Bližší informace (termíny, postup, …) o přijímacích řízeních na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze získat na webové stránce Přírodovědecké fakulty na adrese přijímací řízení. Požadavky k přijímací zkoušce jsou uvedené níže.

Bakalářské studium programu Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: studenti vykonají příjímací zkoušku ze dvou ze tří možných předmětů: matematika, fyzika a biologie. Studenti mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud odmaturovali ze dvou výše zvolených předmětů s průměrem menším, nebo rovným 2.00, nebo pokud byli úspěšnými řešiteli krajského kola fyzikální, biologické, nebo chemické olympiády.

Navazující magisterské studium programu Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu Biofyzika. Přijímací zkoušky jsou prominuty uchazečům, kteří absolvovali bakalářský obor Biofyzika nebo Molekulární biofyzika. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti, kteří výše uvedené obory absolvovali na Přírodovědecké fakultě UP, žádost nezasílají.

Postgraduální doktorské studium programu Biofyzika

Požadavky přijímací zkoušky: pro studium doktorského programu biofyzika je doporučené absolvování navazujícího magisterského studia přírodovědného, matematicko-fyzikálního, nebo lékařského směru univerzity nebo vysoké školy. Student je doporučený ke studiu přijímací komisi na základě přijímacího pohovoru, ve kterém student demonstruje znalosti související s tématem disertační práce a postupů a metod pro jeho řešení. Přijímací komisi tvoří garant programu (Prof. Lazár), budoucí školitel doktoranda a minimálně 2 další členové oddělení biofyziky, kteří mají právo školit doktorandy. Je provedena také orientační zkouška znalosti anglického jazyka formou čtení odborného anglického textu a jeho překladu do češtiny. O přijetí rozhoduje děkan na základě doporučení komise.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)