Stanovisko předsedy ZO VOS PřF UP k udáním podaným jménem ZO VOS CATRIN na doc. Michala Botura

Pátek 11. březen 2022, 9:32

S politováním musím konstatovat, že opět nabyl na aktuálnosti oddíl ze stanoviska naší ZO VOS PřF UP z 31. ledna 2022, kterým jsme vyjádřili obavy, že ZO VOS CATRIN dlouhodobě fakticky organizuje útoky proti vybraným zaměstnancům naší fakulty (podrobnější informace o celé kauze jsou na interní diskusní platformě UP Reflexe - příspěvek Podnět k etické komisi). Osobně jsem přesvědčen, že jde o útoky neoprávněné, vedené naprosto bez ohledu na dopady na ostatní zaměstnance i celou univerzitu. Navíc útoky, o kterých nejsou informováni ani řadoví členové odborů, ani dotčené osoby, z tohoto hlediska tedy útoky mimořádně zákeřné a podlé, útoky svou podstatou jednoznačně šikanozní, útoky, při nichž se fakticky plive na odborářské zásady i na elementární lidskou slušnost (např. zásada přizvat k jednání VOS osoby, o kterých se jedná).

Vzhledem k tomu se plně ztotožňuji s usnesením AS PřF UP z 9. března 2022, které jsem také svým hlasem podpořil:

AS PřF UP je silně znepokojen útoky ZO VOS CATRIN směřovanými na děkana Martina Kubalu a na senátora a člena Dozorčí rady CATRIN Michala Botura. V případě doc. Kubaly byl podnět vyžadující jeho nejmenování do funkce, založený na řadě již oficiálně vyvrácených obvinění, adresován nejen rektorovi UP, ale též MŠMT, což jednoznačně považujeme za akt poškozující dobré jméno PřF i UP jako celku. V případě doc. Botura jsou předmětem části podání k Etické komisi UP jeho názory a postoje prezentované na zasedáních AS UP. Obě podání z pera ZO VOS CATRIN považujeme za účelové útoky ve snaze oslabit samosprávné orgány univerzity. Za obzvláště zavrženíhodné pak považujeme případné zneužívání Etické komise ke snahám o umlčení kritických názorů kteréhokoliv člena akademické obce či dokonce jí voleného senátora plnícího svou zákonnou kontrolní roli.

Miloš Fňukal
předseda ZO VOS PřF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)