Studijní program Biofyzika hraničí mezi fyzikou, chemií a biologií, který díky své multidisciplinaritě poskytuje komplexní pohled na procesy probíhající v živých systémech. Studenti získají poznatky o fyzikální podstatě biologických jevů a procesů a o fyzikálních i chemických experimentálních i teoretických metodách využívaných v přírodních vědách a v medicíně. Navazující magisterské studium programu Biofyzika prohlubuje poznatky získané studiem bakalářského programu Biofyzika, zejména v oblasti kvantové teorie, rezonanční spektroskopie, molekulární biofyziky a biochemie. Výběrem povinně volitelných předmětů jsou studenti profilováni v biofyzice rostlin nebo v lékařské biofyzice. Absolvováním magisterského studia bude student rozumět podstatě důležitých procesů probíhajících v živých organismech a bude mít znalosti principů fyzikálně-chemických metod, které se používají v jejich studiu. Tyto znalosti předurčují absolventa k práci v interdisciplinárních pracovních týmech, ve kterých bude ideálním prostředníkem v komunikaci mezi přírodovědci a techniky, kteří se starají o chod sofistikovaných fyzikálně-chemických přístrojů. Absolvent najde uplatnění v širokém spektru fyzikálních, chemických, biologických a medicínských pracovišť. Studenti mají možnost vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul RNDr. Zájemci o působení ve vědě a výzkumu mohou také pokračovat v postgraduálním doktorském studiu programu Biofyzika.

Studijním poradcem navazujícího magisterského studia programu Biofyzika je prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)