MODERNÍ TECHNIKY STUDIA BUŇKY

Garant: Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.

Typ: B,C-Z-1/0/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Úvod do problematiky, historické aspekty a milníky studia buňky, přehled moderních technik, výzvy a cíle současné buněčné biologie. Metodologie buněčné a molekulární toxikologie. Buněčné kultury, mechanismy buněčného poškození, metody hodnocení buněčného poškození. Sondy a značky. Využití cDNA a RNA sond ke studiu buňky. Techniky Northern blot, Ribonuclease Protection Assay, Electrophoretic Mobility Shift Assay, Gene Reporter Assays. OMICS: Transcriptomika, proteomika, genomika, metabolomika - komplexní přístupy studia funkce buňky. Farmakogentetika - genom a účinek léku. Studium genové exprese - metody gene reporter assay, RT-PCR, elektroforetické metody. Ovlivnění genové exprese - metody transfekce/transdukce a gene silencing.

Studijní materiály:

MTSB - 1 . ÚVODNÍ.pdf