIE

Garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Typ: A-Z-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

 1. Principy toxikologie - klasifikace toxických látek, spektrum nežádoucích účinků, charakterizace vztahu dávka odpověď
 2. Toxikologie složek stravy I.
 3. Toxikologie složek stravy II.
 4. Matematický popis chování toxických látek v těle - toxikokinetika
 5. Jadernými receptory zprostředkovaná endokrinní disrupce
 6. Toxické působení látek využívaných pro válečné účely I.
 7. Toxické působení látek využívaných pro válečné účely II.
 8. Látky s nežádoucími vlivy na matku a vyvíjející se plod I.
 9. Látky s nežádoucími vlivy na matku a vyvíjející se plod II.
 10. Toxické působení látek na srdce a vaskulární systém
 11. Příznaky otrav a jejich léčba u vybraných intoxikací I.
 12. Příznaky otrav a jejich léčba u vybraných intoxikací II.

 

Studijní materiály:
AdvancedTox_Lecture1_Introduction_2015.pdf
AdvancedTox_Lecture2_food stuff toxicology1_2015.pdf
AdvancedTox_Lecture3_FoodToxicology2_ver1.0.pdf
Toxikologie - NR toxicity.pptx
AdvancedTox_Lecture4_toxicokinetics_2015.pdf
AdvancedTox_Lecture7_WarToxicology2_2015.pdf
AdvancedTox_Lecture6_WarToxicology1_2015.pdf

AdvancedTox_Lecture8_Fetal+Mother toxicology1_2015.pdf
AdvancedTox_Lecture10_CardiovascularToxicology_2015.pdf
Toxikologie - Intoxications.pptx
AdvancedTox_Lecture9_Fetal+Mother toxicology2_2015.pdf
AdvancedTox_Lecture12_Toxikosis II_2015.pdf