PRAKTIKUM Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE

Garant: RNDr. Peter Illés, Ph.D.

Typ: A-Z-0/1

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 1

 

Sylabus cvičení:

Úvod - zásady práce v laboratoři, zásady bezpečnosti práce. Základy mikroskopování. Testy životaschopnosti buněk. Hodnocení vlivu teplotního stresu. Fluorescenční mikroskopie a její aplikace v buněčné biologii. Živočišná buňka. Interfázní jádro. Autoagregace fosfolipidů. Plazmatická membrána erytrocytů. Traubeho model osmotické soustavy. zápočtový test (70 %) Zápočet.

 

Doporučená literatura:

Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing,Ústí n. L., 2000.
Bózner, A. a kol.: Cytológia. Osveta, Martin, 1992.
Hejtmánek, M.: Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc, 2001.
Knoz, J., Opravilová, V. : Základy mikroskopické techniky. Skripta MU Brno, 1992.
Nečas, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. Most, H & H, 2000.
Paleček, J.: Biologie buňky. I. Základy mikroskopické cytologie. Skripta UK Praha, 1996.
Ruzin, S.E.: Plant microtechnique and microscopy. New York, Oxford, Oxford University Press, 1999.

 

Studijní materiály:
BBC - Navody a pracovni listy 2018.pdf

Mikroskopy 2018

Zivotnost_BBC_2017.pdf

Fluorescence _2015.ppt
Živočišná buňka.ppt
Autoorganizace_2014-k.pptx