FILOZOFIE PŘÍRODNÍCH VĚD

Garant: Mgr. Boris Cvek, Ph.D.

Typ: B,C-L-3/0/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 3

 

Doporučená literatura:

Anzenbacher A. Úvod do filozofie
Störig H. J. Malé dějiny filozofie
Darwin C. O původu člověka
Markoš A. (Ed) Náhoda a Nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby
Patočka J. Nejstarší řecká filozofie
Vopěnka P. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci
Neubauer Z. Věda a filozofie
Popper K. R. Logika vědeckého zkoumání
Popper K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé
Kuhn T. S. Struktura vědeckých revolucí
Feyerabend P. K. Rozprava proti metodě
Rorty R. Philosophy and the mirror of nature
Koyré A. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru
Heisenberg W. Filozofie a fyzika
Einstein A. Jak vidím svět
Poincaré H. The value of science
Prigogine I. Řád z chaosu
Peregrin J. Obrat k jazyku: druhé kolo
Eddington A. S. New pathways in science
Hacking I. Representing and intervening
Quine W. V. O. Od stimulu k vědě
Carnap R. Problémy jazyka vědy
Heidegger M. Věda, technika a zamyšlení
Van Fraassen, B. C. The empirical stance
Moore W. J. Fyzikální chemie
Putnam H. Realism with a human face

 

Studijní materiály:
Filozofie prirodnich ved-1 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-2 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-3 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-4 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-5 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-6 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-7 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-8 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-9 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-10 prednaska.ppt
Filozofie prirodnich ved-11 prednaska.ppt
​Filozofie prirodnich ved-12 prednaska.ppt