V roce 1978 byl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci otevřen pětiletý studijní program Biofyzika a chemická fyzika (BCHF), první svého druhu v republice. O jeho zavedení se zasloužil tehdejší vedoucí Katedry fyziky a didaktiky fyziky prof. RNDr. Ivan Cabák, CSc. Do té doby katedra garantovala pouze výuku studentů učitelství, kombinace matematika-fyzika. V roce 1989 byla katedra přejmenována na Katedru experimentální fyziky (KEF) a v rámci katedry vzniklo samostatné oddělení biofyziky. Vedoucím oddělení se stal prof. RNDr. Jan Nauš, CSc., který na katedře pracoval od roku 1980. Od roku 1991 je možné studovat biofyziku i v rámci doktorského studia (obor Biofyzika). V roce 2003 bylo magisterské studium biofyziky rozděleno na bakalářské a navazující magisterské pod jednotným názvem Biofyzika. O pět let později byl pod garancí oddělení biofyziky KEF otevřen další studijní program Molekulární biofyzika jak v bakalářském tak v magisterském studijním programu. V roce 2011 se oddělení biofyziky oddělilo od KEF a vytvořilo samostatnou Katedru biofyziky (KBF). Vedoucím katedry se stal absolvent olomoucké biofyziky, prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. Od roku 2018 je bakalářský studijní program Biofyzika rozdělen na dvě specializace – Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika.

Doposud úspěšně absolvovalo magisterské studium biofyziky přes 250 studentů, 74 studentů dokončilo doktorské studium. Pět našich studentů absolvovalo doktorské studium na univerzitě v Oregonu (USA). Studenti doktorského studia byli třikrát oceněni Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a také řadou cen na úrovni fakulty i univerzity. Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře biofyziky akreditováno i habilitační řízení (doc.) a řízení ke jmenování profesorem (prof.) v oboru Biofyzika.

Vědecký výzkum je již od počátku existence oboru zaměřen na biofyziku rostlin a na lékařskou biofyziku. První vědecké práce v rámci lékařské biofyziky se zabývaly studiem superslabého záření tkání, fotopulsní statistiky vidění a kapalných krystalů; v současné době je nejvýznamnějším zaměřením lékařské biofyziky výzkum tvorby reaktivních forem kyslíku v biologických systémech, mechanismů biologického (protinádorového a antibiotického) účinku metalofarmak a výzkum generace lidského hlasu. V rostlinné biofyzice se zaměřujeme zejména na výzkum struktury a funkce proteinových komplexů a studium biofyzikálních aspektů fyziologie rostlin. Výzkum je podporován řadou národních i mezinárodních grantů (MŠMT, GA ČR a GA AV, IGA, COST, Horizon Europe aj.). Spolupracujeme s mnoha domácími i zahraničními výzkumnými pracovišti, rozvíjíme i spolupráci s komerčními subjekty v aplikovaném výzkumu.

Provozní řád Katedry biofyziky (budova F2) a Provozní řád Katedry biofyziky (budova 49)

Zásady práce v chemické laboratoři

Seznam chemikálií a jejich umístění

Rezervace na konfokální mikroskop

Seznam knih, bakalářských a diplomových prací v knihovně KBF

Školení GMO

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)