Děkan ocení autory prestižních vědeckých prací i pedagogy

Ilustrační foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 14. září 2017, 10:07 - Text: Martina Šaradínová

Děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort i letos ocení autory prestižních vědeckých prací a vynikající pedagogy. Návrhy se podávají do 31. října.

Pro obě ceny platí stejně jako v předchozích letech jasná pravidla. V případě Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací nominace předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra na oddělení vědy a výzkumu přírodovědecké fakulty.  Oceněny mohou být pouze články, které se podle databáze Web of Science umístily v horních deseti procentech daného klastru. Děkan oceňuje pouze principiální autory, tedy první nebo korespondující autory, kteří mají na fakultě nadpoloviční úvazek.

Návrh na udělení Ceny děkana vynikajícím pedagogům může podat VPRO prostřednictvím svého předsedy. Písemný návrh spolu s odůvodněním zašle do konce října spolu s odůvodněním proděkanovi pro mimouniverzitní spolupráci.

Podrobné podmínky pro obě ceny najdete zde.

V předchozím roce bylo do soutěže nominováno 59 prací, cenu si nakonec převzalo deset osobností. Děkan udělil cenu i dvěma vynikajícím pedagogům. Laureáti převzali ocenění na jednání Vědecké rady fakulty.