Věda a výzkum

TA ČR - Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů soutěže

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. Vyhlášení se plánuje na  8. února 2023.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR - QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je zaměřena na výzkum kvantových technologií. Témata výzvy (v originálním znění):

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery z vybraných zemí poskytovatelem. Fakultní uzávěrka 4. května 2023.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MPO - OP TAK Aplikace

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Doba příjmu žádostí o podporu prodloužena do 28. února 2023. Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 22. února 2023.

MZČR – Výzva programu EU4Health

Výzva číslo EU4H-2022-PJ-16 je zaměřena na předkládání návrhů na podporu členských států a dalších příslušných aktérů při implementaci relevantních výsledků inovativního výzkumu veřejného zdraví v souvislosti s očkování proti covid-19. Dotace je poskytnuta z EU, žádosti se podávají přes portál EK – Funding&Tenders. Příjem žádostí o udělení grantu do 16. března 2023 (17:00), fakultní deadline je stanoven na 13. března 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu) – podklady předávejte Mgr. Ľubici Korcanové (lubica.korcanova@upol.cz).

Bližší informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství, atd. naleznete na webu Projekty OPP.

GA ČR – Výzva pro podání slovinsko-českých projektů

GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá. Projekty jsou maximálně tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24 nebo 36 měsíců. Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz)

GA ČR – Výzva pro podávání lucembursko-českých projektů

GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá. Projekty jsou maximálně tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz)

GA ČR – Plán soutěží na rok 2023

Jako každý rok GA ČR letos vypíše soutěž Standardní projekty určenou pro všechny badatele a badatelky. Dále pak mezinárodní výzvy, do kterých budou moci podávat společné projekty řešitelé přinejmenším ze dvou států, a soutěže pro začínající vědce JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Roční pauzu bude mít soutěž EXPRO, která bude znovu vypsána v roce 2024.

Soutěže budou vypsány přibližně v polovině února – vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní.

Bližší informace k jednotlivým typům soutěží naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz).

MSCA individuální granty pro zahraniční postdoktorandy (MSCA Postdoctoral Fellowships)

Horizon Europe - Pilíř I/Excelentní věda/Akce Marie Skłodowska-Curie.

Vyzva MSCA PF 2023 otevřena: 12. dubna 2023 - 13. září 2023. Staňte se supervisorem pro MSCA PF a posilte svůj výzkumný tým o zahraničního juniorního výzkumníka (do 8 let od obhajoby Ph.D.).

Výhody: kvalita/kvantita vědeckých výstupů, internacionalizace týmu a instituce, prohloubení mezinárodní spolupráce, prestižní grant, zvýšení bonifikace i pro další granty - pro fellows/supervisory, rozvoj strukturovaného mentoringu ve výzkumném týmu, rozšiřování zkušeností s mezinárodními projekty. Podmínky PF: min. Ph.D., žádat lze max. 8 let po obhajobě Ph.D. (o MD/RD se prodlužuje), za poslední 3 roky pobyt postdoka v ČR max. 12 měsíců.

Pro PF/měsíc: 4018€ mzda, 600€ příspěvek na mobilitu (+660€ příspěvek na rodinu), délka trvání MSCA PF (12-24 měsíců)
Pro instituci/měsíc: 1000€ výzkum, školení, networking; 650€ management, nepřímé náklady.
Financování: z HE (hodnocení projektu nad 93%), z ERA Fellowships (nad 91% hodnocení projektu), z OP JAK – MSCA (70-90% hodnocení projektu; 5% dofinancování z pracoviště).

V případě zájmu kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz), která se s Vámi domluví na zveřejnění inzerátu pro získání zahraničního uchazeče o MSCA PF a následně jej provede celou projektovou žádostí.

Termíny:

8. února 2023Seminář pro budoucí MSCA supervisory (09:00 – 10:30) – online, nutná registrace
14. února 2023CZEDER (20th Czech Days for European Research, pořádá TC Praha) – online, nutná registrace
31. března 2023 – Národní informační den k MSCA na UP OL (dopoledne pre-award, odpoledne post-award pro příjemce) – pořádá UP OL ve spolupráci s TC Praha – vhodné i pro zájemce z UPOL o MSCA European PF/Global PF – zájemci se hlaste na e-mail: tea.pokorna@upol.cz.

