BUNĚČNÁ BIOLOGIE 2

Garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.

Typ: A-L-3/0/3

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 4

 

Doporučená literatura:

Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Gardner P.: Pharmacology; 4th Edition, Churchill Livingstone, 2001.
Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P.: Molecular biology of the cell. 4th edition, Garland Science 2002


Studijní materiály:

Buněčná biologie 2 - Skriptum.pdf

BB2CV 2017 - Hodnocení cytotoxicity.pdf