Věda a výzkum

ERC workshopy pro ERC Starting/Consolidator

Technologické centrum a Expertní skupina vyhlašují registraci na přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC Starting a ERC Consolidator. První kolo workshopů proběhne letos online 15. - 17. května 2024 v angličtině bez tlumočení. 

Registrace na workshopy bude spuštěna až 11. března 2024, nicméně letos poprvé bude příjem žadatelů postaven na principu „first come, first served“. Z toho důvodu je třeba včasná příprava požadovaných materiálů a registrace. Nejzazší termín pro online registraci a zaslání podpůrných materiálů je stanoven na 14. dubna 2024. Počet účastníků je omezen na 17 účastníků (plus 7 náhradníků) za každou oblast ERC. Při naplnění kapacity bude registrace uzavřena (může nastat i před datem 14. dubna 2023).

K přihlášce je nutné přiložit název projektu, jeho akronym a abstrakt, a dále CV a „track record“ žadatele, vše ve formátu a podle pravidel ERC. 

Před samotnou registrací je také nutné zajištění souhlasu vedení fakulty s podáním přihlášky. Pro bližší informace kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

TA ČR - Program DOPRAVA 2030: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 28. února 2024. Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - Záznam z webináře pro příjemce na téma Podmínky uznatelnosti vykazovaných nákladů v programech TA ČR

Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - Program SIGMA: Informace k zaměření připravované 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR zveřejnila tematické zaměření 7. veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkum.

Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena 4 výzkumná témata:

  • Telemedicína
  • AI a udržitelná mobilita
  • Výrobní technologie a materiály
  • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku

Více na stránce poskytovatele. V případě dotazů kontaktujte silvie.savrnakova@upol.cz.

Ceny Neuron

Až do 31. března 2024 můžete nominovat laureátky a laureáty na prestižní Ceny Neuron, které oceňují výzkum talentovaných vědců i vědecké osobnosti s mezinárodním renomé. Nadace Neuron letos udělí Ceny Neuron pro nadějné vědce až v sedmi oborech, Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě a Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu. Ceny Neuron jsou díky darům mecenášů spojeny s osobní finanční prémií - 500 000 korun v případě Ceny Neuron pro nadějné vědce a 1 500 000 korun u Ceny Neuron. 

Nominace mohou předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelé Akademie věd ČR a vědeckých ústavů, členové Vědecké rady Nadace Neuron a laureáti předchozích ročníků. Nominace mohou podávat i vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace. 

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obraceli nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Kontakt: Dana Gronychová (dana.gronychova@upol.cz).

Zahraniční hosté - evidence

Navštíví-li vaši katedru zahraniční hosté, zadejte, prosím, informaci o nich do Portálu. Do jisté míry to může ovlivnit výši dotace, kterou fakulta dostává.

Návod: Rozbalte si v Portálu "Všechny aplikace", klikněte na dlaždici "Přijetí hostů", dále stiskněte tlačítko "+Nové" a vyplňte formulář, který se vám otevře.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 7. února 2024 ve 13:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Seminář držitelů Fischerova stipendia

Proděkan pro mezinárodní záležitosti prof. Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které naše fakulta uděluje zahraničním doktorandům. Akce se bude konat v úterý 6. února v 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Kurzy anglického jazyka v letním semestru

Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy anglického jazyka v letním semestru.

Zápis předmětů na LS 2023/2024

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2023/2024 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 23. ledna do 19. února 2024. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Drobné úpravy rozvrhu bude možné provádět po 19. únoru 2024 pouze přes studijní oddělení, a to do 15. března 2024.

Souvislá pedagogická praxe studentů

Kabinet Pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům, že ouvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 11. až 27. března 2024.

Informační schůzka k 1. souvislé pedagogické praxi se uskuteční 4. března 2024, učebna LP 3.005, od 16:30 do 18:30. Schůzka je pro všechny přihlášené studenty POVINNÁ. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Soutěž Ma thèse en 180 secondes

Soutěž "Ma thèse en 180 secondes" umožňuje francouzsky mluvícím doktorandům hovořit o své výzkumné práci před neodborným publikem. Zúčastnit se jí mohou všichni francouzsky mluvící doktorandi zapsaní na české vysoké škole v aktuálním akademickém roce nebo ti, kteří získali doktorát po srpnu 2023.

Registrace je otevřená do 19. února. Celostátní kolo (pro účastníky zapsané v ČR) pořádá Univerzita Karlova, sdružení Gallica a Francouzský institut v Praze a uskuteční se 14. března 2024. Nejlepší kandidáti se budou moci zúčastnit středoevropského finále 6. června v Budapešti. Více informací na této stránce.

Podcastový seriál

Echo Přírody

Věda hraje klíčovou roli v našem chápání a poznání světa kolem nás. Přináší nám neustálý pokrok v našich znalostech a otevírá cestu k objevování tajemství přírody a vesmíru. Nový podcastový seriál "Echo Přírody" vám nabízí pohled do světa vědy očima výzkumníků přírodovědecké fakulty.