Semináře s předsedou GA ČR prof. Petrem Baldrianem

GA ČR připravila semináře, které nabídnou jedinečnou možnost dozvědět se o grantových možnostech a novinách GA ČR od jejího předsedy prof. Petra Baldriana a pokládat mu v otevřené diskuzi dotazy. Oba semináře proběhnou fyzicky i online a jsou určeny pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu a pro zaměstnance grantových oddělení.

Pokud Vás zajímá, kdo všechno se může ucházet o grant GA ČR, jaké typy grantových soutěží existují, jak probíhá výběr projektů či jaké novinky GA ČR chystá, je seminář určený právě Vám.

Praha

  • Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) — Vencovského aula, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3
  • 16. února 2023, 14:30

Brno

  • Masarykova univerzita (MUNI) — Místnost 300, 3. patro, Komenského náměstí 220/2, Brno
  • 1. března 2023, 9:30

Je nezbytné se registrovat pro fyzickou i online formu účasti. Bližší informace a možnost registrace najdete na stránkách Grantové agentury ČR.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obracely nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet.

Kontakty: Dana Gronychová (dana.gronychova@upol.cz), Waleria Slowiková (waleria.slowikova@upol.cz).

Merrillův program

Láká vás studium v USA? Přihlaste se do výběrového řízení na semestrální studijní pobyt na partnerské instituci v rámci studijního programu UP založeného před třiceti lety americkým filantropem a přítelem University Palackého panem Charlesem Merrillem. V akademickém roce 2023/2024 máte (s výjimkou studentů lékařské fakulty) šanci studovat na těchto školách:

  • Moravian University, Bethlehem, Pennsylvania (pro Bc. a Mgr. studenty)
  • Coe College, Cedar Rapids, Iowa (pro Bc. a Mgr. studenty)

Termín pro odevzdání přihlášky včetně příloh je pondělí 12. února 2022 (včetně). Pro doplňující informace můžete kontaktovat OM RUP (zuzana.hamdanieh@upol.cz), tel: 585 631 108. Přihlášky můžete také zasílat na adresu: Oddělení pro mobility RUP, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Osobní doručení přihlášky na adresu: Oddělení pro mobility RUP, Vodární 6, 779 00 Olomouc.

Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), Bavorská výzkumná aliance (BAYFOR) a Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) společně zvou vědecké pracovníky z Bavorska, České republiky, Slovenska a Slovinska na workshop, kde bude představen program MSCA Doctoral Networks zaměřený na financování mezinárodních sítí s cílem zapojit studenty DSP do výzkumu v oblasti pokročilých materiálů a umělé inteligence a udržitelnosti. Workshop proběhne v Řezně v termínu 22. a 23. března 2023. Bližší informace najdete v programu.

Francie, Barrande – výzkumné pobyty pro studenty DSP    

Před námi je poslední týden pro podávání žádostí o podporu výzkumných pobytů ve Francii ze stipendijního programu Barrande. Cílovou skupinou jsou čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výměnného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle). Lhůta pro podání přihlášek končí 12. února 2023. Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.  

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes web BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA. Termín pro podání přihlášek: 29. března 2023.

Bilaterální spolupráce: Ukrajina

V návaznosti na „Dohodu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy“, která byla podepsána v Praze 22. listopadu 2022, jsou ČR poskytována stipendia k absolvování celého VŠ studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na jedné z ukrajinských univerzit. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá MŠMT. Termín pro podání přihlášek: 15. března 2023.

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Polsko

Polsko nabízí účast na letních kurzech polského jazyka a kultury v délce 3 týdnů. Přihlásit se mohou studenti polonistiky nebo středoevropských studií orientovaných na Polsko, případně akademičtí pracovníci ze zmíněných oborů. K dispozici je 12 míst. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA. Termín pro podání přihlášek: 16. února

Bilaterální spolupráce: stipendia Polsko

Akademičtí pracovníci a VŠ studenti (BSP, MSP, DSP) mohou využít možnosti studijních a výzkumných pobytů v Polsku. Délka pobytů je pro akademické pracovníky 1 až 5 měsíců a pro studenty 2 až 10 měsíců. Podmínky stipendia pro akademické pracovníky a pro studenty VŠ naleznete v detailu nabídek. Žádosti přijímá AIA. Termín pro podání přihlášek: 16. února 2023.

Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko

Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA. Termín pro podání přihlášek: 17. února 2023.

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Čína

Ministerstvo školství Čínské lidové republiky nabízí dvou až čtyřtýdenní letní kurz čínštiny pro VŠ učitele v roce 2023. O stipendium se mohou ucházet pedagogové z Univerzity Karlovy (1 místo), Masarykovy univerzity (1 místo) a Univerzity Palackého v Olomouci (2 místa). 

Přihlášky přijímají zahraniční oddělení rektorátů daných VŠ. Termín, do kterého mohou vysoké školy předložit přihlášky MŠMT, je 31. března 2023. Detail nabídky nejdete ve vyhledávači stipendií AIA.

Výzkumné stáže: von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI) 

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program). Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna 2023, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.  

Stipendijní program tchajwanské vlády pro výzkum v odvětví polovodičů a vyspělých technologií

Tchajwanská vláda nyní nabízí stipendia pro magisterské studenty a doktorandy, kteří budou moci absolvovat celé studium v oblasti polovodičů na jedné z pěti prestižních tchajwanských univerzit, které nabízejí technologické know-how na světové úrovni. Po návratu do České republiky je může čekat skvělé uplatnění v nově budovaném výzkumném a vývojovém centru pro polovodiče či v jedné z firem, které působí v čipovém „supply chainu“. Přihlašování probíhá   on-line. Termín pro podání přihlášek: 15. února 2023.

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Sasku (SRN) 

MŠMT ČR ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Nabídka je určena pro studenty s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky. Přihlášky se zasílají emailem do 31. března 2023 na adresu elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de.

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Bavorsku (SRN) 

Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce února 2024 nebo od března do konce července 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky. Přihlášky se zasílají emailem do 30. dubna 2023 na adresu: maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Robitschek Scholarship: studium na University of Nebraska 

University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března. Termín pro podání žádosti: 1. března 2023.

AMEXCID (Mexiko): stipendijní pobyty pro lékařské obory

Mexická vládní organizace AMEXCID nabízí stipendia pro:

  • pobyty v délce do 24 měsíců pro lékařské obory
  • pobyty v délce do 36 měsíců pro dílčí lékařské specializace

Podrobné informace o stipendijní nabídce naleznete na stránkách organizace AMEXCID a v jejich aktuální brožuře na rok 2023. Přihlášky se podávají online přes portál SIGCA. Přehled nabídky je zveřejněn ve vyhledávači stipendií AIA. Přednost mají uchazeči, kteří již pobývají v Mexiku. Termín pro podání přihlášek: 30. března. Úspěšní uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni mezi 17. a 24. dubnem 2023.

Doktorský studentský program ve Švýcarsku

V CERNu, Evropské organizaci pro jaderný výzkum, fyzici a inženýři zkoumají základní strukturu vesmíru. Ať už jste si již vybrali předmět nebo se stále rozhodujete, pokud je vaší specializací aplikovaná fyzika, inženýrství nebo výpočetní technika, je to pozvánka k prohloubení vašich znalostí ve skutečně jedinečné organizaci. Požadavky a nabídku CERNu najdete zde.

Referenční dopis můžete nahrát sami při podání přihlášky nebo prostřednictvím svého referenta prostřednictvím odkazu, který obdržíte krátce po podání přihlášky. Vaše žádost spolu se všemi podpůrnými dokumenty by nám měla být doručena nejpozději do 27. března 2023 do 12:00. Vezměte prosím na vědomí, že vaše žádost může být během procesu také sdílena s panelem odborníků CERN pro účely hodnocení. Během tohoto období můžete být kontaktováni za účelem telefonického/video pohovoru nebo dalších informací. Výsledek výběrového řízení bude znám nejpozději do 30. června.

Technické studium - IT, matematika a robotika 2023-2

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě zabývající se částicovou fyzikou.

