Biofyzika je interdisciplinární obor na rozhraní fyziky, chemie a biologie. Studenti se učí porozumět základům moderních fyzikálních technik a aplikovat je ke studiu biologických systémů (od úrovně organismů až po úroveň biologických molekul). Absolventi mají praktické uplatnění v široké škále oborů, např. zdravotnictví, kriminalistice, farmacii, ekologii, zemědělství či potravinářství. Zároveň se mohou zapojit do základního i aplikovaného výzkumu fyzikálního, chemického, biologického či medicínského zaměření u nás i v zahraničí.

KBF garantuje výuku a následné zvyšování kvalifikace v studijním programu Biofyzika, oblasti vzdělávání Fyzika, a to: tříleté bakalářské studium (titul Bc.), dvouleté navazující magisterské studium (titul Mgr.), rigorózní řízení (obvykle dvouleté; titul RNDr.), čtyřleté doktorské studium (titul Ph.D.), habilitační řízení (titul doc.) a řízení ke jmenování profesorem (titul prof.).

Obecné informace o studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze získat na webové stránce Přírodovědecké fakulty v části studium.

Informace k jazykovému vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze ziskat na stránkách Kabinetu cizích jazyků.

Termíny státních závěrečných zkoušek Katedry biofyziky pro školní rok 2023/2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)