Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

o post děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro volební období 2022 – 2026 se uchází jediný navržený kandidát doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. Své priority a vize dalšího fungování přírodovědecké fakulty představí na shromáždění akademické obce už 7. prosince 2021.

Vzhledem k probíhající epidemii koronaviru bude setkání s doc. Martinem Kubalou probíhat hybridním způsobem. Prezenčně se ho zúčastní kandidát na funkci děkana a členové akademického senátu. Ostatní členové akademické obce a zaměstnanci mohou audiovizuální přenos sledovat na této adrese nebo ho vyhledat na webových stránkách www.avp.upol.cz.

Zájemci o položení dotazu kandidátovi mohou aktivně vstoupit do debaty prostřednictvím platformy Zoom. Žádost o registraci lze zaslat na e-mailovou adresu k.lemr@upol.cz a obdrží parametry připojení. Zároveň připomínáme možnost položení písemného dotazu prostřednictvím e-mailové adresy volba-dekan-2021@seznam.cz.

Věda a výzkum

Cena děkana

V uplynulých dnech byly uděleny Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací za rok 2021. Výsledky najdete na webových stránkách přírodovědecké fakulty.

MŠMT - bilaterální projekty ČR - Bavorsko

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA22 - bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

 • Informační a komunikační vědy
 • Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
 • Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
 • Lékařské a zdravotnické vědy
 • Společenské vědy
 • Humanitní vědy a umění

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a bavorské části společného projektu v ČR, resp. Bavorsku za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Návrh projektu musí být zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCEISIX. Zájemci o podání tohoto grantu nechť kontaktují pracovnici oddělení projektové podpory dr. Mariku Svrčkovou (marika.svrckova@upol.cz). Nejpozději 24. ledna 2022 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet. Nejpozději 25. ledna 2022 je třeba po uzavření projektu před podáním zaslat na marika.svrckova@upol.cz dva dokumenty:

1/ NÁVRH PROJEKTU část 1. - PODPISOVÁ STRANA
2/ NÁVRH PROJEKTU část 2. - NÁVRH PROJEKTU v PDF

Veškeré informace k výzvě naleznete na stránkách poskytovatele, kontaktní osoba: dr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz).

GA ČR - Odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv

Grantová agentura ČR zveřejnila na webových stránkách termíny odevzdání dílčích a závěrečných zpráv.

 • Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021: do 17. ledna 2022
 • Odevzdání závěrečných zpráv: do 31. ledna 2022
 • Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: do 31. ledna 2022
 • Odevzdání průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO: do 31. ledna 2022

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR. Souboru obsahujícímu dílčí nebo závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, jinak jej nebude možné odeslat přes datovou schránku. Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UP. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail pracovnice oddělení projektové podpory dr. Mariky Svrčkové (marika.svrckova@upol.cz) nejpozději do: 

11. ledna 2022 (úterý) v případě odevzdání dílčích zpráv
25. ledna 2022 (úterý) v případě odevzdání závěrečných zpráv 

Kontaktní osoba: dr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz)

Cena Rudolfa Lukeše

Zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence. Takové je hlavní poslání Ceny Rudolfa Lukeše, kterou elitním vědcům a vědkyním z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie uděluje Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech. O Cenu Rudolfa Lukeše se může přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti.

Zahraniční a mimounverzitní záležitosti

Zahraniční zájemci o studium

Na anglických webových stránkách fakulty došlo k úpravě informací pro zájemce o studium. Pokud máte zájemce o doktorské studium v angličtině, který je již domluvený na tématu s katedrou, můžete jej odkázat na tuto webovou stránku, kde jsou uvedeny informace o dalším postupu podávání přihlášky.

Stipendia - Beijing Institute of Technology

Prestižní partnerská univerzita BIT v Pekingu nabízí 3 stipendijní místa pro uchazeče o dvouleté magisterské nebo čtyřleté doktorské studijní programy s termínem začátku studia v září 2022. V rámci stipendia má student zdarma školné, ubytování i stipendium. Deadline přihlášek je 10. února 2022, v případě zájmu kontaktujte dr. Michaelu Zahradníkovou (michaela.zahradnikova@upol.cz).

JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY2022

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2022). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Uzávěrka pro přijímání žádostí  je 31. března 2022. Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2022. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2022 (tzn. nejdříve 2. dubna 2016). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Informační webinář ke stipendijnímu programu Barrande

V návaznosti na vyhlášení aktuální výzvy pro žadatele o stipendium programu Barrande Fellowships pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci s DZS a MŠMT webinář pro studenty všech doktorských studijních programů, kteří se zajímají o výzkumné možnosti na francouzských univerzitách a vědeckých pracovištích. Webinář pro doktorandy českých VŠ se uskuteční 9. prosince 2021 v 11:00, odkaz na připojení k webináři obdrží pouze registrovaní zájemci.