Pokud jste student, který hledá praktický výcvik v oblastech souvisejících s informačními technologiemi, matematikou nebo robotikou, budete mít příležitost pracovat na špici technologie, přispívat a rozšiřovat své znalosti v oblastech, jako jsou webové aplikace, vývoj virtualizované infrastruktury, distribuované výpočty, databáze, vývoj softwaru nebo správa systému pomocí nejběžnějších programovacích a skriptovacích jazyků.

K vyplnění žádosti budete potřebovat následující dokumenty v angličtině nebo francouzštině, jasně označené a ve formátu PDF. Vaše žádost spolu se všemi podpůrnými dokumenty by nám měla být doručena nejpozději v pondělí 27. března 2023 do 12:00. Více zde.

Technické studium - Aplikovaná fyzika 2023-2

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě zabývající se částicovou fyzikou.

Pokud jste student, který chce dokončit praktický výcvik v oblastech souvisejících s aplikovanou fyzikou, budete mít možnost pracovat na špici technologie, přispět a rozšířit své znalosti v disciplínách tak různorodých, jako je fyzika detektorů částic a jejich aplikace, analýza a simulace, zpracování dat, radiační studie, přístrojové vybavení paprsků, optika, lasery, kryogenika, vakuum nebo termodynamika. Vaše žádost spolu se všemi podpůrnými dokumenty by nám měla být doručena nejpozději v pondělí 27. března 2023 do 12:00. Více zde.

Další zajímavé nabídky najdete zde.

Sympozium Masterclass on Public Outreach

Studujete doktorát, umíte dobře anglicky a máte zájem zdokonalit se v komunikaci a popularizaci vědy? V týdnu od 5. do 8. června proběhne na Islandské univerzitě v Reykjavíku sympozium „Masterclass on Public Outreach“ určené studujícím doktorského studia. Kromě praktických workshopů zaměřených na komunikaci vědy budou studující soutěžit v prezentaci svého výzkumu ve formátu 3 Minute Competition Thesis. Přijďte se představit a staňte se jedním ze tří zástupců/zástupkyň, kteří budou reprezentovat naši univerzitu na mezinárodním sympoziu. Akce je pořádána v rámci Evropské univerzitní Aliance Aurora, jejímž je UP členem.

Pohovor se zájemci a zájemkyněmi o účast na sympoziu proběhne 16. února  2023 ve 13:00 ve Studentském klubu Zbrojnice. Pro účast je nutná registrace do 14. února 2023.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  19. dubna 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

FB PřF UP jobs

Studentům i absolventům fakulta nově nabízí facebookovou stránku PřF UP jobs. Na této sociální platformě zprostředkovává jak pracovní příležitosti z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, optometrie, biologie, ekologie a životního prostředí, chemie a věd o Zemi, tak i brigády, stáže, trainee programy nebo možnosti zapojení do dobrovolnictví vhodné pro vysokoškolské studenty.

Zápis předmětů na LS 2022/2023

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2022/2023 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 17. ledna do 20. února 2023. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Jazykové kurzy

Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v letním semestru 2022/2023. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Kabinet pedagogické přípravy PŘF UP – informace k uzávěrce přihlášek na 1. souvislou pedagogickou praxi

Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 13. března 2023 – 31. března 2023.

Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 10. února 2023. Po tomto termínu již nebude možné se na praxi přihlásit. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu.

Před nástupem na 1. souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Smlouva se týká studentů, kteří jsou maior na Přírodovědecké fakultě. Informace a termíny uzavírání smluv budou k dispozici na webu, a to nejpozději týden před nástupem studenta na řádný termín praxe. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Seminář držitelů Fischerova stipendia
Proděkan pro mezinárodní záležitosti Miloslav Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které naše fakulta uděluje zahraničním studentům. Akce se bude konat v úterý 7. února v 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Cena Czechitas

Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT je otevřena všem studentkám/ absolventkám, které v posledním roce (tj. během 12 měsíců před termínem přihlášek) úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z firem, a zároveň ukázat veřejnosti, jak zajímavým tématům se věnují. Registrace končí 28. února 2023.

