Přírodovědecká fakulta má osm nových doktorů

Foto: Šárka Chovancová
pátek 31. květen 2019, 14:49 – Text: Šárka Chovancová

Přes třicet absolventů doktorských studijních programů, z toho osm z přírodovědecké fakulty, úspěšně ukončilo svá studia a v aule pedagogické fakulty složilo promoční slib. Jmenovací dekrety současně obdrželo patnáct nově jmenovaných docentů.

„Pro mě je celý život cesta a promoce jsou jedním z mezníků. Cesta ale pokračuje dál, doufám, že budou přicházet další mezníky, ať už osobní nebo pracovní. Uvidíme, co život přinese. Už se rýsují nějaké nabídky a možnosti, ale zatím nebudu nic prozrazovat," uvedla Lucie Borková, absolventka na katedře organické chemie.

„Cílem mé disertační práce bylo připravit modifikované přírodní deriváty, z nichž některé selektivně zabíjí lidské rakovinné buňky. Vznikají tak noví potenciální kandidáti ve výzkumu protinádorových léčiv proti různým typům rakoviny," doplnila Lucie Borková, která v současné době pracuje na Katedře organické chemie PřF UP a v Ústavu molekulární a translační medicíny UP.

Nejpočetnější zastoupení mezi novými doktory měla filozofická fakulta, celkem čtrnáct. Na pedagogické fakultě dokončilo doktorské studium šest posluchačů, pět na lékařské fakultě a dva doktorandi promovali z právnické fakulty. Na základě úspěšně dokončeného habilitačního řízení obdrželi dekrety noví docenti, čtyři byli z fakulty tělesné kultury a lékařské fakulty, dva z přírodovědecké, filozofické a pedagogické a jeden z cyrilometodějské teologické fakulty.