Stanovisko ZO VOS na PřF UP k ukončení pracovního poměru děkana PřF UP

Čtvrtek 6. říjen 2022, 22:20

ZO VOS na Přírodovědecké fakultě jako organizace, kterou pan děkan Kubala v souladu s § 286 ZP určil za odbory k zastupování v pracovněprávních vztazích, vyjadřuje vážné pochyby nad závažností důvodů výpovědi. Máme silné podezření, že skutečnými důvody k takto striktnímu postupu jsou postoje a aktivity pana docenta při obhajobě zájmů zaměstnanců fakulty vůči požadavkům vedení VÚ CATRIN a také snaha rektora obejít při odvolávání děkana samosprávné orgány univerzity. Výrazně nás znepokojuje angažování ZO VOS CATRIN v celé kauze, protože ta útočí na pana docenta Kubalu opakovaně a v minulosti se opakovaně ukázala jejich obvinění jako naprosto nepodložená, na což ostatně už dlouhodobě upozorňujeme. Nesrozumitelné je pro nás také to, že v této záležitosti zvolil rektor podstatně tvrdší postup než v minulosti v případě falšování dat v odborných publikacích některých současných pracovníků VÚ CATRIN. Dle našeho názoru se jedná o podstatně závažnější pochybení s ničivějšími dopady na prestiž všech součástí univerzity.

ZO VOS na Přírodovědecké fakultě se rovněž ohrazuje proti způsobu, kterým zaměstnavatel při výpovědi plnil své povinnosti plynoucí ze zákoníku práce. V rozporu s ním totiž neumožnil doc. Kubalovi výběr odborové organizace, se kterou bude výpověď projednávána, k projednávání pak vybral odborovou organizaci, která dle našeho názoru nedostatečně (pokud vůbec) hájila zájmy pana doc. Kubaly. ZO VOS na FF mj. s docentem Kubalou nikdy nejednala, s jeho případem se seznámila pouze v rozsahu informací předkládaných zaměstnavatelem a nevyužila možnosti právních konzultací. Naprosto nepochopitelné pro nás pak je, že přes složitost případu se dohodla se zaměstnavatelem na okamžitém projednání, přestože stávající kolektivní smlouva umožňuje podstatně pečlivější přístup: pro projednávání stanoví, že „zaměstnavatel předává odborové organizaci své požadavky písemně, odborová organizace projedná a sdělí své stanovisko písemně ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení požadavku zaměstnavatele, nedohodne-li se zaměstnavatel s odborovou organizací jinak.“ To prakticky znemožnilo, aby projednání splnilo důvod, proč bylo do zákoníku práce vloženo (§ 278, odst. (3) Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření). ZO VOS na PřF UP ve své historii nikdy na okamžité projednání výpovědi zaměstnanci nepřistoupila, máme proto důvodnou obavu, že ledabylým postupem kolegů z ZO VOS FF byl pan docent Kubala výrazně poškozen.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)