prof. RNDr. Zdeněk DVOŘÁK, DrSc., Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634903, 585634901

Katedra buněčné biologie a genetiky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

3.16

profesor

buněčné kultury, cytochrom P450, jaderné receptory, metabolismus a toxicita xenobiotik, biologická akativity přírodních látek, bioanalytické metody

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen oborové rady (1. 9. 2007 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2008 – )
 • Člen VR fakulty
 • Člen AS fakulty

Vědecká společnost

 • International Society for Study of Xenobiotics (člen, 2004–2009)
 • Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii (člen, 1999–2008)
 • Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung e.V. (člen, 1999–)
 • Česká společnost chemická (člen, 1999–)
 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (člen, 2009–)
 • American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (člen, 2008–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada přírodovědecké fakulty UP Olomouc (člen, 2010–)

Redakční rada

 • Open Drug Metabolism Journal (člen, 2007–)

Oborová rada

 • Molekulární a buněčná biologie PřF UP (předseda, 2010–)
 • Lékařská chemie a biochemie LF UP (člen, 2007–)

Redakční kruh

 • Current Drug Metabolism (člen, 2007–)

Jiné komise a orgány

 • Bioetická komise - poradní orgán Rady vlády pro výzkum (člen, 2010–)
 • Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva VURV Ruzyně, při MZe ČR (člen, 2007–)

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŠTĚPÁNKOVÁ PRF Biologie 2017
KUBEŠOVÁ PRF Biologie 2018
NOVOTNÁ PRF Biochemie 2013
VÁVROVÁ PRF Biochemie 2013
HENKLOVÁ LEF Lékařská chemie a biochemie 2009
BARTOŇKOVÁ PRF Biologie 2017
SROVNALOVÁ PRF Biologie 2014
VYHLÍDALOVÁ PRF Biologie 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)