Podcastový seriál

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří májí zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Zkouškové období znamená pro většinu studentů nadměrný stres. Nejinak tomu je i v případě studenta oboru Environmentální geologie Lukáše Malouška. „Za těch pět let, co studuji v Olomouci, se s trémou snažím pracovat. Je důležité stres zvládnout, což se mi bude hodit i v budoucím povolání.“ Původně chtěl být student z Nového Jičína profesionálním fotbalistou, ale kvůli zranění se musel této myšlenky vzdát. Environmentální geologii vnímá jako obor, který je úzce spjat s přírodou a má široké uplatnění. V současné době i v budoucnu se chce nejvíce věnovat geofyzikálním metodám. Baví ho propojení práce v terénu s následným zpracováním dat na počítači.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify.

Různé

Změna na webu zaměstnanců

V polovině tohoto týdne dojde ke zrušení zobrazování aktualit na zaměstnaneckém webu UP a stránkách zaměstnanců PřF. Aktuality pracovníci nově najdou na Portále UP (po standardním přihlášení). Jedná se o první krok v rámci dlouhodobé snahy o sjednocení informačních kanálů pro zaměstnance, které směřuje k přemístění údajů a zpráv na neveřejnou platformu. K dalším změnám bude docházet postupně.

Akademický týden UP

Akademický týden Univerzity Palackého (13. - 17. února) každoročně připomíná znovuobnovení Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1946, kdy se 21. února rozezněly na počest této události zvony všech olomouckých kostelů. Univerzita pravidelně v tomto termínu pořádá řadu kulturních, vědeckých a společenských aktivit, na něž je zvána i veřejnost. Letos si navíc připomínáme 450 let od založení univerzity v Olomouci.

Daruj krev s rektorem

Patříte mezi pravidelné dárce nebo přemýšlíte o tom, že byste ji darovali? V rámci Akademického týdne UP se můžete zapojit do 12. ročníku výzvy Daruj krev s rektorem. Ta bude probíhat  na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. A jak na to? Stačí napsat do 7. února na e-mail daruj@upol.cz. Všichni dárci v tomto týdnu se mohou těšit na malý dárek. Výzvu Daruj krev s rektorem a také dlouhodobou soutěž Vyhrň rukáv zahájí v pondělí ráno přímo na transfuzce rektor univerzity Martin Procházka a prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. 

Láska je věda!

Pevnost poznání na druhý únorový víkend (11. a 12. února) připravila program Láska je věda! V každé expozici bude stanoviště se zajímavou láskyplnou aktivitou. Bohatý program začíná v 10:00 a končí v 18:00. Akce je součástí běžného vstupného do muzea. Navíc zaplatíte pouze za výrobu kosmetiky ve vědeckých dílnách. Rezervace na workshopy je možná v pokladně Pevnosti poznání v době otevření.  

Blízká setkání třetího věku

Science centrum zve aktivní seniory do prvního ročníku vzdělávacího cyklu Blízká setkání třetího věku. Tento kurz je určený pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco nového z oblasti fyziologie lidského těla, trénování paměti, zdravého životního stylu a správného pohybu. V inspirativním prostředí popularizačního centra mohou navázat nová přátelství a smysluplně trávit volný čas ve společnosti svých vrstevníků. Zveme Vás na ukázkovou hodinu lektorky Ivany Fellnerové, která se koná v rámci víkendového programu Láska je věda. Přednáška se koná v neděli 12. února ve 14 hodin a senioři mají do Pevnosti poznání vstupu zdarma. Více informací najdete na tomto odkazu.

Deskové hry

Hraní deskovek na přírodovědecké fakultě pokračuje i v letním semestru! Přijďte si zahrát moderní společenské hry každé úterý a čtvrtek odpoledne/večer do učebny 1.037. Na místě je dispozici zhruba 200 her, a pokud tam nějakou nenajdete, můžete se poptat i na domácí zásoby pravidelných účastníků herních schůzek, nebo sami přinést svou oblíbenou hru a naučit ji ostatní. Více informací na těchto webových stránkách, na Facebooku nebo na e-mailu: kdholomouc@seznam.cz.

Nové vnitřní normy

Dnem 26. ledna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/04 – Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2022  

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 20. února 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)