SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

Garant: RNDr. Pavla Válová, RNDr. Peter Illés, Ph.D.

Typ: A-L-1/0/0 (blokováno po 2 hod)

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

  1. Historie mikroskopování. Optické principy světelné mikroskopie.
  2. Konstrukce obrazu složeným mikroskopem, rozlišovací schopnost mikroskopu. Základní součásti světelného mikroskopu – objektivy, okuláry a osvětlení.
  3. Speciální mikroskopické metody (temné pole, fázový kontrast, polarizace, interference).  Fluorescenční mikroskop; základní fluorescenční metody; základy cytospektrofotometrie.
  4. Princip konfokálního mikroskopu. Typy mikroskopů (lupa x stereolupa, inverzní mikroskop, digitální mikroskop, mikroskopy atomárních sil - STM, ASM); mikroskop jako mikromanipulační nástroj. Systémy pro zkvalitnění mikroskopického obrazu. Superrozlišovací mikroskopie.
  5. Seminář: Prezentace: Nové směry ve světelné mikroskopii, mikroskopie s vysokým rozlišením; Ing. Pavel Krist, Ph.D.; Carl Zeiss s.r.o., Praha
  6. Exkurze: Elektronová a atomární mikroskopie – exkurze na pracoviště RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, areál Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc – Holice) (Mgr. Klára Čépe, Ph.D. a spol.)
  7. Kolokvium

 

Doporučená literatura:

Kúš, P. a kol. (2008): Moderná mikroskopia a digitálne zpracovanie obrazu. Skripta, Bratislava. ISBN: 978-80-89186-37-2.     http://www.mikroskopia.sk/materials/skripta_mikroskopia.pdf

Kubínek, R.: Moderní světelná a elektronová mikroskopie.
http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/prezentace/kubinek/SMaEM.pdf
Matis, D. a kol. (2001): Mikroskopická technika. Faunima, Bratislava.
Murphy, D.B., Davidson, M.W. (2013): Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Willey-Blackwell. Published 2013 by John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

Randy, O., Wayne, R.O. (2014): Light and Video Microscopy. 2nd edition, Hardcover.
Ruzin, S.E. (1999): Plant microtechnique and microscopy. Oxford, UK.: Oxford University Press, Inc., 322 pp.

www.olympusmicro.com

http://www.paru.cas.cz/lem/book/Podkap/3.0.htmlhttp://biologie.upol.cz/mikroskopie

biologie.upol.cz/mikroskopie

 

Studijní materiály:
1 Historie + optické principy 2018.pdf
2-1 Konstrukce obrazu + rozlišení 2018.pdf
2-2 Stavba světelného mikroskopu 2018.pdf
3-1 Speciální mikroskopické metody 2018.pdf
3-2 Fluorescence + metody 2018.pdf
4-2 Konfokální + superrezoluční mikroskopie 2018.pdf
EL_MIKROSKOPIE 2015

Text k prednaskam MIK_2018.doc