PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Typ: A-Z-0/1/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 1

 

Sylabus cvičení:

Seznámení se s metodami identifikace chromozomů (nespecifické a specifické barvení): mitóza v kořenových špičkách cibule, meióza v prašnících pažitky. Mendelistická dědičnost. Rodokmeny. Genetická podstata krevního systému AB0.

 

Studijní materiály:
Skriptum: Praktická cvičení z obecné genetiky 2012

nové návody:

Mitóza 2018

Meióza 2018