ZÁKLADY TOXIKOLOGIE

Garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Typ: B,C-Z-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

  1. Historie toxikologie, základní pojmy v toxikologii.
  2. Absorpce, distribuce, eliminace toxických látek.
  3. Biotransformace.
  4. Regulace enzymů fází biotransformace, fyziologické vlivy na metabolismus cizorodých látek.
  5. Orgánová toxicita (hematotoxicita, hepatotoxicita, nefrotoxicita, neurotoxicita, kožní, oční toxicita, pulmonotoxicita, imunotoxicita, toxicita reproduktivního a endokrinního systému).
  6. Mutageneze, karcinogeneze, teratogeneze.
  7. Odhad zdravotních rizik.

 

Studijní materiály:
BOT_Lekce 1_ver2013_Intro.pdf
BOT_Lekce 2_ver2013_ADE.pdf
BOT_Lekce 3_ver2015_Biotrans.pdf
BOT_Lekce 4_ver2013_Hepa+Hema_UPRAV me.pdf
BOT_Lekce 5_ver2013_Nefro+Neuro_UPRAV.pdf
BOT_Lekce 6_ver2013_Imnuo+Pulmono_UPRAV ME_.pdf
BOT_Lekce 7_ver2013_endocrino+derma+eye.pdf
BOT_Lekce 8_ver2013_muta+karcino.pdf
BOT_Lekce 9_ver2013_Jedy.pdf
BOT_lekce 10_ver2013_Forenz+clinic.pdf
LECTURE X_funny toxicology2013.pdf