MOLEKULÁRNÍ ONKOLOGIE

Garant: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Typ: A-Z-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Předmět je zaměřen na vysvětlení molekulární podstaty nádorové transformace. Základním tématem je vysvětlení podstaty deregulace signálních drah v maligní buňce. Jednotlivá témata: Onkogeny, tumorové supresory a další signální molekuly v nádorové transformaci, nádorová kmenová buňka, kancerogeneze, model dvou zásahů, predispozice k nádorům, úloha modifikace chromatinu při vzniku nádorů. Apoptóza nádorové buňky. Molekulární mechanismy účinku klasických i cílených protinádorových léčiv. Molekulární podstata rezistence nádorových buněk na cytostatika.

 

Další informace:

stránky Ústavu biologie LF UP

 

Studijní materiály: