Emeritní profesor Richard Pastorek slaví osmdesátiny

Prof. Richard Pastorek, foto: archiv PřF
Středa 11. listopad 2020, 8:42 – Text: Šárka Chovancová

Významné životní jubileum 80 let dnes slaví profesor Richard Pastorek. V rámci své vědecké kariéry se na katedře anorganické chemie zabýval především výzkumem nikelnatých komplexních sloučenin s dithiokarbamátovými ligandy, a to v souvislosti s jejich katalytickým využitím či rozvojem metody termické analýzy.

Profesor Richard Pastorek pracoval na katedře anorganické chemie 56 let a momentálně na ní působí jako emeritní profesor. Významně se podílel na jejím vzniku a budování. V čele katedry anorganické a dříve i fyzikální chemie působil celkem 17 let. Řadu let také usedal ve Vědecké radě PřF UP. Od roku 1978 je profesor Richard Pastorek členem České společnosti chemické. Jako pedagog vychoval celou řadu vědeckých osobností a pro několik generací studentů zůstane nezapomenutelně spjatý především s výukou předmětu Obecná chemie.

Richard Pastorek svůj výzkum zaměřil zejména na koordinační sloučeniny prvků vzácných zemin a prvků triády železa. Věnoval se i výzkumu dithiokarbamátových komplexů niklu s heterogenní koordinační sférou a jejich možného využití jako katalyzátorů oxidace uhlíkatých materiálů.

Za dlouholetou úspěšnou činnost na UP v Olomouci získal v roce 1990 stříbrnou medaili, o deset let později medaili zlatou. V roce 2009 ocenila Česká společnost chemická práci profesora Richarda Pastorka udělením Hanušovy medaile. Práva emeritního profesora mu byla přiznána v roce 2019.

K jeho životnímu jubileu mu přejeme pevné zdraví a radost z vědecké práce.

Kolektiv pracovníků katedry anorganické chemie a přírodovědecká fakulta

Zpět