Věda a výzkum

Juniorský grant UP v Olomouci

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 4. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci

Cílem soutěže je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE). Uzávěrka přihlášek je 20. června 2023 do 12:00. Vyhlášení a dokumentace je ke stažení zde.

Česká hlava

Česká hlava PROJEKT spolu s Nadačním fondem Česká hlava a Úřadem vlády České republiky již tradičně vyhlašuje 22. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase. Podrobnosti najdete na webových stránkách.

MŠMT - Iniciativa společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" (JPI CH) - výzva s názvem Climate & Cultural Heritage (CCH) 2023 Collaborative Research Action (CRA) - 2023.

Cílem této výzvy je podpořit transdisciplinární a konvergentní přístupy k výzkumu kulturního dědictví a změny klimatu, podpořit spolupráci mezi výzkumnou komunitou v několika regionech a přispět k rozvoji znalostí a změně politiky na globální úrovni. Žadatelé jsou vyzýváni, aby předložili výzkumné návrhy, které se týkají alespoň jednoho ze tří témat výzvy:

  • Dopad změny klimatu na kulturní dědictví.
  • Kulturní dědictví jako zdroj pro zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně.
  • Udržitelná řešení pro kulturní dědictví.

Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete zde

Fakultní deadline je 4. září 2023 – bližší informace naleznete na webu Projektů PřF.

MŠMT – Mobility 8J24DE Česko-Německo

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Německo ve výzvě 8J24DE končí dne 12. června 2023, fakultní deadline je 6. června 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – mobility 8J24FR Česko-Francie

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Francie ve výzvě 8J24FR končí dne 31. května 2023, fakultní deadline je 24. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

TA ČR - Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 1. veřejné soutěže z prostředků Národního plánu obnovy

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 21. června 2023.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obraceli nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet.

Kontakt: Dana Gronychová (dana.gronychova@upol.cz).

Akademický senát

Výsledky voleb do AS UP

Akademická obec UP si v květnových elektronických volbách zvolila nové členy AS UP. Jejich funkční období začne 15. září 2023 a skončí 15. května 2026. Přírodovědeckou fakultu budou zastupovat doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. a doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. a za studenty Bc. Jan Stehlík. Více zde.

Zasedání AS PřF UP

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 17. května 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studentské záležitosti

Představte svůj výzkum v soutěži FameLab

Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Natočte tříminutové video, v němž představíte svůj výzkum a do 31. května se přihlaste do stand-upové vědecké soutěže FameLab. Přiblížíte svou práci veřejnosti, zlepšíte se v prezentačních dovednostech, seznámíte se s dalšími vědci a klidně se vám může taky stát, že vyhrajete.

Uzavírání ročníků před SZZ

Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby. Uzavření ročníku je možné provést e-mailem. Po splnění studijních povinností student kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce doktorského studia

Promoce doktorského studia se budou konat 12. června 2023 na PdF UP. Bližší informace budou studentům, kterých se promoce týkají, zaslány během května e-mailem.

Uzavření studijního oddělení

Studijní oddělení bude uzavřeno 18. května 2023 z provozních důvodů.

Různé

Semináře

Kabinet pedagogické přípravy připravuje seriál seminářů určených zejména pro začínající akademické pracovníky a doktorandy, kteří zajišťují výuku, ale také pro garanty studijních oborů (programů) a další zájemce z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ. Harmonogram jednotlivých akcí postupně doplňujeme a bude k dispozici na webových stránkách. Rozeslán bude i hromadným e-mailem. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná. Letos máme opět možnost aktivní účastníky seminářů finančně odměnit. Nabídka seminářů obsahuje například: Moodle I, II, III; Obecná didaktika I, II; Reflexe filosofie biologie ve vyučování; Aplikace nejen v distanční výuce nebo Lektorské dovednosti.

Olomoucká muzejní noc

Olomoucká muzejní noc, která se koná 19. května 2023, zpřístupní obyvatelům krajského města a jeho návštěvníkům sbírky významných muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí. Se svým programem se zapojí i přírodovědecká fakulta. Široké veřejnosti nabídne komentované prohlídky budov, jejich pracovišť včetně laboratoří a zpřístupnění sbírek. V programu zájemci najdou také ukázky vybraných pokusů či práce s přístroji. Tradičně bude možné navštívit i vyhlídkové terasy. Podrobný program najdete na webových stránkách.

Moravská vernisáž piva

Bezmála třicet pivovarů z Moravy, Slezska i zahraničí včetně Experimentálního mikropivovaru Univerzity Palackého v Olomouci se zúčastní třetího ročníku Moravské vernisáže piva, který se uskuteční 19. a 20. května 2023 na Výstavišti Flora Olomouc. Návštěvníky čeká pestrá nabídka kvalitních piv, festivalové speciály, přednášky, diskuze i degustační soutěž.

Přírodovědný jarmark

16. června 2023 mohou žáci a studenti objevovat svět kolem nás prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či prezentací.

Přírodovědný jarmark na přírodovědecké fakultě nabídne od 9:00 do 15:00 řadu stánků s atraktivním programem. Podrobnosti budou aktualizovány na webových stránkách.

Univerzita Palackého - 450 let

Na výročním webu naleznete přehled nejbližších akcí spojených s oslavami 450 let UP.

PřF UP - důležité termíny

19. 5. Olomoucká muzejní noc
  1. 6. Den dětí
16. 6. Přírodovědný jarmark
  9. 9. Dny evropského dědictví
  9. 9. Stříbrná promoce
21. 9. Setkání ředitelů fakultních škol PřF
6. 10. Noc vědců
2. - 6. 10. Týden vysokoškolákem na Přírodě
13. 10. Zlatá a diamantová promoce

Nové vnitřní normy

Dnem 12. května 2023 nabyla účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/14-N01 – Identifikační karty na UP – novela č. 1 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 29. května 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)