Vánoční sbírka Přírody opět pomůže dětem z olomouckého Klokánku

Repro: archiv PřF
Pondělí 22. listopad 2021, 10:35 – Text: Šárka Chovancová

Finanční sbírku na podporu Fondu ohrožených dětí - Klokánku Olomouc pořádá i letos Přírodovědecká fakulta UP. Výtěžek z Vánoční sbírky Přírody, nad kterou má záštitu děkan Martin Kubala, bude použit na nákup vánočních dárků pro děti z olomouckého Klokánku. Finančním darem mohou zaměstnanci a studenti přírodovědecké fakulty přispět ode dneška do 13. prosince, a to na účet 2501674563/2010.

„Blíží se vánoční čas, kdy myslíme na své blízké a víc než kdy jindy přemýšlíme, jak pomoci ostatním, kteří neměli takové štěstí, aby mohli tyto sváteční chvíle prožít se svou rodinou. Příroda již více než deset let směřuje svou pomoc dětem z Klokánku v Olomouci. Díky štědrým darům zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty UP mohou tety v bytech v Klokánku vykouzlit dětem krásnou atmosféru Vánoc, kterou  mnohé děti poprvé zažijí v zařízení pomáhajícím jim v kritické životní situaci," uvedla Martina Oulehlová z katedry, která se na organizaci sbírky podílí.

Díky finanční sbírce najdou děti pod vánočním stromečkem dárky, o které si napsaly Ježíškovi. „Výtěžek z naší vánoční sbírky také pomůže zajistit dětem v běžném životě jejich volnočasové aktivity, školní a sportovní potřeby, oblečení, obuv a mnoho dalšího. Proto má Vánoční sbírka Přírody velký smysl a opakovaně pomáhá naplnit sny a potřeby dětí v ohrožení. Velké poděkování patří všem zaměstnancům a studentům, kteří se do sbírky zapojili nebo zapojí," dodala Oulehlová.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Zpět