Věda a výzkum

CES - centrální evidence smluv

Připomínáme všem řešitelům běžících i nových projektů, že od 1. června 2022 je v souvislosti s novými normami aktualizován systém CES. Všechny košilky se nyní vyplňují přímo na Portále. Upozorňujeme, že košilka ke smlouvě a dodatku je odlišná viz. dlaždice Smlouvy

TA ČR

Vyhlášeno:

  • TA ČR - Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji (fakultní uzávěrka je 24. října 2022).
  • TA ČR - POZVÁNKA: Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All, online 4. října 2022.
  • TA ČR - CHIST-ERA Call Open Research Data (fakultní uzávěrka je 7. prosince 2022).

Plánuje se:

MPO

Vyhlášeno:

  • Aplikace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
  • Inovace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
  • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. (fakultní uzávěrka je 17. prosince 2022).
  • Proof of Concept – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).

Výzvy MPO spravuje Agentura pro podnikání a inovace. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Výzva pro podávání polsko-českých projektů GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. prosince 2022, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. prosince 2022 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN. 

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“. Kontaktní osoba: Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz).

Pozvánka na online akce "Za studiem do Bavorska"

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) pořádá v úterý 11. října 2022 a ve čtvrtek 27. října 2022 na platformě Zoom online akci "Za studiem Do Bavorska".

Během akce se dozvíte o možnostech studia na vysokých školách v Bavorsku a o stipendijních nabídkách BTHA, např. o změnách v podávání žádostí o roční stipendium. Prostor dostanou i bývalí stipendisté, kteří s Vámi budou sdílet své zkušenosti ze studia v Bavorsku.

Akce je určena zájemcům ze všech veřejných vysokých škol v České republice. Účast je možná bez předchozího přihlášení. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách BTHA.

Pozvánka na akci - 11. října 2022 v 16.00.
Pozvánka na akci - 27. října 2022 v 16.00.

Nominujte kandidáty na Cenu Františka Palackého

Univerzita Palackého v Olomouci zpravidla jednou za dva roky uděluje Cenu Františka Palackého. Jejím prostřednictvím oceňuje osobnosti, které dosáhly vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, čímž přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci. Navrhněte letos kandidáta vy! Měl by být významnou českou či zahraniční osobností z kterékoli vědní oblasti či z kterékoli oblasti kulturní činnosti. Své návrhy zasílejte do 15. října 2022 na e-mail: prorektorkaVaV@upol.cz; součástí návrhu musí být jeho krátké odůvodnění. Podrobněji zde.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  26. října 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Další informace a podklady jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků bakalářského studia se odehrají 4. a 6. října 2022 v Pevnosti poznání. Harmonogram imatrikulací naleznete zde.

Studijní plány na ak. rok 2022/2023

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2022/2023 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Žádosti o uznání předmětů

Řádně vyplněné žádosti o uznání předmětů je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2022

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí (v termínu 4.- 5. listopadu 2022), aby se nahlásili do konce září e-mailem své studijní referentce. Na stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia

Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2022 odevzdali studijní plány a vytištěné Zadání dizertační práce ze STAGu. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Doktorandky a doktorandi mohou využívat výhody ISICu i zaměstnanecké karty

Studenti, kteří jsou zároveň zaměstnanci, mají možnost nechat si vystavit bezčipovou zaměstnaneckou kartu. Stávající ISIC se tedy nadále uplatní v menzách, knihovnách nebo pro vstupy do budov, zatímco pro čerpání benefitů a slev u partnerů poslouží nová bezčipová karta. Podrobnější přehled využívání karet a výhod, které přináší status studenta a zároveň zaměstnance UP, najdete zde.

UP Crowd
Studentský spolek UP Crowd připravuje několik aktivit nejen pro nastupující studenty prvních ročníků. Srdečně vás zveme také na páteční Noc vědců nebo na čtvrteční setkání (6. října 2022) v Osa baru, kdy bude voleno vedení spolku.

Provoz fakulty

Nová aplikace pro tuzemské cestovní příkazy

Od 1. října 2022 vstupuje v platnost nová aplikace pro tuzemské cestovní příkazy.

Návody a ukázky:

  1. odkaz na ukázku aplikace
  2. odkaz na návod
  3. odkaz na videonávod

Stávající aplikace bude funkční i po 1. říjnu 2022. Upřednostňujte, prosím, vyplňování CP v nové aplikaci. Případné návrhy na úpravy/změny  aplikace, prosím, zaznamenávejte na tomto odkazu.

Různé

Vnímejte Noc vědců všemi smysly

Naše tělo vnímá pět základních lidských smyslů, a to sluch, hmat, zrak, chuť a čich. Díky nim se učíme vnímat a poznávat vše kolem nás. Všemi smysly - to je téma letošní Noci vědců, která se uskuteční už v pátek 30. září 2022. Podívejte se do programu a přijďte na přírodovědeckou fakultu mezi 17 hodinou a půlnoci. Čekají na vás nejrůznější ochutnávky, pokusy, hádanky, hlavolamy i setkání. Otevřeno bude i na dalších místech univerzity a za zvýhodněné vstupné i v Pevnosti poznání.

Akademik sport centrum - aktivity

Chladno a podzimní splín? Ještě štěstí, že se pod hlavičkou Akademik sport centra se začátkem semestru otevírají posilovna a sauna Akademik Fitness a začínají nejrůznější semestrální sportovní a pohybové kurzy. V nabídce jsou skupinové lekce (jóga, gymbally, tance, zumba, tabata, sebeobrana), halové sporty (florbal, volejbal, basketbal, badminton), kanoistika, lukostřelba nebo jiu-jitsu – a také dlouhodobé pravidelné kurzy (tenis, jezdectví, plavání). Souhrn informací je zde, pro rezervace a přihlašování slouží portál sportuj.upol.cz. Studenti a zaměstnanci UP mají na aktivity ASC UP slevu.

Deskové hry

Hraní deskovek na Přírodovědě pokračuje i na podzim! Přijďte si zahrát moderní společenské hry každé úterý a čtvrtek od 16:30 do učebny 1.037. Na místě je k dispozici zhruba 200 her. Pokud tam nějakou nenajdete, můžete se poptat i na domácí zásoby pravidelných účastníků herních schůzek nebo sami přinést svou oblíbenou hru a naučit ji ostatní. Více informací na webu, na facebooku nebo na e-mailu: kdholomouc@seznam.cz.

Přihlaste ratolesti na Dětskou univerzitu Pevnosti poznání

Pevnost poznání má stále volná místa na zimní semestr Dětské univerzity, která startuje 5. října v Laudonově sále. Zájmová aktivita pro děti ve věku od 8 do 12 let se koná vždy ve středu v čase 15.00–16.30 a stojí 500 korun. Účastníci si vyzkouší v předstihu studium na vysoké škole a získají diplom o absolvování. Interaktivní přednášky připravují odborníci z jednotlivých fakult UP a z Pevnosti poznání. Registrace je možná na webu.

Nové vnitřní normy

Dne 13. září 2022 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis UP:

R-A-22/02 – Řád celoživotního vzdělávání na UP      

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 10. října 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)