Zahraniční vztahy

Neodmyslitelnou součástí vysokoškolského života a vědecko-pedagogické činnosti je  mezinárodní spolupráce v nejširším slova smyslu. Spolupráce s mezinárodní komunitou, poznávání nových míst a zajímavých lidí je jedním z důležitých aspektů akademického života. Internacionalizace studia má na PřF mnoho různých podob. Jednotlivé katedry a vědecká centra jsou úzce propojena s prestižními zahraničními pracovišti v Evropě a ve světě formou společných projektů. Prioritou je kvalitní výzkum a ten je možný jen ve spolupráci s těmi nejlepšími. Společné projekty mají přímý dopad na mezinárodní atmosféru na jednotlivých pracovištích. Pro mnoho našich kolektivů je angličtina přirozeným pracovním jazykem, zahraničí kolegové pracují v našich laboratořích a naopak mnoho našich zaměstnanců sbírá  zkušenosti v zahraničí na krátkodobých i dlouhodobých pobytech. 

Tyto možnosti se přirozeně nabízejí i našim studentům. Už během bakalářského a navazujícího magisterského studia mohou  v rámci programů Erasmus studovat jeden semestr nebo dokonce celý akademický rok v zahraničí, kde získají nové přátele a zkušenosti. Na tyto pobyty každoročně vyjíždí více než 80 studentů a v současné době  je aktivních více než 40 bilaterálních smluv. Ještě šiřší možnosti pak mají studenti doktorandského studia. Součástí jejich vědecké výchovy je tříměsíční zahraniční pobyt na prestižních zahraničních pracovištích spolupracujících s našimi školicími pracovišti. Tyto mezinárodní  aktivity jsou podporovány celou řadou finančních zdrojů. Mezinárodní zkušenosti, které naši studenti získají, jsou opravdu rozmanité a nedocenitelné v jejich další kariéře ať už v akademické nebo komerční sféře.   

Pro mezinárodní aktivity jsou naši studenti dobře připravení již během studia, jehož součástí je promyšlený systém jazykové přípravy nebo i specializované kurzy v angličtině. Zvláštní kapitolou jsou celé programy navazujícího studia nově akreditované v angličtině. Ty jsou sice určeny zahraničním studentům, ale také přispívají k internacionálnímu charakteru naší školy. Díky vědeckým výsledkům, špičkovému vybavení laboratoří a mezinárodnímu prostředí se naše škola rychle prosazuje v mezinárodních hodnotících žebříčcích, což rozhodně není v českém prostředí zanedbatelnou výhodou pro budoucí uplatnění našich studentů.

Partnerské instituce

Aktuální přehled programů a hostitelských institucí spolupracujících s přírodovědeckou fakultou.

Aplikovaná matematika

E BARCELO03 Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya (koordinátor Doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN02 Vienna University of Technology (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
celkem 30 měsíců, 2014/15–2020/21.
E GIRONA02 Universitat De Girona (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
I MILANO 16 Universita degli Studi di Milano-Bicoca (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
P PORT02 FEP – School of Economics and Management (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
B LEUVEN01 KU Leuven, Faculty of Science (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Biochemie

NL GRONING03 Hanze University Groningen (koordinátor prof. RNDr. I. Frébort, CSc., Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2014/15–2020/21.
F PARIS77 Agro ParisTech (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
F PARIS011 Iniversizé de Paris-Sud (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.
D HAMBURG01 Hamburk Universität (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
I PADOVA01 Universita degli studi di Padova (koordinátor prof. Mgr. M. Šebela, Dr.)
2 studenti, celkem 8 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (koordinátor prof. Mgr. M. Šebela, Dr.)
4 studenti, celkem 40 měsíců, 2014/15–2020/21.

Biologie

Botanika

HR OSIJEK01 University of Osijek (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
2 studenti, celkem 5 měsíců, 2017/18–2020/21.
PL KRAKOW01 Jagiellonian University in Kraków (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
3 studenti, celkem 90 měsíců, 2014/15–2020/21.
NL WAGENIN01 Wageningen University (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.

Experimentální biologie

B GENT01 Universiteit Gent (koordinátor prof. RNDr. M. Fellner, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
LT KUNAS02 Kaunas University of Technology (koordinátor dr. A. Žukauskaite, Ph.D.)
4 studenti, celkem 4 měsíce, 2014/15–2020/21.

Zoologie

TR DIYARBA01 Dicle University (koordinátor prof. Ing. S. Bureš, CSc.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Ekologie a ochrana prostředí

Coimbra02 Polytechnic Institute of Coimbra (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc., doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2016/17–2020/21. 
KZ S.Toraighyrov Pavlodar State University, KZ (koordinátor PřF D. Gronychová)
2 studenti Ph.D., celkem 6 měsíců, 2015/16–2017/18.
SK NITRA01 Univerzita Konštantína Filozófa (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.

Fyzika

Biofyzika

SF Helsinky01 University of Helsinky (koordinátor RNDr. J. Švec, Ph.D.)
1 student, celkem 3 měsíců, 2017/18 – 2020/21.

Experimentální fyzika

TR IMANISA01 Celal Bayar University (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2016/17–2020/21.
SK BRATISL01 Slovenská technická univerzita (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
4 studenti, celkem 24 měsíců, studijní stáž, 2 studenti, celkem 6 měsíců, pracovní stáž pro akademický rok 2014/15–2020/21.
TR IZMIR02 Ege Univeritesi (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
2014/15–2020/21.

