VYBRANÉ METODY STUDIA BUNĚČNÝCH PROCESŮ

Garant: Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.

Typ: Z-0/0/3

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 3

 

Sylabus cvičení:

Teoretický úvod. In vitro translace funkčního rekombinantního proteinu z DNA templátu. Imobilizace protilátky na agarosovou matrici, co-imunoprecipitace, eluce proteinového komplexu, SDS-PAGE, Western blot, imunodetekce, vyhodnocení výsledků.

 

Studijní materiály:
KBB_VMSBP_návod.pdf