Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP vzal na svém řádném zasedání na vědomí předložený záměr děkana Martina Kubaly jmenovat proděkany pro období 2022 – 2026. V týmu děkana fakulty zůstává na postu proděkan pro mezinárodní záležitosti a statutární zástupce děkana Miloslav Dušek, proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek a proděkan pro studijní záležitosti Jan Říha.

Proděkanem pro vědu a výzkum se nově stal Jan Hlaváč z katedry organické chemie, proděkanem pro vnější vztahy je nyní Ota Blahoušek z Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, a proděkanem pro projekty pak Jan Petr z katedry analytické chemie. Podrobnější zprávu naleznete zde.

Věda a výzkum

Vkládání výsledků do OBD

Rozhodující údaje pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště fakulty pro rok 2022 do databáze OBD je možné vkládat pouze do 15. února do 24:00. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2022. Výsledky je nutné vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů uvádějte s diakritikou spolu s křestním jménem, uvádějte odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamů v RIV je vizitkou celé univerzity.

Ministerstvo životního prostředí - dotace pro výzkumné organizace se zaměřením na vodu v krajině

V letošním roce bude spuštěno nové programové období Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) 2021 - 2027. Výzva, jejíž součástí bude i specifický cíl 1.3., zaměřený na adaptaci na změnu klimatu zahrnující opatření týkající se vody v krajině, by měla být vyhlášena ve 2.Q-3.Q 2022. Bližší podmínky včetně pravidel pro žadatele a příjemce naleznete na těchto webových stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro střední a východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve střední a východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. Žádost je od roku 2020 možné podávat ve dvou termínech – vždy 5. září a 5. března. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého jazyka začíná stipendijní pobyt 4týdenním intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a probíhá v malých mezinárodních skupinách v Osnabrücku. Výše stipendia: 1 250 € měsíčně. Aktuální termíny, informace i formuláře najdete zde.

Praktické stáže v Izraeli

Hebrejská univerzita v Jeruzalémě nabízí letní praktické stáže:

Doba trvání je 9-12 týdnů s plánovaným začátkem 7. června. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 15. února 2022.

Veškeré informace naleznete v přiložených letácích. Pokud budete vybráni, kontaktujte paní Mgr. Marii Rakovou (marie.rakova@upol.cz).

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  9. března 2022. Čas a místo konání budou upřesněny. Veškeré informace a materiály budou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Evaluace předmětů

Dejte nám zpětnou vazbu k zimnímu semestru! Jedním z hlavních nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace předmětů. Až do 14. února 2022 je možné na www.eval.upol.cz ohodnotit kvalitu výuky a dát tak vyučujícímu, vedoucímu pracoviště i vedení fakulty zpětnou vazbu. Vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Nový předmět - Inovační procesy startupového světa

Chceš objevit příležitost? Chceš získat konkurenční výhodu? Zapiš se do kurzu Inovační procesy startupového světa, nauč se realizovat své nápady a potkej svoji budoucnost. Kurz podnikatelských dovedností začíná v pátek 18. února 2022. Předmět najdete ve STAGU. Více v pozvánce dr. Tomáše Fürsta. Těšíme se na Vás!

Seminář držitelů Fischerova stipendia

Proděkan pro mezinárodní záležitosti Miloslav Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které již šestým rokem uděluje naše fakulta zahraničním studentům. Akce se bude konat v úterý 8. února v 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Zápis předmětů na LS 2021/2022

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2021/2022 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 18. ledna do 21. února 2022. Podrobné informace jsou k dispozici na této webové stránce.