Optika

PL GLIWICE01 Silesian University of Technology (koordinátor prof. RNDr. Z. Hradil, CSc.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2020/21.
E GRANADA01 University of Granada (koordinátor RNDr. F. Pluháček, Ph.D.)
1 student, celkem 9 měsíců, 2016/17–2020/21.
D AALEN01 Hochschule Aalen (koordinátor RNDr. F. Pluháček, Ph.D.)
2014/15–2020/21.
S UMEA01 Umea Univeritet (koordinátor prof. RNDr. Z. Hradil, CSc.)
2014/15–2020/21.
D ERLANGER01, Friedrich-Alexander-Univerität (koordinátor doc. Mgr. R. Filip, Ph.D.)
5 studentů, celkem 25 měsíců, 2014/15–2020/21.

Geografie

Geoinformatika a geografie

E SASTELL01 Universitat Jaume I (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2017/18–2020/21.
PL Krakow02 AGH University of Science and Technology (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, 2017/18–2020/21.
G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2017/18–2020/21.
N TRONDHE01 Norwegian University of Science (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL WRCLAW01 University of Wroclav (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10, měsíců 2014/15–2020/21.
HU BUDAPES01 Faculty of Informatics (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN02 University of Vienna (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Mezinárodní rozvojová studia

PL LODZ 01 Uniwersytet Lodzkieg (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 5 měsíců, 2016/17–2020/21
KZ S.Toraighyrov Pavlodar State University, KZ (koordinátor PřF D. Gronychová)
2 studenti Ph.D., celkem 6 měsíců, 2015/16–2017/18.
UK BRIGHTO02 University of Brighton, UK (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2020/21.
N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
4 studenti, celkem 40 měsíců, 2016/17–2020/21.
SF HELSINK01 University of Helsinky (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2021/22.
E MALAGA01 Universidad De Malaga (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21
E GRANADA01 Universidad De Granada (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN01 Universität Wien (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E HUELVA01 University of Huelva (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E MADRID01 Universidad Politécnica De Madrid (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
F POINT – P05 Université des Antilles et de la Guyane (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 24 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL WARSZAW62 IFiA PAN Graduate School for Social Research (koord. Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F GRENOBLE02 Université Pierre Mendes France (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F CLERMON01 Université d´Auvergne (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
5 studentů, celkem 50 měsíců, 2014/15–2020/21.
DK RISSKOV06 VIA University College (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 24 měsíců 2014/15–2020/21.
B GENT01 Universiteit Gent (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SF HELSINK01 University of Helsinky (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2016.
S MALMO01 Malmö University (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2016/17.
N OSLO01 University of Oslo (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
3 studenti, celkem 18 měsíců, 2014/15–2020/21.
NL UTRECHT01 Utrecht University (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2018/19.
TR ISTANBU13 Fatih Üniversitesi (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
B-BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.
FR NOUMEA03 Université de la Nouvelle-Calédonie (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F MONTPEL 01 Université Montpellier 1 (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
E ALICANT01 Universidad de Alicante (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
ES LASPAL 01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
UK MANCHES01 University of Manchester (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21
I TORINO01 University of Turin (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
4 studenti, celkem 36 měsíců, 2015–2021

Regionální geografie

B SOFI01 Sofijski universitet "Sv. Kliment Ohridski" (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
ET TARTU01  Tartu Ülikool (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F CLERMON02 Université Blaise Pascal (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 8 měsíců, 2014/15–2020/21.
HR ZADAR01 Sveučilište u Zadru (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
D CHEMNIT01  Technische Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A KLAGENF01 Alpen-Adria Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
RO BUCURESTI01 Universitatea din Bucureşti (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK BRAT Univerzita Komenského v Bratislavě (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK PRESOV01 Prešovská univerzita v Prešově (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E KATAL Universitat de Girona (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SF FALUN01 Högskolan Dalarna (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 30 měsíců, 2014/15–2020/21.

Geologie

SI LJUBLJA01 Univerza v Ljublani, Lublaň (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
F TOURS01, Univeristé Francois Rabelais–Tours (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2015/16–2017/18.
E BARCELO02 Facultat De Filosofia, Barcelona (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
B LIEGE01 Univerity of Liege (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A GRAZ01 University of Graz (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Chemie

Analytická chemie

F PARIS063 École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (koordinátor RNDr. J. Skopalová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2015/16–2020/21.
A WIEN01 Universität Wien (koordinátor prof. RNDr. K. Lemr, Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2014/15–2020/21.

Fyzikální chemie

F LIMOGES01 Université de Limoges (koordinátor prof. RNDr. M. Otyepka, Ph.D.)
2014/15–2020/21.
UK BIRMING02 University of Birmingham (koordinátor prof. Ing. L. Lapčík, CSc.)
2014/15–2020/21.

Organická chemie

DK ODENSE01 University of Southern Denmark (koordinátor RNDr. L. Brulíková, Ph.D.)
2014/15–2020/21.

Matematika

G PATRA01 University of  Patras (koordinátor Mgr. V. Vaněk, Ph.D.)
4 studenti, celkem 24 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK KOSICE Pavol Jozef Šafárik University in Košice
(koordinátor Mgr. V. Vaněk, Ph.D.)
4 studenti, celkem 4 měsíce, 2014/15–2020/21.