Hostem druhého dílu je absolvent přírodovědecké fakulty profesor Jan Andres. Bývalý proděkan a vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky v lednu oslavil sedmdesáté narozeniny. Jak hodnotí své čtyřicetileté působení na přírodovědecké fakultě, kdy lze hovořit o poezii matematiky, o maturitách, zahraničních stážích i přínosu matematiky v běžném životě si poslechněte na Spotify nebo jako videorozhovor na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Různé

P hacking a HARKing aneb Na co si dávat pozor při analýze dat

Přednáška navazuje na prosincovou akci s názvem Replikační krize ve vědě. Rozebrána bude problematika související s používáním p hodnot při statistické analýze dat. Odborníci se detailně zaměří na popsání a vysvětlení HARKingu a P hackingu. Tyto techniky se využívají především k zajištění tzv. statisticky významných výsledků a výrazně se tak podílejí na produkci falešně pozitivních výsledků ve vědeckých publikacích. Přednášet budou Ladislav Baloun z FTK a Ondřej Vencálek z PřF UP.

Přednáška se uskuteční ve středu 7. února od 14:00 na Fakultě tělesné kultury (třída Míru 117 | 771 11  Olomouc, budova NA, 4. podlaží, místnost 4.20). Registrovat se můžete zde.

Velké jazykové modely - přednáška

V přednášce, která se koná 15. února od 15:00 v aule přírodovědecké fakulty, budou stručně vysvětleny principy fungování velkých jazykových modelů, jejich schopnosti a omezení. Bude prezentováno využití ChatGPT pro akademické účely, zahrnující mj. korekci textů, sumarizaci, překlady a parafrázování. Dále bude diskutováno nebezpečí generování nesprávných nebo zavádějících informací (halucinací) a budou uvedeny metody pro minimalizaci tohoto rizika.

Pevnost poznání

Láska je věda! Program pro všechny, kteří se mají rádi. Co se děje v mozku, když jste zamilovaní? Podle čeho si zvířata vybírají svého partnera? Vyzkoušejte si přístroj na detekci lásky na akci Pevnosti poznání Láska je věda ve dnech 17. - 18. února 2024. Podrobnější program zde.

Kartografický den

V poslední únorový pátek 23. února 2024 se v Olomouci uskuteční v aule přírodovědecké fakultě od 9:30 již 18. Kartografický den na téma Kartografie & Vesmír. 

Přednášet budou Tomáš Přibyl, publicista v kosmonautice a autor mnoha knih literatury faktu z Technického muzea v Brně, Jan Kolář, zakladatel České kosmické kanceláře a člen Mezinárodní astronautické akademie, Radek Dušek, odborný asistent kartografie na Ostravské univerzitě, a Pavel Seemann, odborný redaktor největší české kartografické firmy Kartografie Praha.

Registrace je možná na těchto webových stránkách.

Daruj krev s rektorem

V rámci Akademického týdne (od 19. do 23. února 2024) proběhne další ročník výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá. Ta si klade za cíl již desátým rokem podporovat a propagovat bezplatné dárcovství krve. Během týden trvající akce vyzýváme všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance univerzity, aby se registrovali do našeho systému a přišli darovat to nejcennější – svou krev. Vítáni jsou ponejvíce prvodárkyně a prvodárci! Všichni UP dárci se navíc v tomto týdnu mohou těšit na malý dárkový balíček od své alma mater. Více informací na www.daruj.upol.cz.

AFO

Filmové projekce a špičkové dokumenty z celého světa, přednášky, diskuse a setkání, na které návštěvníci Academia filmu Olomouc nezapomenou! Hlavním motivem programu bude paměť. Fanoušci dokumentárního filmu se letos mohou těšit na ambiciózní výlety do budoucí minulosti, který povede přes pravěk a období dinosaurů až po časy umělé inteligence Letošní 59. ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO se uskuteční 23. až 28. dubna 2024.

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Nenechte si ujít ples Přírodovědecké fakulty UP a užijte si výjimečné okamžiky se svými nejbližšími, přáteli, kolegy či spolužáky. Ples se uskuteční v pátek 22. března 2024 v prostorách přírodovědecké fakulty. Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00 (budova bude zpřístupněna od 19:00).

Mše svatá

Zahajovací studentská mše svatá za studenty a zaměstnance UP se uskuteční ve středu 21. února od 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné. Mše za přírodovědeckou fakultu se bude konat 20. března 2024.

Nové vnitřní normy

Dnem 1. února 2024 nabývá účinnosti níže uvedená novela vnitřní normy PřF UP a její úplné znění:

A-15/7/SD-N06 – Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP – novela č.6

A-15/7/SD-ÚZ06 – Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP – VI. úplné znění

Dnem 5. února 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-24/03 – Bezpečnost informací a systém jejího řízení na UP   

Dnem 7. února 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/15-N05 – Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP – novela č. 5  

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 19. února 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)