Katedra experimentální biologie vznikla 1. 1. 2021 reorganizací Laboratoře růstových regulátorů, při které byly vyčleněny pracovní skupiny zaměřené na farmakognozii, medicinální chemii, chemickou a strukturní biologii. Členové katedry se věnují zejména identifikaci neznámých přírodních sloučenin a přípravě nových sloučenin využitelných pro terapii nebo diagnostiku lidských nemocí a poruch. Jejich chemické a biologické vlastnosti dále detailně studují pomocí metod strukturní a molekulární biologie, biochemie a moderní instrumentální analýzy. Výsledky pravidelně publikují v prestižních vědeckých časopisech a úspěšní jsou také v patentové ochraně prakticky využitelných výsledků.

Multidisciplinární povaha výzkumu vyžaduje často spolupráci s odborníky dalších pracovišť naší fakulty i mimo ni. A přes svou krátkou historii má katedra rozsáhlé kontakty na další vědecká pracoviště zaměřená na podobnou nebo komplementární problematiku u nás i v zahraničí.

Katedra se také významně podílí na realizaci teoretické a praktické výuky studijního programu Experimentální biologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu, a některých dalších příbuzných biologických a chemických oborů. Během ní studenti získávají zkušenosti s instrumentálně analytickými, biochemickými a molekulárně biologickými metodami. Studijní plány bakalářského studijního programu "Experimentální biologie" i navazujícího magisterského studijního programu "Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Experimentální biologie" jsou přitom koncipovány tak, že absolventi budou podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků. Po dokončení studia se tak mohou snadno uplatnit ve zdravotnických laboratořích, ale také v segmentech hygieny, farmacie, potravinářství a zemědělství.

Nové publikace

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)