Studijní program Biofyzika je hraničním oborem mezi fyzikou a biologií. Díky své multidisciplinaritě umožňuje komplexní přístup ke studiu živých systémů, od molekulární úrovně až po úroveň celých organismů. Bakalářský studijní program Biofyzika má dvě specializace – Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika. Absolvent specializace Obecná biofyzika bude rozumět podstatě základních procesů probíhajících v živých organismech a bude mít znalosti principů fyzikálně-chemických metod, které se používají k jejich studiu. Absolvent specializace Molekulární biofyzika získá znalosti z vyšší fyziky a matematiky rozšířené o základy chemie a biologie, dále pak znalosti z oblasti experimentálních a výpočetních metod, které umožňují studium procesů probíhajících v živých systémech na úrovni molekul.

Absolvent programu Biofyzika je tedy vzděláním fyzik se znalostmi vyšší fyziky a matematiky a s rozšířeným vzděláním v biologii a chemii. Ovládá experimentální metody umožňující komplexní studium procesů probíhajících v živých systémech. V rámci specializace Obecná biofyzika je absolvent zaměřen na principy a využití experimentálních metod při studiu procesů na úrovni celých organismů, v rámci specializace Molekulární biofyzika pak na metody využívané při studiu procesů na úrovni molekul.

Díky multidisciplinaritě programu může jeho absolvent nalézt uplatnění ve fyzikálních, biologických, chemických, medicínských a farmaceutických zařízeních či ochraně životního prostředí. Absolvent může také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Detailní studijní plány obou specializací naleznete zde.

Studijním poradcem specializace Obecná biofyzika je prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Studijním poradcem specializace Molekulární biofyzika je prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)