MOLEKULÁRNÍ TOXIKOLOGIE

Garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Typ:

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Molekulární toxikologie je obor toxikologie, který je primárně zaměřen na studium molekulárních a buněčných odpovědí, které zprostředkovávají vlastní toxicitu analyzovaných látek. Výsledky těchto analýz přispívají nejen k popisu základních mechanismů toxicity, ale zároveň umožňují porozumět systémovým dopadům toxického působení studovaných látek, které je nezbytné pro analýzu rizik a kontrolu ohrožení. Moderní studia molekulární toxikologie také pomáhají identifikovat řadu fyziologických mechanismů regulace buněčných funkcí, které jsou základem složitých interakcí chemikálií a biologických faktorů v organismu.

Hlavním cílem tohoto kurzu je umožnit studentů, pochopení základních mechnismů přispívajících k toxickému působení cizorodých látek, které negativně ovlivňují buněčné funkce, a poskytnout jim přehled moderních metodických přístupů k analýze toxicity na buněčné a molekulární úrovni.

 

Studijní materiály:
Molekulární_toxikologie_1_Úvod, PAS proteiny, Ah Receptor.pdf
Molekulární_toxikologie_2_Jaderné receptory I.pdf
Molekulární_toxikologie_3_Jaderné receptory II.pdf
Molekulární_toxikologie_4_Interakce s makromolekulami.pdf
Molekulární_toxikologie_5_Oxidativní stres.pdf
Molekulární_toxikologie_6_Přírodní toxiny.pdf
Molekulární_toxikologie_7_Mechanismy endokrinní disrupce I.pdf
Molekulární_toxikologie_8_Mechanismy endokrinní disrupce II.pdf