Akademický senát přírodovědecké fakulty jednal o proděkanech i investicích

Foto: archiv PřF UP
Čtvrtek 3. únor 2022, 12:13 – Text: Šárka Chovancová

Akademický senát přírodovědecké fakulty vzal na svém posledním zasedání na vědomí předložený záměr děkana Martina Kubaly jmenovat proděkany pro období 2022 – 2026. V týmu děkana fakulty zůstává na postu proděkan pro mezinárodní záležitosti a statutární zástupce děkana Miloslav Dušek, proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek a proděkan pro studijní záležitosti Jan Říha. Nově jmenovanými proděkany se stali Jan Hlaváč, Jan Petr a Ota Blahoušek.

Proděkanem pro vědu a výzkum se nově stal Jan Hlaváč z katedry organické chemie. „Jako proděkan pro vědu a výzkum přebírám agendu spojenou s činností Vědecké rady PřF UP a dohled nad konáním habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Ve spolupráci s Oddělením projektové podpory budu vytvářet podmínky pro možnost personálního obnovování pracovišť a jejich potřebného vybavení. Důraz chci klást zejména na podporu vytváření nových výzkumných skupin juniorského typu vedených mladými lidmi se zahraničními zkušenostmi, kteří mají perspektivu uspět v budoucnu v mezinárodních grantových soutěžích. Další výzvou je podpora jednotlivých pracovišť pro rozšiřování odborné spolupráce s externími subjekty, což může vést nejen k získávání prostředků z neveřejných zdrojů, ale i rozvoji nových témat aplikovaného výzkumu nebo i následnému zvyšování uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce,“ uvedl Jan Hlaváč.

Proděkanem pro vnější vztahy je nyní Ota Blahoušek z Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Bude mít na starost aktivity směřující k popularizaci přírodovědecké fakulty, sociální sítě, přípravu výroční zprávy o činnosti fakulty, spolupráci s fakultními školami, absolventy přírodovědecké fakulty, Pevnosti poznání či botanickou zahradou.

Proděkanem pro projekty se stal Jan Petr z katedry analytické chemie. „S týmem Oddělení projektové podpory mám na starosti veškerou projektovou agentu na fakultě, od IGA projektů, přes Operační systémy až po zahraniční projekty zejména Horizon Europe. Budeme se snažit katalyzovat získávání projektů na fakultě, pomáhat vědeckým pracovníkům v získávání projektů a zprostředkovávat informace. Připravujeme také seminář se členy panelů Grantové agentury pro potenciální zájemce, abychom je upozornili, na co je třeba si dát při psaní projektů opravdu pozor. Také se snažím naslouchat pracovníkům fakulty. Zjišťuji jejich potřeby, podle kterých poté rozhodneme o dalším postupu,“ řekl Jan Petr.

Akademický senát přírodovědecké fakulty také schválil předložený plán investičních výdajů na rok 2022. Na seznam prioritních investičních akcí celé UP by dle senátu měla být zařazena  rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury v areálu v Olomouci-Holici, demolice starého objektu tamní vrátnice a vybudování dočasné vrátnice. Komunikace v Holici jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Jsou přitom důležité k zajištění základního provozu celého areálu,  který slouží ke vzdělávání zhruba tisícovky studentů.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)