BEZPEČNOST PRÁCE V CHEMII

Garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Typ: A-Z-1/0/0

Kombinace: MBB, BE, OCH, Učitelství Bi

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 1

 

Sylabus:

Mezinárodní dohody v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, zákon č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, další předpisy a normy, konvenční výpočtová metoda pro klasifikaci nebezpečných chemických látek, zákon 353/1999 o prevenci závažných havárií, zákon 185/2001 o odpadech, kategorizace a nakládání s nebezpečnými odpady, plány odpadového hospodářství, bezpečnostní pokyny pro práci s látkami vysoce toxickými, toxickými, žíravými, karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci.

 

Studijní materiály:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)