Bilaterální spolupráce: stipendia Francie

Financování výjezdů doktorandů z českých a francouzských vysokých škol je možné díky stipendijnímu programu Barrande. Stipendium umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele, a to buď krátkodobě (stáž v délce 1 až 3 měsíce), nebo dlouhodobě (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle). Žádosti přijímá AIA elektronicky v termínu do 4. února 2022. Detail nabídky naleznete na stránce programu.

Bilaterální spolupráce: stipendia Egypt

Studenti DSP a VŠ pedagogové/vědci se mohou hlásit na studijní či výzkumné pobyty realizované na vysokých školách v Egyptě. Doktorandům nabízí egyptská strana pobyty v délce až 10 měsíců, učitelé a vědci mohou strávit v Egyptě až jeden semestr. Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince 2021. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům/vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa pro přednáškové pobyty v délce do 10 dnů. Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince 2021. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Čína

Čína nabízí stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté). Žádosti přijímá AIA v termínu do 17. prosince 2021. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Albánie, Bulharsko, Mongolsko

Partnerské státy každoročně nabízejí českým VŠ místa na letních školách, jejichž organizátoři hradí účastníkům ubytování, stravování, ale také výdaje na exkurze a poznávání města. Letní jazykový kurz v Bulharsku se pravidelně koná na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovu během července, pro ČR je k dispozici celkem 8 míst. Letní školu v Albánii pravidelně pořádá univerzita v Tiraně v září, obsazují se 2 místa. Letní škola v Mongolsku je určena přednostně studentům mongolistiky se znalostí jazyka alespoň na úrovni A2, v nabídce jsou 3 místa. Termín pro podání žádosti je 31. prosince 2021. Detaily nabídek a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko

Další z možností výjezdů jsou semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců a studijní/výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce na vysokých školách Albánii, Bulharsku, Gruzii, Lotyšsku, Mongolsku a Rumunsku. Termín pro podání žádosti je 31. prosince 2021. Detaily k výši stipendií a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Akademičtí pracovníci se mohou ucházet o 6 míst na studijních a výzkumných pobytech v Řecku v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2022. Žádosti přijímá AIA v termínu do 12. ledna 2022. Detail nabídky naleznete zde.

Studium bakalářských oborů na Lingnan University v Hongkongu

Lingnan University v Hongkongu nabízí možnost anglickojazyčného studia bakalářských programů v humanitních, ekonomických a sociálněvědních oborech (s nástupem od září 2022). Pro zahraniční studenty nabízí možnost ucházet se o udělení stipendií Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). První kolo podávání žádostí má uzávěrku 7. prosince 2021. Bližší informace naleznete na webu univerzity.

Upozornění: S ohledem na aktuálně přijatá doporučení nevyžadujeme zasílat žádosti do AIA v tištěné podobě. Uchazeči mohou stejně jako loni pro zasílání přihlášek využít adresu e-podatelna@dzs.cz. Podmínkou přijetí žádosti je samozřejmě podepsaný a vysokou školou potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 15. prosince 2021 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Provoz studijního oddělení v době Vánoc

Studijní oddělení je naposledy otevřeno 22. prosince 2021 (běžná otevírací doba), znovu otevíráme 3. ledna 2022 (běžná otevírací doba).

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2022 ke státní závěrečné zkoušce nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Stipendia

Stipendia, která mají být vyplacena v lednu 2022, nezapomeňte odevzdat do 21. prosince 2021. Tato stipendia již budou zaúčtována v příštím roce.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Imatrikulace

Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Vyzvednutí diplomů

Absolventi, kteří se neúčastní promocí, si mohou diplom vyzvednout kdykoliv v úředních hodinách studijního oddělení, příp. v jiný čas po domluvě.

Doktorské promoce

Promoce absolventů doktorského studia jsou z důvodu epidemiologické situace přesunuty na zatím neznámý termín.

Kabinet pedagogické přípravy oznamuje studentům změnu termínu praxe

Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 21. března 2022 – 8. dubna 2022. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 21. ledna 2022. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Kulatý stůl po praxi

Kulatý stůl na téma „Aktuální problémy začínajících učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ pro studenty – budoucí učitele a pedagogické pracovníky všech přírodovědných oborů se uskuteční 9. prosince 2021 od 15:30 v učebně LP 3.003, tř. 17. listopadu 12, 3. podlaží. Hostem besedy bude RNDr. Dag Hrubý – jedna z nejvýraznějších osobností české matematiky a didaktiky matematiky, dlouholetý ředitel Gymnázia Jevíčko, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. a 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, autor mnoha učebnic a odborných článků, nositel pamětní medaile za dlouhodobou činnost pro českou matematiku. Případné dotazy zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Cena Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/studentka. I proto vznikla nová cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností České republiky. Do soutěže se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu, kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru chemie. Uzávěrka přihlášek prvního ročníku je 31. ledna 2022. Laureát ceny Via Chimica, kterého vybere společná hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia, dostane od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč. Více o ceně Via Chimica najdete zde.

