Informace k aktuálnímu vyjednávání odborů o nové kolektivní smlouvě

Pondělí 24. únor 2020, 18:27

V současné době probíhají jednání o nové kolektivní smlouvě mezi vedením UP a Koordinační odborovou radou (dále jen "KOR") složenou se zástupců ZO VOS. Jednotlivé požadavky jsou projednávány KOR s vedením UP, naposledy se v tomto ohledu uskutečnilo jednání dne 14. února 2020.

Děkan PřF UP byl dne 19. února 2020 seznámen s požadavky odborů, přičemž souhlasí s návrhy navýšení dovolené pro neakademické pracovníky ze současných 28 na 30 dní a navrácení inflační doložky do nové kolektivní smlouvy.

Pro letošní rok si odbory na UP vytyčily minimálně dva cíle:

1/ Návrhy ve věci délky pracovní doby, dovolené a sick-days

 • Původní požadavek odborů byl 30 dní dovolené pro neakademické pracovníky a 3 dny sick-days pro všechny zaměstnance s náhradou mzdy 100 %.
 • Odbory jsou ochotné ústupku, a to s návrhem:
  • buď na 30 dní dovolené pro neakademické pracovníky a 5 dnů sick-days pro všechny zaměstnance s výší náhrady mzdy za sick-days snížené na 80 %,
  • nebo 35 dní dovolené pro neakademické pracovníky a bez nároku na sick-days.

Navýšení dovolené navrhují odbory též s ohledem na neakceptování návrhu na zkrácení pracovní doby zaměstnanců UP. Tj. výše zmíněný návrh již zohledňuje neschválení požadavku na zkrácení pracovní doby. Vzhledem k návrhu vedení UP rozdělit jednání o navýšení počtu dní dovolené pro neakademické pracovníky o 2 dny (tj. na 30 dnů) s oddělením dalších požadavků na následná jednání, KOR žádá o zakotvení 30 dnů dovolené pro neakademické pracovníky formou dodatku ke stávající kolektivní smlouvě ihned a v případě dalšího schváleného návrhu, jakmile bude dosaženo shody.

2/ Návrhy ve věci mezd

 • Odbory očekávají navrácení inflační doložky do kolektivní smlouvy. Její vyjmutí bylo vstřícným krokem odborové organizace směrem k vedení UP beroucí v potaz probíhající ekonomickou krizi v letech 2010 - 2013 (viz Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě z 15. června 2011). Avšak dosud i přes změnu ekonomického vývoje ke konjunktuře – min. od roku 2014 (!) - nebyl tento bod do kolektivní smlouvy navrácen, ačkoli takto zněla původní dohoda.
  • Navýšení mzdy se bude týkat vždy navýšení celkové mzdy podle mzdového výměru.
  • Lze stanovit dolní hranici inflace (1 %), pod kterou v daném roce k navýšení nedojde, a bude se kumulovat pro rok následující.
  • Je na vedení UP, jaký zvolí termín pro tuto změnu – nemusí proběhnout k 1. lednu, ale k 1. dni jakéhokoliv měsíce.
 • Odbory žádají navýšení mzdového tarifu pro letošní rok (2020) o 8 % pro neakademické pracovníky vzhledem k navýšení minimální mzdy o stejný poměr.
 • Odbory žádají zakotvení automatického přepočtu mzdové tabulky pro neakademické pracovníky, pokud dojde ke změně výpočtu minimální mzdy, resp. nejnižší zaručené mzdy (viz příloha Minimální mzda a příplatky ke mzdě 2020).
  • Odbory nemají problém s klauzulí o neaplikování tohoto pravidla při poklesu rozpočtu UP o více než 2 % v daném roce tak, aby nebyla ohrožena rozpočtová stabilita.
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)