Dotaz odborů k případnému vyhlášení stávky na PřF UP

Sobota 20. srpen 2022, 12:18

Vážení zaměstnanci přírodovědecké fakulty,

počátkem srpna letošního roku byl předložen upravený návrh rektora na majetkové vypořádání mezi PřF a VÚ CATRIN. Ten je, bohužel, v otázce rozdělení prostor a přístrojů mezi obě pracoviště až na drobné detaily prakticky totožný s návrhem předešlým. Zejména kolegové z chemických a fyzikálních oborů trvale upozorňují na zásadní provozní problémy a negativní dopady na vědecký i pedagogický výkon svých pracovišť, které by realizace návrhu majetkového vypořádání přinesla, a vyjadřují obavy z ekonomických ztrát a sociálních dopadů takového kroku. V tuto chvíli se jeví jako poměrně nepravděpodobné, že by byla na straně vedení univerzity jakákoliv ochota více (pokud vůbec) zohlednit požadavky těch našich pracovišť, která byla oddělením VÚ CATRIN nejvíce postižena, případně s překonáváním těchto dopadů fakultě pomoci.

Již v červnu vyhlásila základní organizace Vysokoškolského odborového svazu v souvislosti s návrhy rektora na vypořádání majetku stávkovou pohotovost. Nyní bych se s Vámi – členy i nečleny odborů – chtěl poradit o dalším postupu odborů v případě, že se nepodaří docílit takové změny navrhovaného majetkového vypořádání, která by byla přijatelná pro fyzikální a chemické obory. Ostřejším způsobem vyjádření nesouhlasu s připravovaným vypořádáním, než je stávková pohotovost, by mohlo být vyhlášení časově omezené několikahodinové výstražné stávky v prvním týdnu výuky.

Vnímám, že se na fakultě vyskytují protichůdné názory jak na strategii, tak na cíle jednání o dělení majetku, a respektuji i ty, u kterých převládla únava, snaha ukončit spory i přes zjevnou nespravedlnost vůči jedné nebo druhé straně, či kolegy, kteří hodnotí podmínky rektorova návrhu jako přijatelné. Právě proto si Vás dovoluji požádat o zaslání informace, jestli případnou několikahodinovou výstražnou stávku:

a) podporujete a zúčastníte se,

b) podporujete, ale nezúčastníte se,

c) doporučujete, aby fakulta akceptovala podmínky rektorátu, i když je považujete za nespravedlivé,

d) považujete návrh rektorátu za správný,

e) doporučujete jinou akci (jakou?).

Vaše odpovědi poslouží výlučně potřebám odborů na PřF UP a budou základem rozhodnutí, zda budeme nebo nebudeme iniciovat vyhlášení stávky.

Odpovědi můžete důvěrně zaslat na adresu stavka_prf_up@centrum.cz, veřejně pak na UP reflexi.

Děkuji za spolupráci,
Miloš Fňukal, předseda ZO VOS na PřF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)