Úvodní slovo

Přírodovědecká fakulta navýšila stipendia za prospěch

Studenti přírodovědecké fakulty s výbornými studijními výsledky, kteří mají nárok na prospěchové stipendium, si v tomto akademickém roce polepší. Z rozhodnutí vedení fakulty se totiž toto stipendium od 1. září zdvojnásobilo. Zatímco v minulém akademickém roce činilo 5000 korun, nyní mohou studenti počítat s tisícikorunou měsíčně, tedy 10 000 korunami za akademický rok.

"Pro navýšení prospěchového stipendia jsme se rozhodli proto, že jsme chtěli ocenit studenty, kteří řádně studují a mají vynikající výsledky. Může to být motivace i pro další naše posluchače. Navýšení nám dovoluje i stav stipendijního fondu, v němž je dostatek finančních prostředků," uvedl děkan Ivo Frébort. Pokud se i nadále bude dařit naplňovat stipendijní fond jako v minulých třech letech, bude podle něj dostatečný prostor pro další navyšování tohoto stipendia. 

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi, který za předchozí akademický rok dosáhne váženého studijního průměru nejvýše 1,5. O poskytnutí stipendia se rozhoduje bez žádosti a je vypláceno formou pravidelného příspěvku.  Prospěchové stipendium náleží rovněž studentům prezenční formy, kteří při státních závěrečných zkouškách splnili  podmínky  pro  celkové  hodnocení  studia  stupněm  "absolvoval s vyznamenáním". V těchto případech stipendium činí 6000 korun a je vyplaceno jednorázově.

V loňském roce bylo prospěchové stipendium přiznáno 150 studentům, fakulta jim celkem vyplatila 750 000 korun. K 1. lednu letošního roku stav stipendijního fondu činil 12,6 milionu korun, vloni z něj fakulta celkem vyčerpala zhruba 2,3 milionu korun. Nově se z něj hradí i Fischerova stipendia pro zahraniční studenty. Do stipendijního fondu míří peníze, jež univerzita vybírá od studentů, kteří studují nad rámec řádné doby studia.

Prospěchové stipendium uděluje na olomoucké univerzitě i právnická fakulta. Studenti s prospěchem do průměru 1,2 tam dostanou 12 000 korun za rok, studenti s průměrem do 1,4 pak 6000 korun. Například na lékařské nebo filozofické fakultě prospěchové stipendium během studia nemají.

Věda a výzkum

 • Zaslání publikací do databáze Web of Science
  Žádáme naše zaměstnance, aby do 17. října odevzdali na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Kratochvílové publikace vydané vydavatelstvím UP nebo vydavatelstvím filozofické fakulty UP za účelem jejich zaslání do databáze Web of Science.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Studijní plány na akademický rok 2017/2018
  Seznamy přednášek na akademický rok 2017/2018 jsou umístěné na webových stránkách fakulty:

 • Zápis předmětů do STAGu
  Drobné úpravy předmětů ve STAGu je možné provádět na studijním oddělení do 27. října.

 • Žádosti o uznání předmětů
  Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději 27. října.

 • Podpis imatrikulačního slibu
  Žádáme studenty prvních ročníků, kteří se nezúčastnili imatrikulace, aby se do konce října v úředních hodinách osobně dostavili na studijní oddělení k podpisu imatrikulačního slibu.

 • Promoce
  Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen-září 2017 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí 10. a 11. listopadu, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.

 • Studenti vyjíždějící do zahraničí
  Všichni studenti, kteří v rámci studia vyjíždí do zahraničí, jsou povinni nahlásit zahraniční cestu nejméně dva týdny před odjezdem Daně Gronychové, dana.gronychova@upol.cz, tel. 585634058.

 • Doktorské studium
  Žádáme studenty doktorského studia, kteří budou žádat o zásadní změny týkající se jejich studia (např. přerušení studia, změnu školitele, změnu formy studia atd.), aby nechali žádost nejprve zaevidovat na fakultní podatelně a pořídili si kopii žádosti.

 • Studenti, kteří se rozhodnou ukončit studium na vlastní žádost, nechť tak učiní nejpozději do 25. dne v měsíci z důvodu administrace spojené s vyplácením stipendií.

 • UPoint nabízí bílé laboratorní pláště s univerzitním logem za 490 korun. Omrknout je můžete zde.

 • Quarry Life Award 2017
  Výzkum a podpora biologické diverzity těžebních míst je hlavním motivem mezinárodní soutěže zaměřené na lomy a pískovny, které jsou v současné kulturní krajině často místy s unikátními stanovišti pro rozmanité rostlinné a živočišné druhy. Skupiny i jednotliví studenti a absolventi či mladí vědci biologických oborů mohou uplatnit své představy a nápady a ve svém projektu navrhnout, jak by mohla být posílena biologická hodnota takových území a jak je propojit s místní komunitou a širokou veřejností. Návrhy projektů lze podávat v pěti kategoriích: výzkum druhů a jejich stanovišť, péče o biodiverzitu, za hranicemi lomu, biodiverzita a vzdělávání, propojení lomů a místní komunity, a to do 20. listopadu. V říjnu je možné jednotlivé lomy a pískovny navštívit. Podrobné informace naleznete zde, na svou exkurzi se můžete registrovat zde

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Chémia a technológie pre život
  Fakulta chemické a potravinářské technologie STU v Bratislavě srdečně zve studenty bakalářských a magisterských studijních programů na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí, která se uskuteční 9. listopadu. Až do 23. října mohou studenti registrovat do soutěže své závěrečné práce. Abstrakty zaregistrovaných příspěvků budou zveřejněny v elektronickém recenzovaném sborníku. Podrobné informace naleznete zde.

Akademický senát PřF UP

 • Příští zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 11. října od 15:00 v malém sále ve druhém podlaží Pevnosti poznání. Program zasedání je zveřejněn zde.

Provoz fakulty

 • Nový portál UP
  Začátkem listopadu bude spuštěn portál Beta. Nabídne přehlednější a intuitivnější prostředí, svým uživatelům z řad studentů i zaměstnanců poskytne možnost přizpůsobit si vzhled portálu podle svého a urychlí práci jednotným přihlášením do všech aplikací. S novým portálem se můžete seznámit zde, tvůrci systému ocení náměty a připomínky.

 • Kurzy cizích jazyků pro zaměstnance a doktorandy
  Kabinet cizích jazyků nabízí zaměstnancům a doktorandům přírodovědecké fakulty kurzy angličtiny a kurz češtiny pro cizince v zimním semestru 2017/18. Vybrat si můžete z bohaté nabídky, kterou naleznete zde.

Různé

 • Projekt Badatel
  Projekt, který umožňuje zapojení středoškolských studentů do našich výzkumných aktivit, vstupuje do svého dvanáctého ročníku. První studenti se už začínají zajímat o možnosti stáží. Děkujeme všem, kteří jsou ochotni se středoškolákům věnovat. Zároveň se na naše pracovníky obracíme s prosbou o aktualizaci projektů v databázi Badatele či vypsání nových projektů, abychom i letos mohli navázat na uplynulých jedenáct úspěšných ročníků. V případě, že potřebujete připomenout heslo pro vstup do systému nebo vygenerovat nové, obraťte se na koordinátora projektu Martina Kubalu, email: martin.kubala@upol.cz, tel. 4179.

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 26. září 2017 nabývá účinnosti norma UP:
  K-B-17/04 – Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 2017

 • Dnem 1. ledna 2018 nabývá účinnosti norma UP:
  K-B-17/03 – Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)