Studijní program Biofyzika je hraničním oborem mezi fyzikou a biologií. Díky své multidisciplinaritě umožňuje komplexní přístup ke studiu živých systémů, od molekulární úrovně až po úroveň celých organismů. Bakalářský studijní program Biofyzika má dvě specializace – Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika. Absolvent specializace Obecná biofyzika bude rozumět podstatě základních procesů probíhajících v živých organismech a bude mít znalosti principů fyzikálně-chemických metod, které se používají k jejich studiu. Absolvent specializace Molekulární biofyzika získá znalosti z vyšší fyziky a matematiky rozšířené o základy chemie a biologie, dále pak znalosti z oblasti experimentálních a výpočetních metod, které umožňují studium procesů probíhajících v živých systémech na úrovni molekul.

Absolvent programu Biofyzika je tedy vzděláním fyzik se znalostmi vyšší fyziky a matematiky a s rozšířeným vzděláním v biologii a chemii. Ovládá experimentální metody umožňující komplexní studium procesů probíhajících v živých systémech. V rámci specializace Obecná biofyzika je absolvent zaměřen na principy a využití experimentálních metod při studiu procesů na úrovni celých organismů, v rámci specializace Molekulární biofyzika pak na metody využívané při studiu procesů na úrovni molekul.

Díky multidisciplinaritě programu může jeho absolvent nalézt uplatnění ve fyzikálních, biologických, chemických, medicínských a farmaceutických zařízeních či ochraně životního prostředí. Absolvent může také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijním poradcem specializace Obecná biofyzika je prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Studijním poradcem specializace Molekulární biofyzika je prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)