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraniční v roce 2022

Z dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022 je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, a to k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu a k úhradě školného. Termín příjmu žádostí: 10. ledna - 28. ledna 2022. Více informací naleznete zde.

Provoz fakulty

Monitoring covid-19 na UP

Pro co nejlepší zvládnutí epidemiologické situace na UP, možnost předvídat a upravovat případný režim výuky monitorují fakulty mezi svými studenty a zaměstnanci počty lidí s nemocí covid-19, příp. počty lidí umístěných do karantény.

Žádáme proto studenty a zaměstnance o zodpovědnost a spolupráci. V případě, že budete mít pozitivní test na covid-19 nebo vás krajští hygienici umístí do preventivní karantény, informujte o tom fakultního koordinátora na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz. Se všemi informacemi je nakládáno maximálně diskrétně.

Do e-mailu prosím uveďte:
studenti: vaše celé jméno, telefonní kontakt, název studijního programu a ročník;
zaměstnanci: vaše celé jméno, telefonní kontakt, pracoviště.

Po zaslání těchto informací nezapomeňte napsat i vašim vyučujícím či nadřízeným a domluvte se s nimi na postupu během vaší absence.

Podatelna - provoz

Dne 22. prosince 2021 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Obyčejná i doporučená pošta bude ze schránek naposledy převzata na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 3. ledna 2022.

Provoz fakulty před koncem roku

Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022 uzavřeny. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste zaměstnancům služby, ti je pak předají pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD (17. listopadu 50) a budova SLO (17. listopadu 50a) budou uzavřeny od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Personální a mzdové oddělení

Fakultní pracoviště pro personální a mzdovou agendu upozorňuje, že nejpozději do pátku 10. prosince 2021 do 12:00 je třeba odevzdat následující doklady.

Na personální úsek (paní Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

 • návrhy na uzavření pracovního poměru (pracovní smlouvy) účinné od 1. ledna 2022
 • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2022 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech)
 • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v prosinci tohoto roku
 • DPP a DPČ účinné od 1. ledna 2022

Na mzdový úsek (paní Libuše Pěčková, paní Ivona Kristková) odevzdávejte:

 • dovolenky (pracovištěm zadané do SAP), doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
 • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2021

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola. V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 10. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 31. prosince 2021. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. v pondělí 3. ledna 2022.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 17. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 20. prosince 2021.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2021, po Novém roce od 3. ledna 2022. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu a umožnění tak soustředění na zpracování agendy.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna 2022 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení

Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 17. prosince.

Pokladní doklady, cestovní příkazy, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 17. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2021. Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy realizované v roce 2021.

Do středy 15. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Nevyčerpané prostředky na konci roku u pokračujících projektů účelové podpory V+V (GA ČR, TA ČR ost. SR)
U všech projektů je potřeba postupovat podle smluv a zadávacích dokumentací ke smlouvám. Pokud to smlouvy umožňují, lze využít převod do FÚ UP.

Různé

Cena děkana pro nejlepšího pedagoga 2021

Toto ocenění uděluje děkan přírodovědecké fakulty zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkům – jednomu z každého z pěti oborů na PřF UP. Pro svého oblíbeného pedagoga hlasovali studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. V letošním roce Cenu děkana pro nejlepšího pedagoga získali RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (obor Matematika a informatika), Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. (obor Fyzika), Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. (obor Chemie), RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. (obor Biologie) a RNDr. Martin Jurek, Ph.D. (obor Vědy o Zemi). Další informace získáte na těchto webových stránkách.

Vánoční sbírka

Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly pořádá vánoční sbírku Příroda dětem z Klokánku. Výtěžek bude určen pro děti z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Stejně jako v loňském roce můžete v období od 22. listopadu do 13. prosince 2021 přispět na transparentní účet 2501674563/2010. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není jejich situace vyřešená.

Konference pod stromeček

V pátek 10. prosince 2021 proběhne (online) čtvrtý ročník již tradiční Konference pod stromeček, kterou pořádá iniciativa Czexpats in Science sdružující české vědce a vědkyně se zahraniční zkušeností. Letošním ústředním tématem je Otevřenost české vědy. Dopoledne před konferencí proběhne workshop pro studenty, jak si vybrat dobrou výzkumnou skupinu. Kompletní program a registraci na konferenci najdete zde. Program a registraci na dopolední workshop najdete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 30. listopadu 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/17 – Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek 2022-2023            

Dnem 3. prosince 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma PřF UP:
PřF-B-21/06 - Děkanské volno


Poslední Zpravodaj PřF v tomto roce vyjde v pondělí 20. prosince 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)