MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY

Garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Typ: C

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Izolace DNA, RNA, proteinů, Kvantifikace DNA, Polymerázová řetězová reakce (PCR), Southern blotting, Northern blotting, Sekvenování DNA, Western blotting, DNA typizace – minisatelity, mikrosatelity, Klonování genů, Forenzní aplikace  - SNP, X-chromosom,  mitochondriální  DNA, Y-chromosom, profiling proteinů

Identifikace neznámého pachatele pomocí DNA fingerprintingu​

 

Doporučená literatura:

Methods in molecular biology, Volume 297: edited by Carracedo Angel – Forensic DNA typing protocols

Methods in molecular biology, Volume 98: edited by Lincoln J.Patrick and Thompson Jim – Forensic DNA profiling protocols

Ralph Rapley and David Whitehouse : Molecular forensics, 2007.

 

Studijní materiály: