Proběhlá habilitační řízení

Švec J. (toho času naše pracoviště) - habilitační práce s názvem  "Základní a aplikovaný výzkum tvorby lidského hlasu" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 22. května 2019

Urban O. (toho času Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Sekce impaktových studií a fyziologických analýz, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Brno) - habilitační práce s názvem  "Heterogenita světla a ekofyziologie fotosyntézy rostlin" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 11. prosince 2013

Kubala M. (toho času naše pracoviště) - habilitační práce s názvem  "Studium interakce ATP s Na+/K+-ATPázou metodami fluorescenční spectroktroskopie" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 13. října 2010

Pospíšil P. (naše pracoviště) - habilitační práce s názvem  "Spectroscopic Studies on Molecular Oxygen in Photosynthesis" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 12. prosince 2007

Ettrich R.H. (toho času Laboratoř náročných výpočetních technik, Oddělení struktury a funkce proteinů, Ústav fyzikální biologie, Jihočeská univerzita, České Budějovice a Laboratoř náročných výpočetních technik, Oddělení struktury a funkce proteinů, Sektor fyzikální biologie, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Nové Hrady) - habilitační práce s názvem "Computational modeling of protein structure and function in combination with spectroscopical techniques" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 10. května 2006

Prášil O. (toho času Oddělení ekofyziologie autotrofních mikroorganismů, Ústav fyzikální biologie, Jihočeská univerzita, České Budějovice a Laboratoř fotosyntézy, Sektor autotrofních mikroorganizmů, Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň) - habilitační práce s názvem  "Regulation of the acceptor side of Photosystem II in phytoplankton studied by biophysical tools" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 25. listopadu 2005

Kalina J. (toho času Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava) - habilitační práce s názvem  "Studium vlivu zvýšené koncentrace CO2: metodické příspěvky ke studiu fotosyntézy" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 25. listopadu 2005

Lazár D. (naše pracoviště) - habilitační práce s názvem  "The O-K-J-I-P Chlorophyll a Fluorescent Transient: Theory and Experiments" byla obhájena na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 1. května 2005

Proběhlá řízení ke jmenování profesorem

Lukáš D. (toho času Katedra chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 8. března 2023

Švec J. (toho času Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 8. března 2023

Pospíšil P. (naše pracoviště) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 5. října 2022

Lazár D. (naše pracoviště) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 9. prosince 2020

Ettrich R.H. (toho času Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice a Oddělení struktury a funkce proteinů, Ústav nanobiologie a strukturní biologie, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Nové Hrady) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 10. října 2012

Ilík P. (naše pracoviště) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 10. března 2010

Prášil O. (toho času Oddělení ekofyziologie autotrofních mikroorganismů, Ústav fyzikální biologie, Jihočeská univerzita, České Budějovice a Laboratoř fotosyntézy, Sektor autotrofních mikroorganizmů, Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 14. října 2009

Kašpárková J. (naše pracoviště) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 11. března 2009

Babincová M. (toho času Sekce biofyziky, Katedra jaderné fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 12. března 2008

Urbanová M. (toho času Ústav fyziky a měřící techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 9. května 2007

Polívka T. (toho času Laboratoř femtosekundové spektroskopie, Oddělení struktury a funkce proteinů, Ústav fyzikální biologie, Jihočeská univerzita, České Budějovice) - profesorké řízení bylo schváleno na zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 4. prosince 2006

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)