AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2023/2

Ilustrační foto: DZS
Pátek 3. únor 2023, 14:47 – Text: -ap-

Francie, Barrande – výzkumné pobyty pro studenty DSP    

Před námi je poslední týden pro podávání žádostí o podporu výzkumných pobytů ve Francii ze stipendijního programu Barrande. Cílovou skupinou jsou čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výměnného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Lhůta pro podání přihlášek končí 12. února. Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.  

 

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes web BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 29. března

 

Bilaterální spolupráce: Ukrajina

V návaznosti na „Dohodu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy“, která byla podepsána v Praze 22. 11. 2022, jsou ČR poskytována stipendia k absolvování celého VŠ studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na jedné z ukrajinských univerzit. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá MŠMT.

Termín pro podání přihlášek: 15. března

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Polsko

Polsko nabízí účast na letních kurzech polského jazyka a kultury v délce 3 týdnů. Přihlásit se mohou studenti polonistiky nebo středoevropských studií orientovaných na Polsko, případně akademičtí pracovníci ze zmíněných oborů. K dispozici je 12 míst. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 16. února

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Polsko

Akademičtí pracovníci a VŠ studenti (BSP, MSP, DSP) mohou využít možnosti studijních
a výzkumných pobytů v Polsku. Délka pobytů je pro akademické pracovníky 1 až 5 měsíců a pro studenty 2 až 10 měsíců. Podmínky stipendia pro akademické pracovníky a pro studenty VŠ naleznete v detailu nabídek. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 16. února

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko

Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 17. února

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Čína

Ministerstvo školství Čínské lidové republiky nabízí dvou až čtyřtýdenní letní kurz čínštiny pro VŠ učitele v roce 2023. O stipendium se mohou ucházet pedagogové z Univerzity Karlovy (1 místo), Masarykovy univerzity (1 místo) a Univerzity Palackého v Olomouci (2 místa). 

Přihlášky přijímají zahraniční oddělení rektorátů daných VŠ. Termín, do kterého mohou vysoké školy předložit přihlášky MŠMT, je 31. března. Detail nabídky nejdete ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Výzkumné stáže: von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI) 

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program).

Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.  

 

Stipendijní program tchajwanské vlády pro výzkum v odvětví polovodičů a vyspělých technologií

Tchajwanské firmy patří mezi největší výrobce polovodičů na světě a v tomto odvětví budoucnosti pracují na Tchaj-wanu desetitisíce vysoce kvalifikovaných odborníků. Tchajwanská vláda nyní nabízí stipendia pro magisterské studenty a doktorandy, kteří budou moci absolvovat celé studium v oblasti polovodičů na jedné z pěti prestižních tchajwanských univerzit, které nabízejí technologické know-how na světové úrovni. Po návratu do České republiky je může čekat skvělé uplatnění v nově budovaném výzkumném a vývojovém centru pro polovodiče či v jedné z firem, které působí v čipovém „supply chainu“. Přihlašování probíhá on-line.

Termín pro podání přihlášek: 15. února.

 

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Sasku (SRN) 

MŠMT ČR ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Nabídka je určena pro studenty s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Přihlášky se zasílají emailem do 31. března na adresu elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de.

 

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Bavorsku (SRN) 

Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce února 2024 nebo od března do konce července 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Přihlášky se zasílají emailem do 30. dubna na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

 

Robitschek Scholarship: studium na University of Nebraska 

University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března.

Termín pro podání žádosti: 1. března

 

AMEXCID (Mexiko): stipendijní pobyty pro lékařské obory

Mexická vládní organizace AMEXCID nabízí stipendia pro:

· pobyty v délce do 24 měsíců pro lékařské obory

· pobyty v délce do 36 měsíců pro dílčí lékařské specializace

Podrobné informace o stipendijní nabídce naleznete na stránkách organizace AMEXCID
a v jejich aktuální brožuře na rok 2023. Přihlášky se podávají online přes portál SIGCA. Přehled nabídky je zveřejněn ve vyhledávači stipendií AIA. Přednost mají uchazeči, kteří již pobývají v Mexiku.

Termín pro podání přihlášek: 30. března. Úspěšní uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni mezi 17. a 24. dubnem 2023

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)