ZÁKLADY GENETIKY

Garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Typ: A-Z-2/1/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 4

 

Sylabus přednášek:

 1. Úvod do genetiky. Buněčné dělení. Chromozóm.
 2. Mendelovské principy dědičnosti, G.Mendel.
 3. Změněné štěpné poměry mendelovské dědičnosti, vlohové interakce, epistaze.
 4. Determinace pohlaví, drosophila, protenor, člověk, abraxas, habrobracon, odchylky.
 5. Vazba genů, T.H. Morgan, mapování genů.
 6. Nukleové kyseliny, DNA, RNA. Replikace DNA.
 7. Centrální dogma exprese genetické informace, transkripce, translace.
 8. Změny genetické informace, mutace.
 9. Populační genetika, Hardy-Weinbergova rovnováha.
 10. Konzervační genetika, ochrana druhové diverzity, CITES.
 11. Genetika člověka.


Sylabus semináře:
Mitotické dělení v kořenové špičce cibule.
Meiotické dělení v prašníku pažitky.
Mendelovská dědičnost.
Exprese genetické informace.
Genetika člověka, dědičnost mendelovsky podmíněných znaků.

 

Studijní materiály:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)