BUNĚČNÁ BIOLOGIE

Garant: RNDr. Peter Illés, Ph.D.

Typ: A-Z-2/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

 1. Úvod do studia buněčné biologie (historie buněčné teorie)
 2. Chemické složení buňky
 3. Proteiny
 4. Energetika a metabolismus buňky
 5. Buňka a její organizace
 6. Struktura membrán, přenos látek přes membrány
 7. Od DNA k proteinům a regulace genové exprese
 8. Vnitrobuněčné oddíly a buněčný transport, cytoskelet
 9. Energie z mitochondrií a chloroplastů
 10. Buněčné dělení a jeho kontrola
 11. Komunikace mezi buňkami, tkáně

 

Informace ke zkoušce z Buněčné Biologie I pro 1. ročník biologických oborů PřF:

Zkouška proběhne v rozsahu přednášek (powerpointové prezentace jsou volně dostupné na stránkách Katedry buněčné biologie a genetiky).

 Bude provedena formou písemného testu: 

- celkově 50 otázek a maximálně 60 minut času

- u každé otázky 4 možnosti volby, z nichž jenom jedna je správně 

- za správnou odpověď +1 bod, za špatnou odpověď -0,25 bodu

(odečítání části bodu za špatnou odpověď je běžné pro eliminaci výhodnosti náhodné volby odpovědí)

- k absolvování zkoušky je nutné získat nejméně 60% bodů z možného maxima (tj. 30 bodů a více), další klasifikace bude následující:

                        A = 50 - 46,25

                        B = 46 - 42,25

                       C = 42 - 38,25

                       D = 38 - 34,25

                       E = 34 - 30

                       pod 30 bodů = nevyhověl/a 

 

Zkouškové termíny jsou vypsány pouze ve zkouškovém období (s výjimkou jednoho předtermínu). V případě nutnosti vypíši po dohodě termíny také v letním zkouškovém období, nikoli však během letního semestru; nalézt je můžete ve STAGu. Případných termínů v letním semestru se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří již absolvovali test 2x, tzn. jedná se o jejich třetí (druhý opravný) pokus.

Kdo přijde na zkoušku později, bude psát test jen do té doby jako ostatní studenti. Neomluvená neúčast na zapsaném termínu se počítá jako neúspěšné absolvování testu.

Ke zkoušce je třeba se oficiálně přihlásit předem přes systém STAG (bez oficiálního přihlášení není možné se účastnit žádného zkouškového termínu).

U zkoušky je naprosto nutné prokázat svou identitu (index, ISIC, občanský průkaz, cestovní pas). Kdo ji neprokáže, nebude ke zkoušce připuštěn!

Doporučená literatura:
Alberts, B. et al.: Základy buněčné biologie. - Espero Publishing, Ústí n.L., 2000. 

 

Studijní materiály:
BB1-1 2018
BB1-2 2018
BB1-3 2018
BB1-4 2018
BB1-5 2018
BB1-6 2018
BB1-7 2018
BB1-8 2018
BB1-9 2018
BB1-10 2018
BB1-11 2018

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)