Úpravy rozvrhu

Drobné úpravy rozvrhu v letním semestru lze provádět na studijním oddělení až do 15. března.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Nadace Experientia - online meeting

Chcete letos s Nadací Experientia vycestovat na zahraniční stáž nebo si založit vlastní výzkumnou skupinu?  Pojďte se s námi potkat 15. února od 10:00 na online meetingu, kde vám povíme, jak na to! Na zvídavé dotazy budou kromě týmu nadace odpovídat stipendisté pro rok 2021 Soňa Krajčovičová z University of Cambridge, Tanas Markos z ETH Zürich a držitel start-up grantu pro roky 2021-2023 Petr Kovaříček z VŠCHT Praha. O pozvánky s odkazem si pište na náš email experientia@experientia.cz.

Výzva Nadačního fondu UP

Už posedmé mají studenti a studentky šanci získat podporu pro svůj vědecký nebo umělecký projekt. Jedinečnou příležitost, jak si vyzkoušet své představy v praxi, podívat se na zahraniční pracoviště či poznat osobnosti oboru, nabízí talentovaným mladým vědcům a umělcům Nadační fond UP. Žádat o podporu je možné od 7. února do 14. března 2022. Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada NF.

Různé

Láska je věda

Láskyplný dvoudenní program Láska je věda zasáhne 12. a 13. února 2022. Bude se konat v Pevnosti poznání, interaktivním centru Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Organizátoři připravili aktivity, které pobaví nejen zamilované. Na své si přijde celá rodina. Návštěvníci si vyrobí vlastní parfém, origami, vyzkouší chemické pokusy, termokamery nebo vědecký kvíz. Účastníci programu budou mít také příležitost vidět animované české filmy pro děti, které byly součástí festivalu Academia Film Olomouc.

Udržitelná mobilita

Jak se dopravujete na Univerzitu Palackého? A jste s touto dopravou spokojeni? Co vám vyhovuje? A co by bylo vhodné zlepšit? Právě na tyto dotazy hledá univerzita prostřednictvím dotazníku odpovědi s cílem zmapovat a učinit dopravu pro své zaměstnance a studenty komfortnější. Dotazník je součástí centrálního rozvojového projektu Unilead, ve kterém právě Univerzita Palackého koordinuje část zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Zaměstnanci a studenti jej mohou vyplňovat do 15. února, výsledky šetření budou známy v průběhu jara 2022.

Akademický týden UP

Akademický týden Univerzity Palackého připomíná znovuobnovení Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1946, kdy se 21. února rozezněly na počest této události zvony všech olomouckých kostelů. Univerzita pravidelně v tomto termínu pořádá řadu kulturních, vědeckých a společenských aktivit, na něž je zvána i veřejnost. V rámci tohoto týdne proběhne 11. ročník výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá. Registraci a více informací najdete na www.daruj.upol.cz nebo na Facebooku. Akce bude zahájena v pondělí 14. února v 7:50 na Transfuzním oddělení FN Olomouc za účasti rektora Martina Procházky, prorektora Víta Procházky a prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla.

Mše svatá

Ve středu 16. února se uskuteční zahajovací mše svatá letního semestru akademického roku 2021/2022. Jako již tradičně se bude konat od 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné.

Poznejte Czechitas v Šantovce

Od 7. do 13. února pořádá Czechitas akci v Galerii Šantovka. Neziskovka, která vzdělává dívky, ženy, děti a další v oblasti IT, nabídne svůj prostor se spoustou různých aktivit. Přijďte si pro tipy, jak na excel, bezpečnost v kyberprostoru nebo vizualizační nástroje.

8. února se navíc od 16:00 koná debata na téma DATA, kterou povede dr. Tomáš Fürst z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP společně s absolventkou fakulty a zároveň jednou z lektorek Czechitas. Informace postupně najdete na FB Czechitas Olomouc.

EURAXESS

Ve čtvrtek 10. února 2022 od 9:00 do 11:00 pořádá Euraxess pro své klienty webinář na téma „Taxation in the Czech Republic / obligations of the taxpayer at the end of 2021“, který povede Magdaléna Vyškovská. Více informací naleznete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 31. ledna 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-22/02 – Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2021   


Další vydání Zpravodaje vyjde v pondělí 21. února 2022.         

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)