HUMÁNNÍ VIROLOGIE

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: B-Z-1/0/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Jak viry vyvolávají choroby. Resistence/odolnost vůči virovém infekci. Viry a nádory. Viry a společnost, epidemiologie. Virové respirační infekce (adenoviry, coronaviry, rhinoviry). Virové gastroenteritidy (rotaviry, adenoviry, caliciviry, astroviry). Virové hepatitidy (virus hepatitidy A, B, C, delta, E). Herpetické viry (herpes simplex, varicella-zoster, cytomegalovirus, Epstein-Barrové virus). Orthomyxoviry a paramyxoviry. Parvoviry. Poxviry. Papovaviry. Retroviry a AIDS. Lyssaviry a vzteklina. Arboviry. Exotické infekce (filoviry, arenaviry, hantaviry). Priony.

 

Doporučená literatura:

Collier, L. a Oxford, J.: Human Virology (3rd edition). Oxford University Press, 2006.
Bednář, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, 1996.
Votava, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun (Brno), 2003.
Žemla, J., Čiampor, F. a Labuda M.: Špeciálná virológia. SAP (Bratislava), 1998.

 

Studijní materiály:

Lidská virologie I 2018.pdf

Lidská virologie II 2018.pdf

Lidská virologie III 2018.pdf

Lidská virologie IV 2018.pdf

Lidská virologie V 2018.pdf